Tävlingsveterinär

Vid offentliga tävlingar med djur ska det finnas en veterinär som anställts som tävlingsveterinär av Jordbruksverket. Veterinären ska besiktiga deltagande djur och tävlingsområdet före start samt övervaka djurskyddet under hela tävlingen.

Gör så här för att anlita en tävlingsveterinär:

Kontakta önskad veterinär för att träffa en överenskommelse om dennes medverkan vid tävlingen (en veterinärs åtagande som tävlingsveterinär är frivilligt). Skicka sedan en ansökan till oss, minst tre veckor före tävlingen.

Veterinär vid tävling - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

Efter godkännande av ansökan vidarebefordrar vi denna till Jordbruksverket. 

Jordbruksverket utfärdar ett anställningsbevis som skickas till respektive veterinär samt tävlingsarrangör. Om det visar sig svårt att få tag i en tävlingsveterinär kan vi ge förslag på tänkbara veterinärer.

 

 Länkar till Jordbruksverket samt ansökan