Djurtransporter

Det finns detaljerade regler inom EU för hur djur-
transporter ska gå till. Reglerna är gemensamma för medlemsländerna och har som syfte att skydda djur från att fara illa under transporter.

De grundläggande bestämmelserna för djurtransporter finns i EU-förordningar, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Jordbruksverket har utfärdat föreskrifter som bland annat omfattar vad som gäller vid transport av olika djurslag.

De svenska reglerna är i vissa fall strängare än EU-direktivens krav.

Förutom generella regler finns specifika regler för vissa djurslag. Som exempel på specifika regler är det förbjudet att lämna hundar utan tillsyn i fordon då temperaturen i bilen riskerar att överstiga + 25 grader eller understiga -5 grader.

Länsstyrelsen svarar för den direkta tillsynen av djurtransporter.

Råd och regler vid transport i bil och andra fordon

Via filmer nedan informerar vi om vad som gäller när du transporterar hund eller katt i bil, häst i hästtransport på väg.

 Kontakt

Djurskyddstelefon

010-224 71 20

 

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Telefontider:
Tis - Fre: 09:00 - 12:00 

Övrig tid, ring polisen 114 14 (akuta anmälningar).

Vid pågående misshandel av djur ring 112!

För allmänna frågor

djurskydd.varmland
@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland
@lansstyrelsen.se