Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Urval: Miljö & klimat, Nyhet, 2010Rensa urval
Din sökning gav 26 träffar
 • Inriktningsmålen för miljöarbetet i Västra Götaland kvarstår

  Ill: Tobias Flygar
  2010-12-28

  Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat att de regionala miljömålen för miljöarbetet i länet ska finnas kvar som inriktningsmål även efter 2010. Detta i väntan på regeringens förslag till nya et...

 • Renare båtliv med pengar till latrintömning

  Symbol sugtömning
  2010-12-08

  Båtbottentvättar och tömning av båttoaletter är heta ämnen i årets ansökningar om LOVA-pengar, pengar som går till lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön.

 • Miljöjulkalender med tips för mer hållbar jul

  Miljöjulkalendern
  2010-12-08

  Miljöengagerade experter och lekmän från Västsverige delar med sig av tankar och idéer inför julen. Varje dag till och med julafton får du ett nytt tips på hur du kan bidra till ett mer hållbart samhä...

 • Nu krävs krafttag kring nedskräpningen i haven

  Miljöjulkalendern
  2010-11-23

  Uppskattningsvis 80 procent av avfallet på Bohuskusten kommer från andra länder. Skräpet förorenar näringskedjorna i havet och försämrar hälsan hos djur som lever i eller i närheten av den marina miljön. Det försvårar dessutom förutsättningarna för kustturismen.

 • Möt vinnaren av årets Göteborgspris

  Miljöjulkalendern
  2010-11-16

  Ken Sherman samtalar om havsförvaltning den 18 november i Göteborg.

 • Länsstyrelsen samordnare i energiskt nätverk

  Miljöjulkalendern
  2010-11-05

  Energieffektivisering, energiplanering och energi i fysisk planering. Det är områden som det nystartade kommunnätverket för energistrategiska frågor kommer att behandla. Länsstyrelsen är samordnare.

 • Expedition till Svaberget pusselbit i storprojekt

  Hav möter Land, expeditionsdeltagarna från Norge, Sverige och Danmark. Foto: Länsstyrelsen
  2010-10-05

  I havet utanför Smögen har forskare hittat flera arter som är nya för västkusten. Expeditionen är första pusselbiten i ett projekt som ska rusta kustsamhällen för framtidens klimatutmaningar.

 • Länsstyrelsen för snabb omställning till vindkraft

  Hav möter Land, expeditionsdeltagarna från Norge, Sverige och Danmark. Foto: Länsstyrelsen
  2010-07-05

  Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att ställa om energiproduktionen i Västra Götaland. För att lyckas med uppdraget krävs en snabb utbyggnad av vindkraften.  - Oavsett om det blir Maud eller Mona i höst kommer inriktningen ligga fast, konstaterar landshövding Lars Bäckström.

 • Hav möter Land beviljas medel för gemensam förvaltning av Kattegatt och Skagerrak

  Logotyp Hav möter Land
  2010-06-08

  – Projektet ska förmedla kunskap om klimatföränd­ringarnas påverkan i området till nytta för andra myndigheters planarbete. Syftet är också att skapa debatt och upp­märksamma problemen, säger projektl...

 • Hur får vi kusten och havet att räcka till för alla?

  Logotyp Hav möter Land
  2010-05-07

  Finns det utrymme för fler jobb och verksamheter vid kusten? Kan man bo och leva här året runt? Naturvårdsverket har gett Länsstyrelsen i Västra Götalands län, och fyra andra kustlänsstyrelser, i uppdrag att beskriva hur myndigheter, organisationer, brukare och aktörer kan arbeta tillsammans för att...

 • 28 miljoner till lokala vattenvårdsprojekt

  Logotyp Hav möter Land
  2010-04-23

  Länsstyrelsen har beviljat medel till ca 50 ansökningar om så kallade LOVA-bidrag. Särskild satsning har gjorts på utbyggnad av sugtömningsstationer.

 • Allt fler ansökningar om tillstånd för vindkraft hos länsstyrelserna

  Logotyp Hav möter Land
  2010-04-22

  Förra året ändrades reglerna för prövning av vindkraft. En sammanställning visar att antalet pågående ansökningar om vindkraft hos länsstyrelserna nästan har fördubblats det senaste året.

 • 6 x 15 minuter om det hållbara samhället – Länsstyrelsen deltar på Vetenskapsfestivalen

  VFlogo_spec2009_180x2.gif
  2010-04-20

  I veckan drar Vetenskapsfestivalen igång i Göteborg. Årets tema ”För ändring” handlar om hur människor kan skapa ett hållbart samhälle med små eller stora förändringar. Den 22 april finns Länsstyrelse...

 • Miljöministern manade till fortsatt ledarroll för Västsverige i arbetet med miljömålen

  VFlogo_spec2009_180x2.gif
  2010-04-16

  På initiativ av miljöminister Andreas Carlgren anordnade Länsstyrelsen den 14 april en dialogdag om miljömålens möjligheter och utmaningar i Västra Götaland. Miljöministern betonade länets förmåga att skapa bra modeller som blir förebilder såväl nationellt som internationellt.

 • Hur går arbetet med miljöövervakning i länet?

  Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland
  2010-04-12

  Den 15 april bjuder Länsstyrelsen in till en seminariedag om regional miljöövervakning. Målgrupp är länets kommuner, politiker samt luft- och vattenvårdsförbund.

 • Dialogmöte med Andreas Carlgren om klimat, energi och miljömål i länet

  Andreas Carlgren. Foto: Victor Brott
  2010-04-09

  Hur ska regeringens klimat- och energipolitik förverkligas i Västra Götaland? Vad betyder den nyss presenterade miljömålspropositionen för miljöarbetet i länet? De här och andra frågor kommer miljömin...

 • Vadarfåglarna riskerar försvinna från västkusten

  vadarfagel_100.jpg
  2010-04-08

  Antalet vadarpar på västkusten har under det senaste decenniet minskat med ungefär en tredjedel. Det framgår av rapporten Västerhavet som ges ut av havsrelaterade myndigheter utmed västkusten.

 • Tusenårigt sediment avslöjar sjöarnas historia

  vadarfagel_100.jpg
  2010-03-25

  Forskare från Umeå universitet har besökt fyra sjöar i länet och tagit sedimentprover från sjöarnas botten. Resultaten kommer att hjälpa länsstyrelsen och vattenråden i bedömningen kring vilket som är sjöarnas naturliga miljötillstånd, och vilka åtgärder som behöver göras för att nå bättre vattenkva...

 • Miljökvalitetsmålen utvecklas i ny miljömålsproposition

  Foto: Tobias Flygar
  2010-03-25

  I propositionen ”Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete” görs en bedömning av om miljömålen nås och åtgärder redovisas för att nå dem. De 16 miljökvalitetsmålen utvecklas nu för att möta d...

 • Visa hänsyn vid arbeten i vatten

  Arbete i vatten
  2010-03-23

  – Länsstyrelsen värnar värdefulla livsmiljöer i vatten men eftersträvar även en samhällsutveckling där människa och natur kan samverka, säger Jan Gustafsson, biträdande vattenvårdsdirektör. Vi uppmana...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88