Tillstånd för verksamhet med djur (§16 Djurskyddslagen)

Det krävs tillstånd för vissa verksamheter med djur.

Djurskyddslagen säger att den som yrkesmässigt eller i större omfattning…  

- håller

- föder upp

- upplåter

- säljer eller tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring eller utfodring  

… ska ha tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva sådan verksamhet.

Förutom ovanstående ska även den som föder upp pälsdjur, foderdjur samt använder hästar i ridskoleverksamhet ha tillstånd.

Vill du starta en verksamhet med djur som kräver tillstånd?

Tillståndet söks via e-tjänst hos Länsstyrelsen. Under varje djurslag, hund, katt, häst, andra sällskapsdjur, finner du kraven för tillstånd.

Verksamhet med djur - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

Tillståndsprövningen

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande är lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar, stall etc. som verksamheten ska bedrivas i är lämpliga ur djurskyddssynpunkt.  

Under respektive djurslag kan du se när en djurhållning är i större omfattning, det vill säga vid vilket djurantal gränserna för tillstånd går. Du kan även läsa om detta i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt djurskyddslagen för ovanstående djurslag. Se länk till höger.

Definitioner  

Hålla djur: att ha hand om egna eller andras djur, dvs. djur man äger eller har på t.ex. foder och där man ansvarar över djuren och dess skötsel.  

Upplåta djur: att låna ut djur mot ersättning.  

Förvara eller utfodra djur: att samtidigt och regelbundet ta emot andras djur mot ersättning eller ta emot djur i syfte att förmedla dem. Detta kan vara hunddagis, hund- och kattpensionat, smådjurspensionat, omplaceringshem, uthyrning av boxar etc.  

Sällskapsdjur: ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur, inklusive alla typer av hundar och katter.  

Pälsdjur: djur som föds upp eller hålls för produktion av skinn.  

Foderdjur: ryggradsdjur som är avsedda att användas som föda till köttätande djur.