Häst

Tillstånd för verksamhet med häst

Tillstånd behövs för dig som:

- håller 10 eller fler hästar äldre än 24 månader. Till exempel  har hand om och ansvarar för egna hästar och/eller hästar som hålls på foder.

- föder upp 4 eller fler hästar per år.

- upplåter 4 eller fler hästar per år, till exempel turridningsverksamhet.

- säljer 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning.

- säljer 4 eller fler hästar per år från annans uppfödning, till exempel en hästhandlare.

- förvarar eller utfodrar 4 eller fler hästar. Till exempel hyr ut boxplatser i ett stall. Avsikten måste dock vara att det är något som sker samtidigt och regelbundet, dvs inte bara någon tillfällig inhysning.

- använder hästar i ridskoleverksamhet.

Tillstånd krävs även för yrkesmässig verksamhet med häst.

Du måste ansöka om tillstånd innan du påbörjar din verksamhet. Du får inte bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd. Tänk även på att ny- om- och tillbyggnad av djurstallar kan behöva förgodkännas av Länsstyrelsen, så kallad förprövning. Se information om förprövning i högerboxen. 

Skicka in ansökan samt bifoga de handlingar som framgår av ansökan till Länsstyrelsen. En djurskyddshandläggare kommer sedan ut för att kontrollera djurhållningen.

Du kan alltid kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 70 00 om du har frågor.