Djurskyddskontroll och checklistor

Vid Länsstyrelsens djurskyddskontroller används checklistor med ett antal kontrollpunkter som kan kontrolleras.

Checklistorna är framtagna av Jordbruksverket och samma checklistor används av samtliga Länsstyrelser i Sverige. Checklistorna är fördelade på antingen djurslag eller djurkategori. Har du flera djurslag på din gård kan flera checklistor komma att användas.

Om du själv är intresserad att titta närmare på de punkter vi kontrollerar har vi nedan lagt ut ett urval av checklistor på de vanligaste djurslagen.  

Saknar du checklista för just ditt djurslag här, kan du kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 71 20. Hit kan du även ringa om du har frågor och vill ha en förklaring kring någon kontrollpunkt i checklistorna.

Varför vi gör kontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet och syftet är att kontrollera att de som äger, sköter, och har hand om djur följer djurskyddslagstiftningen. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt djur inom lantbruket, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Riktade kontroller

Länsstyrelsen utför som komplement till normala djurskyddskontroller även riktade kontroller i projektform.

Dessa är avgränsade i tid och omfattning.