Märkning av husdjur

Alla hästar ska ha hästpass, oavsett ålder, användning, ras och ursprung. Hundar ska vara märkta och registrerade samt katter bör märkas. För märkning av lantbrukets djur hänvisar vi till Jordbruksverket.

Häst

Alla hästar i EU ska ha ett hästpass. Från och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att gälla. Detta innebär en del nya regler vad gäller hästpass och registrering av hästar. Du som fått pass utfärdat till din häst innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passet, men har du en häst med ett pass från ett annat EU land, och din häst inte är registrerad i en svensk avelsorganisation, behöver du tilläggsregistrera din häst. Hästar som identifierats och fått hästpass efter den 1 juli 2009 ska vara id-märkta. Märkning av hästar för detta ändamål sker genom konturdiagram eller genom chipsmärkning. 

Det finns tre huvudsyften med passet:

  1. Kunna säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar
  2. Vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar
  3. Vara till hjälp för att undvika att läkemedel hamnar i våra livsmedel.

> Nya regler för hästpass från 1 januari 2016 (Jordbruksverket.se)

>Om hästpass (Jordbruksverket.se)

Hund

Alla hundar ska vara ID-märkta och registrerade i ett centralt register. Det gäller alla hundar som är födda efter den 31 december 1992. De hundar som tidigare har ID-märkts behöver inte märkas om, men de måste registreras i det centrala registret. Jordbruksverket administrerar hundregistret.

Enligt lagen (2007:1150) om märkning och registrering av hundar ska alla länsstyrelser, kommuner och polismyndigheter ha tillgång till det centrala hundregistret.

> Hundar ska märkas och registreras (Jordbruksverket.se)

Katt

Katter kan - och bör - märkas och registreras. Register finns hos Kennelklubben.  

Märkningen sker genom att en veterinär tatuerar katten i vänster öra med ett löpnummer eller märker den med chips. 

> ID-märkning av katt (Svenska Kennelklubben)  
 

 

Anmälan misskötsel av djur

Djurskyddstelefon

010-224 71 20

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Telefontider:
Tis - Fre: 09:00 - 12:00 

Övrig tid, ring polisen 114 14 (akuta anmälningar).

Vid pågående misshandel av djur ring 112!

För allmänna frågor

djurskydd.varmland
@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland
@lansstyrelsen.se