Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Din sökning gav 970 träffar
 • Fortbildning för lantbruks- och landsbygdsföretagare

  2014-10-17

  Nu finns nya erbjudanden om fortbildning, coachning och erfarenhetsutbyte för dig som är lantbruks- eller landsbygdsföretagare.

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  Foto: www.fotoakuten.se
  2014-10-17

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördagen den 16 oktober mellan kl 10:00-11:00.

 • Omfattande regn skapar problem i länet

  Foto Martin Fransson
  2014-10-17

  Väderläget skapar problem i delar av länet, framför allt på Bohuskusten och i Dalsland. Regnandet väntas fortsätta under slutet av veckan och SMHI har utfärdat en klass 1-varning för höga flöden i små...

 • Nytt nummer av Länsfokus

  Länsfokus nr 4 2014
  2014-10-16

  Nu har årets tredje nummer av tidningen Länsfokus landat. Här kan du bland annat läsa om ett laddat premiärfiske i Göta älv, våra erfarenheter från skogsbranden i Västmanland, arbetet med en skarpare ...

 • För levande lövskogar vid Åsunden

  Levande lövskogar
  2014-10-16

  Hur kan vi arbeta vidare för att lövskogen vid Åsunden ska fortsätta att leverera ekosystemtjänster till oss? Kan gamla skötselmetoder som hamling och skottskogsbruk återuppstå och skapa energiskogar ...

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Stillsam näckros
  2014-10-15

  Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordna...

 • Nytt nummer av Miljömål Väst

  Nytt nummer av Miljömål Väst
  2014-10-15

  Missa inte det senaste nyhetsbrevet för miljömålsarbetet i Västra Götaland. Ny webbutbildning om vindkraft, Göteborgspriset för hållbar utveckling och Miljömålsdagen 2014 är några av inslagen i nummer...

 • Nyheter om jordbrukarstöd 2015

  Nyheter om jordbrukarstöd 2015
  2014-10-15

  Nästa år kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med 2020. Det innebär en rad nyheter när det gäller stöd till jordbruket.

 • Landsbygdens kvinnor uppmärksammas idag på International Day of Rural Women

  Kossor som betar
  2014-10-15

  Utflyttningen från landsbygden till städerna är sedan många år välkänt och det är fler kvinnor än män som flyttar. Motiven för att stanna kvar på landsbygden har varit svagare för kvinnor, bland annat...

 • Konferens om socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn m nalle
  2014-10-13

  Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober i år. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuda in beslutsfattare och yrkesutövande in...

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Karta
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Holkbyggardag vid sjön Östen

  Träskylt "Logården". Foto: Sofie Stålhand
  2014-10-13 Pressmeddelande:

  Vill du hyra ut till en fladdermus eller svartvit flugsnappare? Då är detta ett utmärkt tillfälle att bygga en enrummare till dina bevingade vänner. Bor du runt sjön Östen? Ta då med barnen till Logår...

 • Nu startar älgjakten

  Älgko med kalv. Foto: Jan Enedahl
  2014-10-13

  Idag startar älgjakten i Västra Götalands län. Den får pågå ända till den 28 februari nästa år för områden som är registrerade hos Länsstyrelsen.

 • Förgröningsstöd – nytt stöd för lantbrukare

  Förgröningsstöd – nytt stöd för lantbrukare
  2014-10-09

  Gårdsstödet ersätts delvis av det nya förgröningsstödet 2015. Detaljreglerna kommer Jordbruksverket att fatta beslut om under vintern.

 • Nya regler för minkar och andra pälsdjur

  Nya regler för minkar och andra pälsdjur
  2014-10-08

  Större burar, endast två minkar i varje bur och fast monterad belysning är några av de regler som ingår i Jordbruksverkets nya föreskrifter. Under Länsstyrelsens Tillsynsvecka sker rutinkontroller på ...

 • Kontroller av hummerfisket

  Foto: Adam Ludvigsson
  2014-10-07 Pressmeddelande:

  Under hummerfiskets två första veckor har 20 anmälningar gjorts om misstanke om brott mot fiskelagen.

 • För fridlysta arters fortlevnad

  Foto: Robert Knubb
  2014-10-06 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen kommer att följa upp meddelade dispenser och förelägganden om artskydd under Tillsynsveckan den 6-10 oktober. Syftet är att skydda länets fridlysta arter och se om de villkor som ställts...

 • Fler rökfria skolor i länet

  Foto: www.fotoakuten.se
  2014-10-06 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen anordnar den 9 oktober en konferens om rökfri skola som en del i Tillsynsveckan. Syftet är att inspirera till att fler skolor ska vara och förbli rökfria.

 • Koll på länet – tillsyn för ett hållbart samhälle

  Tillsyn för ett hållbart samhälle
  2014-10-02

  Hummerfiske, artskyddsdispenser, transporter av djur, minkfarmer och pantlåneverksamhet tillhör de områden i Västra Götaland som Länsstyrelsen kommer att kontrollera extra under höstens tillsynsvecka ...

 • Skog skyddas för fågellivet i Svartedalen

  Svartedalen
  2014-10-01

  Länsstyrelsen har beslutat att skydda ytterligare fyra delområden på sammanlagt 164 hektar i Svartedalens natur- och friluftsområde.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88