Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Urval: Miljö & klimat, NyhetRensa urval
Din sökning gav 61 träffar
 • Lär dig mer om systemet VISS

  Vattendroppar
  2015-02-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

 • Västra Götaland satsar på animalieproduktion

  Här diskuteras det om produktion och konsumtion av animalieprodukter
  2015-02-05

  Den 4 februari samlades olika företrädare för lantbruksbranschen för att diskutera produktion och konsumtion av animalieprodukter. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen presenterade en gemensam s...

 • Restaurering i marin miljö

  Restaurering i marin miljö
  2015-02-03

  Olika EU-direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att återställa marina ekosystem i områden där de har påverkats negativt och så vidare. Men ...

 • Kollektivtrafiken styr nybyggnation i länet

  Falköpings station. Foto: Karin Ladberg
  2014-12-19

  Sambandet mellan byggande och kollektivtrafik är tydligt. Det visar en rapport som SCB tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

 • Miljömålsdagen 2014

  Bild på busselbitar och människor
  2014-12-18

  Den 4 december anordade Länsstyrelsen årets miljömålsdag. Under dagen fick länets miljömålsaktörer ta del av den senaste miljömålsstatistiken, av goda exempel på lyckat miljömålsarbete samt möjlighete...

 • Vildbin, brännvin och gifter

  Vildbin, brännvin och gifter
  2014-12-17

  Nu är årets avslutande nummer av Länsfokus ute. Tidningen har Gifter & föroreningar som tema. Här kan du bland annat läsa om förrädiskt vackra kvarnar och natur som går upp i vanebildande rök.

 • Samråd – vad tycker du?

  Vildbin, brännvin och gifter
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • SMHI varnar för höga vattennivåer i Bohuslän

  SMHI varnar för höga vattennivåer i Bohuslän
  2014-10-24

  SMHI har gått ut med en klass 2-varning för höga vattennivåer i Bohuslän, norr om Göteborg. Klass 2-varningen gäller för små vattendrag, främst vid kusten. I stora och medelstora vattendrag gäller kla...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Nytt nummer av Länsfokus

  Länsfokus nr 4 2014
  2014-10-16

  Nu har årets tredje nummer av tidningen Länsfokus landat. Här kan du bland annat läsa om ett laddat premiärfiske i Göta älv, våra erfarenheter från skogsbranden i Västmanland, arbetet med en skarpare ...

 • Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem

  Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem
  2014-09-30

  Är det möjligt att minska energianvändningen i ett vattenpumpsystem med 30 procent? Ja, men det krävs både tekniska åtgärder och kompetensutveckling, visar resultatet från projektet ENVA som Länsstyre...

 • Naturum Hornborgasjön ska byggas om

  Platschefen Anders Bergström tackar den gamla utställningens fiskargubbe för lång och trogen tjänst
  2014-09-04

  Nu ska 28 år gamla naturum Hornborgasjön byggas om. För ett år sedan startade Naturvårdsverket en stor satsning för att förbättra besöksmålet Hornborgasjön. Och nu startar en viktig del i den satsning...

 • Höga halter av mikroskräp i havet

  Marint mikroskopiskt skräp
  2014-08-21

  Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland mätt halterna av mikroskopiskt skräp i vattnet utmed Västkusten. 14 platser från Göteborg i söder till Smögen ...

 • Regionala miljömål på remiss

  Regionala miljömål på remiss
  2014-08-20

  Nu uppmanas länets kommuner, övriga statliga myndigheter, företag, organisationer, föreningar med flera att tänka till. Hur kan förslaget på nya regionala miljömål bli ännu bättre?

 • Miljöministern blickar ut över Kosterhavet

  Miljöministern blickar ut över Kosterhavet
  2014-08-13

  Onsdagen den 13 augusti besökte miljöminister Lena Ek Kosterhavets nationalpark. På programmet stod bland annat information om nationalparkens arbete med artskydd.

 • El eller biogas – ja tack!

  El eller biogas – ja tack!
  2014-08-11

  Nu är budkavlen om fossilfria bränslen 2030 överlämnad till IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Undertecknad av 33 kommuner i gränsregionen mellan Sverige och Norge är den en viktig del i arbetet...

 • Budkavle överlämnas till regeringen

  Foto: Jakob Lagercrantz
  2014-08-08

  En svensk-norsk budkavle för fossiloberoende fordonsflotta, undertecknad av 33 kommunalråd, kommer att lämnas till regeringen i Sverige respektive Norge.

 • Vi pratar marint skräp på Västerhavsveckan

  Västerhavsveckan
  2014-07-29

  Länsstyrelsen och Havsmiljöinstitutet deltar tillsammans på årets Västerhavsvecka. Vi finns på plats för att visa och berätta om problemen med marin nedskräpning längs västkusten. Det blir också urpre...

 • På rätt kurs för bättre vatten

  Vattendragsvandring vid Lerån. Foto: Elin Ruist
  2014-07-03

  Arbetet med vår vattenkvalitet är på rätt kurs. Det visar Västerhavets vattenmyndighets summering av fjolårets åtgärdsinsatser. Sammanställningen visar att kommunerna nu blir allt bättre på att integ...

 • Analyser av miljögifter i havskräftor och hummer

  Havskräftor. Foto: Lars Molander
  2014-06-25

  Inga höga halter av miljögifter, förutom kvicksilver, har uppmätts i muskelköttet hos havskräftor eller hummer enligt de analyser som Länsstyrelsen gjort.

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88