För djurhälsopersonal

Här kan du som arbetar med djurhälsa i Värmland ta del av aktuell information om ändringar i lagar och föreskrifter, olika riktlinjer och annat som berör er.
Veterinär undersöker katt

Om sidan

"För djurhälsopersonal" är kopplad till ett e-postutskick där vi förmedlar aktuell information som berör länets djurhälsopersonal. Vi vill på det här sättet nå ut till så många av länets djurhälsopersonal som möjligt.

Anmäl dig som prenumerant så får du ett e-postutskick med jämna mellanrum - med de uppdateringar som gjorts på den här sidan. Så missar du ingen relevant information!

Skicka en e-post till veterinar.varmland@lansstyrelsen.se
och ange att du vill ha utskicket "För djurhälsopersonal".

Tipsa gärna dina kollegor!

Externa länkar

> Djurhälsopersonal (Jordbruksverket.se)

 

 

 Vid misstanke om epizooti

Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) når du antingen via det nationella TiB numret: 0771-800 900, eller via 112. Begär TiB Länsstyrelsen Värmland.

 Smittskyddsråd om lantbrukets djur

Banner för webbplatsen smittsäkra.se

Smittsäkra.se vänder sig till dig som är djurägare, djurskötare eller i yrket kommer i kontakt med lantbrukets djur.

 Anmälningsplikt

Vid misstanke om att djur inte sköts på rätt sätt.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att göra en anmälan - när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt enligt djurskyddslagstiftningen.

Anmälan gör du i första hand till länsstyrelsen och du kan välja att vara anonym.

Kontakt

Länsstyrelsens
djurskyddstelefon;
010-224 71 20, är öppen:
- Tisdag till fredag 09:00-12:00.

E-post till länsstyrelsen: djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Om situationen är akut - och det inte går att nå oss - så ska du istället kontakta polisen.

Polisens telefon: 114 14