Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Din sökning gav 975 träffar
 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd
  2014-10-24

  Den 20 oktober öppnade vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det i...

 • SMHI varnar för höga vattennivåer i Bohuslän

  SMHI varnar för höga vattennivåer i Bohuslän
  2014-10-24

  SMHI har gått ut med en klass 2-varning för höga vattennivåer i Bohuslän, norr om Göteborg. Klass 2-varningen gäller för små vattendrag, främst vid kusten. I stora och medelstora vattendrag gäller kla...

 • Bra betyg för Länsstyrelsernas arbete med lönegaranti

  Bra betyg för Länsstyrelsernas arbete med lönegaranti
  2014-10-22 Pressmeddelande:

  Årets resultat av Länsstyrelsernas gemensamma kundundersökning visar att länsstyrelsen gör ett mycket bra arbete med handläggning av lönegaranti. Nöjdast är konkursförvaltare och lönebidragsmottagare ...

 • Fiber och fornlämningar brukar gå rätt bra ihop

  Fiber och fornlämningar brukar gå rätt bra ihop
  2014-10-21

  Det statliga stödet för bredbandsutbyggnad på landsbygden har resulterat i många nybildade bredbandsföreningar i länet. Detta har lett till att antalet samrådsansökningar och ansökningar om tillstånd ...

 • Konferens om hatbrott mot hbtq-personer

  Fiber och fornlämningar brukar gå rätt bra ihop
  2014-10-21 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Västra Götaland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anordnar en konferens för att synliggöra hbtq-personers särskilda utsatthet för hatbrott och våld i nära relationer den 23 oktober.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Fortbildning för lantbruks- och landsbygdsföretagare

  Vattendroppar
  2014-10-17

  Nu finns nya erbjudanden om fortbildning, coachning och erfarenhetsutbyte för dig som är lantbruks- eller landsbygdsföretagare.

 • Omfattande regn skapar problem i länet

  Foto Martin Fransson
  2014-10-17

  Väderläget skapar problem i delar av länet, framför allt på Bohuskusten och i Dalsland. Regnandet väntas fortsätta under slutet av veckan och SMHI har utfärdat en klass 1-varning för höga flöden i små...

 • Nytt nummer av Länsfokus

  Länsfokus nr 4 2014
  2014-10-16

  Nu har årets tredje nummer av tidningen Länsfokus landat. Här kan du bland annat läsa om ett laddat premiärfiske i Göta älv, våra erfarenheter från skogsbranden i Västmanland, arbetet med en skarpare ...

 • För levande lövskogar vid Åsunden

  Levande lövskogar
  2014-10-16

  Hur kan vi arbeta vidare för att lövskogen vid Åsunden ska fortsätta att leverera ekosystemtjänster till oss? Kan gamla skötselmetoder som hamling och skottskogsbruk återuppstå och skapa energiskogar ...

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Stillsam näckros
  2014-10-15

  Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordna...

 • Nytt nummer av Miljömål Väst

  Nytt nummer av Miljömål Väst
  2014-10-15

  Missa inte det senaste nyhetsbrevet för miljömålsarbetet i Västra Götaland. Ny webbutbildning om vindkraft, Göteborgspriset för hållbar utveckling och Miljömålsdagen 2014 är några av inslagen i nummer...

 • Nyheter om jordbrukarstöd 2015

  Nyheter om jordbrukarstöd 2015
  2014-10-15

  Nästa år kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med 2020. Det innebär en rad nyheter när det gäller stöd till jordbruket.

 • Landsbygdens kvinnor uppmärksammas idag på International Day of Rural Women

  Kossor som betar
  2014-10-15

  Utflyttningen från landsbygden till städerna är sedan många år välkänt och det är fler kvinnor än män som flyttar. Motiven för att stanna kvar på landsbygden har varit svagare för kvinnor, bland annat...

 • Konferens om socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn m nalle
  2014-10-13

  Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober i år. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuda in beslutsfattare och yrkesutövande in...

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Karta
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Holkbyggardag vid sjön Östen

  Träskylt "Logården". Foto: Sofie Stålhand
  2014-10-13 Pressmeddelande:

  Vill du hyra ut till en fladdermus eller svartvit flugsnappare? Då är detta ett utmärkt tillfälle att bygga en enrummare till dina bevingade vänner. Bor du runt sjön Östen? Ta då med barnen till Logår...

 • Nu startar älgjakten

  Älgko med kalv. Foto: Jan Enedahl
  2014-10-13

  Idag startar älgjakten i Västra Götalands län. Den får pågå ända till den 28 februari nästa år för områden som är registrerade hos Länsstyrelsen.

 • Förgröningsstöd – nytt stöd för lantbrukare

  Förgröningsstöd – nytt stöd för lantbrukare
  2014-10-09

  Gårdsstödet ersätts delvis av det nya förgröningsstödet 2015. Detaljreglerna kommer Jordbruksverket att fatta beslut om under vintern.

 • Nya regler för minkar och andra pälsdjur

  Nya regler för minkar och andra pälsdjur
  2014-10-08

  Större burar, endast två minkar i varje bur och fast monterad belysning är några av de regler som ingår i Jordbruksverkets nya föreskrifter. Under Länsstyrelsens Tillsynsvecka sker rutinkontroller på ...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88