Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Din sökning gav 731 träffar
 • Nu bygger Västra Götaland vidare på Sverige tillsammans

  Sverige Tillsammans
  2016-02-11

  Den 16 februari arrangerar Länsstyrelsen Västra Götaland, på Regeringens uppdrag, en regional konferens för att diskutera integrationsfrågor.

 • Sportlov och OS vid Hornborgasjön

  Sportlov och OS vid Hornborgasjön. Foto: Anders Stålhand
  2016-02-11

  I sommar är det OS i Rio de Janeiro och det är dags att värma upp. Den 18-19 februari arrangeras därför Tran-OS för barn vid naturum Hornborgasjön. För vem vill inte försöka slå en loppa i längdhopp e...

 • 60 miljoner till länets vattenvård

  Hav, öar och himmel
  2016-02-10

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fördelar i år totalt 400 miljoner kronor till Länsstyrelserna för arbete med vattenvård. Drygt 60 miljoner går till Västra Götaland.

 • Flera övningar planeras med avstamp i SAMÖ 2016

  Flera övningar planeras med avstamp i SAMÖ 2016
  2016-02-09

  Den 28 januari samlades lokala övningsledare och andra som deltagit i arbetet med SAMÖ 2016 för att diskutera vad övningsplaneringen har bidragit till. – Det är glädjande att så många säger att de h...

 • Handläggare inom jordbrukarstöd är på utbildning den 8 februari

  Flera övningar planeras med avstamp i SAMÖ 2016
  2016-02-08

  Måndagen den 8 februari är våra handläggare inom jordbrukarstöd på utbildning. Dessvärre går det heller inte att nå oss eller få svar på dina frågor kring SAM-Internet på vårt gemensamma telefonnummer med Jordbruksverket, 0771-67 00 00. Varmt välkommen att istället kontakta oss på tisdag med din...

 • Satsning på värdefull natur i Västra Götaland

  Pojke bland vitsippor
  2016-02-05 Pressmeddelande:

  Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. I Västra Götalands län kommer ytterligare 15 miljoner att satsas på skötsel av naturreservat och förbättrat friluftsliv.

 • Konferens för ökad kunskap om könsstympning

  Pojke bland vitsippor
  2016-02-05

  Tusentals flickor och kvinnor i Sverige kan vara könsstympade. Måndag 8 februari samlas 250 deltagare från bland annat socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård för att lära sig mer om hur de kan ge rätt stöd och vård till de som blivit utsatta.

 • Samernas nationaldag

  Den Samiska flaggan
  2016-02-05

  Den 6 februari är det Samefolkets dag eller Samernas nationaldag. Länsstyrelsen hissar den samiska flaggan i Göteborg, Mariestad och Vänersborg.

 • Aktuellt om lodjur

  Lodjur
  2016-02-04

  Inventeringen av länets lodjur och vargar pågår för fullt och vi har för första gången på flera år haft en längre period med snö under slutet av 2015 och under större delen av januari 2016.

 • Hornborgasjön ökade mest

  Naturum, Hornborgasjön. Foto: Kent-Ove Hvass
  2016-02-03

  Sveriges naturum lockade 1,6 miljoner besökare under 2015. Vid naturum Hornborgasjön ökade antalet besökare med 80 procent under 2015 jämfört med året innan, och är därmed det naturum som ökat mest i...

 • Rakel fungerar igen i länet

  Naturum, Hornborgasjön. Foto: Kent-Ove Hvass
  2016-02-02

  Radiokommunikationssystemet Rakel fungerar igen. Det var i samband med en uppdatering under natten till tisdag som systemet slutade att fungera i Västra Götaland. Det är framför allt polis, räddningstjänst, ambulansverksamhet och Västtrafik som har påverkats av störningarna.

 • Vilken mat vill vi ha på våra tallrikar?

  Kött på ett uppläggningsfat
  2016-02-01 Pressmeddelande:

  Hur kan lantbrukarna och landsbygdsföretagarna i Västsverige möta upp den ökande efterfrågan på livsmedel med mervärden och identitet? Det är innehållet på Tillväxtdagen i Väst den 3 februari.

 • Fler åtgärder krävs för att uppnå miljömålen

  Fler åtgärder krävs för att uppnå miljömålen. Foto: Anna Ek
  2016-02-01

  Ett gediget åtgärdsarbete bedrivs av länets aktörer, men ändå bedöms flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kunna nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka.

 • Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden

  Husfasad med balkonger
  2016-01-29

  Bostadsproduktionen ökar, men inte tillräckligt. Det konstaterar länsstyrelserna i den gemensamma rapporten till regeringen. Bristen på framför allt hyresbostäder är det största hindret för att gruppe...

 • Viktigt att minnas förintelsen

  Mona Sahlin Samling för demokrati
  2016-01-29

  - Att minnas är betydelselöst om det inte påverkar hur vi agerar. Det sa Mona Sahlin under arrangemanget Samling för demokrati den 27 januari.

 • Sumpskogen får ett bättre skydd i Ruderskogen

  Ruderskogen södra
  2016-01-26 Pressmeddelande:

  I naturreservatet Ruderskogen i Tibro kommun finns en säregen sumpskog med många kalkkrävande arter i den annars kalkfattiga Tibrotrakten. Orsaken till dessa speciella förhållanden är kalkrikt källvat...

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Äpplen. Foto: Mats Runvall
  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registr...

 • Se möjligheterna i livsmedelskedjan

  Bild på ett fält och en landsväg
  2016-01-25

  Hur kan jag utnyttja en ökad efterfrågan på svenska, lokala och ekologiska livsmedel? En fråga i fokus den 3 februari då det är det dags för Tillväxtdagen i väst. Här får du chansen att möta företagar...

 • Mona Sahlin medverkar i Samling för demokrati

  Mona Sahlin. Foto: Sören Andersson
  2016-01-22 Pressmeddelande:

  Den 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsen. Vid årets Samling för demokrati i Göteborg är Mona Sahlin huvudtalare och bland de medverkande återfinns även representanter från Göt...

 • Skyddsjakt efter lodjur

  Närbild på lodjur. Foto: Martin Fransson
  2016-01-14

  Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter ett lodjur i del av Marks, Härryda, Bollebygds och Borås kommuner.

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88