Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Urval: Miljö & klimat, NyhetRensa urval
Din sökning gav 104 träffar
 • Klimatfrågan med samordnat regionalt ledarskap

  Representanter i arbete för fossiloberoende VG
  2016-04-28

  Nyligen genomfördes en dialog kring klimatarbetet i Västra Götaland. Representanter för politik, näringsliv och organisationer diskuterade utvecklingen av arbetet för ett fossiloberoende Västra Götala...

 • Nytt nummer av Länsfokus

  Bild på omslag Länsfokus nr 1 2016
  2016-04-19

  Lagom till vårens tillsynsvecka landar vi ett nytt nummer av tidningen Länsfokus. Här kan du läsa om strandskyddstillsyn, bevarandeplaner, dammsäkerhet, hus, minnen, människor och mycket annat.

 • Skynda på om du vill spara energi

  Fabrik. Foto: Energimyndigheten
  2016-04-15

  Små och medelstora företag kan nu få stöttning i sitt arbete med energieffektivisering. Vi gör det möjligt genom nätverk. En kombination av erfarenhetsutbyte och individuell rådgivning. Vill du vara ...

 • Länsstyrelsen stödjer hållbar kustplanering längs södra Bohuskusten

  Bild på segelbåt vid Bohuskusten
  2016-04-12

  Länsstyrelsen har fått 3,5 miljoner kronor till ett projekt om kust- och havsplanering från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Projektet ska bland annat ta fram mellankommunala planeringsunderl...

 • Sol i Väst fick solenergipriset

  Illustration av en glad sol
  2016-04-12

  Över 3000 kvadratmeter solceller installerade i 16 anläggningar i Västra Götaland. Ett gediget arbete som bidragit till att Svensk solenergi i år delat ut priset till projekt Sol i Väst för bästa pres...

 • Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen

  Var finns pengarna?
  2016-03-22

  Vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön? Det är en av de vanligaste frågorna vi får. För att underlätta för länets aktörer har vi tagit fram ”Var finns pengarna? -sa...

 • Vattenrådens dag lockade 78 deltagare från hela Västerhavets vattendistrikt

  Var finns pengarna?
  2016-03-22

  Ett säkert vårtecken är Vattenrådens dag, som äger rum årligen i Göteborg i slutet av mars. Dagen samlade vattenråd, kommuner, länsstyrelser och intresseorganisationer från hela distriktet som kom för att samtala, lyssna, nätverka och inspireras av föreläsningar.

 • Idag öppnar KOMPIS – nytt bidrag till kommuner för planering av kust och hav

  Idag öppnar KOMPIS
  2016-03-15

  Just nu pågår förberedelser för att ta fram havsplaner för Sveriges tre havsplanområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. För att stärka kommunernas medverkan i havsplaneringen har Havs- oc...

 • Utvecklad tillsyn och kontroll i området Fisketillsyn Väst

  Rum fullt av konferensdeltagare
  2016-03-14

  Föregående helg (4-6/3) anordnade Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en konferens för att utveckla fisketillsyn och kontroll i området Fisketillsyn Väst.

 • Livliga diskussioner för ett gott liv i Västra Götaland

  Diskussion pågår.
  2016-03-02

  Den 2 mars genomförs en större arbetsträff för att få till färdvägen för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Länsstyrelsen är tillsammans med Västra Götalandsregionen värdar för dagen.

 • Hur ska Västra Götaland bli fossiloberoende 2030?

  Logotyp #mitt2030
  2016-02-29

  Hur kan vi utforma en resepott för koldioxid? Kan vi bli 100 procent självförsörjande på mat och råvaror? Vilka bör involveras för hållbar konsumtion? Det är några av de frågeställningar som kommit fr...

 • 60 miljoner till länets vattenvård

  Hav, öar och himmel
  2016-02-10

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fördelar i år totalt 400 miljoner kronor till Länsstyrelserna för arbete med vattenvård. Drygt 60 miljoner går till Västra Götaland.

 • Fler åtgärder krävs för att uppnå miljömålen

  Fler åtgärder krävs för att uppnå miljömålen. Foto: Anna Ek
  2016-02-01

  Ett gediget åtgärdsarbete bedrivs av länets aktörer, men ändå bedöms flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kunna nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka.

 • Stor västsvensk vilja att investera i klimatåtgärder

  Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat.
  2015-12-18

  Drygt 22 miljoner kronor har under hösten delats ut från regeringens satsning Klimatklivet till Västra Götalands län. Investeringarna stimulerar konkreta åtgärder som bidrar till att minska utsläppen ...

 • Länsfokus med frågor och svar

  Länsfokus omslag
  2015-12-16

  I årets sista Länsfokus diskuterar landshövdingen asylfrågan och vill gärna ha din synpunkt. Bristande tillgänglighetskrav i byggnader, på gator och torg ses som diskriminering och ensamhet är vanligt...

 • Västerhavets vattendelegation skickar åtgärdsprogram till regeringen

  Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp
  2015-12-11

  Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt har beslutat att sända det reviderade åtgärdsprogrammet till regeringen som underlag för prövning. Bakgrunden är att regeringen den 19 november fatt...

 • För ett fossiloberoende Västra Götaland

  Mitt2030
  2015-12-04

  Tillsammans ska offentliga aktörer, lärosäten och företag, öka takten för att skapa ett fossiloberoende Västra Götaland. Det lovar en rad framträdande företrädare för Västra Götaland, bland annat land...

 • 1,5 miljarder mindre i energikostnader

  Solnedgång bakom elstolpe
  2015-12-02

  Så mycket har kommuner och landsting minskat sina årliga energikostnader för lokaler och bostäder på fem år i hela landet. Sotenäs kommun i Västra Götaland är en av de kommuner som kommit långt i sin ...

 • Mötesplats Goda exempel 26-27 november

  Foto: Linda Andersson
  2015-11-26

  Resan mot det önskade läget pågår. Vi ska vara den myndighet vi själva vill möta. Vi ska bidra till hållbar utveckling, och vi ska skapa gemensam praxis. Mötesplats Goda exempel inom Miljösamverkan sa...

 • Kungen tog del av miljö- och energiprojekt vid Säveån och Chalmers

  Johan Höjesjö och Kungen vid Säveån
  2015-11-26

  I veckan besökte Kung Carl XVI Gustaf länet för att ta del av aktuella projekt och senaste forskning inom miljö- och energiområdet. På programmet stod besök i Jonsered och Säveåprojektet, Chalmers och...