Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Din sökning gav 566 träffar
 • Hipp hipp hurra för Nationalparkernas Dag

  Kosterhavets nationalpark (Kjell Holmnér/Light vision).
  2015-05-22

  På söndag (24/5) är det Nationalparkernas Dag. I Västra Götaland finns numera fyra nationalparker: Djurö, Tresticklan, Tiveden och Kosterhavet.

 • Kinas transportminister besökte Göteborg och residenset

  Kinas transportminister besökte Göteborg och residenset
  2015-05-19

  Göteborg har under ett par dagar haft besök av Kinas transportminister Yang Chuantang. Besöket avslutades på måndagskvällen med en middag för ett 20-tal inbjudna gäster på länsresidenset med länsöverd...

 • Information om självplockade blåmusslor fortsätter på webben

  Foto: Martin Fransson
  2015-05-18

  Telefonsvararen Blåmusslan (tidigare Fröken Mussla) med senaste information om lämpligheten att äta självplockade musslor har upphört. Däremot kommer Länsstyrelsen att fortsätta lägga ut information p...

 • Fastighetsägare kan spara 22 procent genom energibesparande åtgärder visar mätningar

  Lågenergilampa
  2015-05-18 Pressmeddelande:

  Förutom de stora vinsterna för miljön, finns det även stora besparingar att göra i rena pengar för fastighetsägare som investerar i energieffektiviseringsåtgärder. Detta visar resultaten från ett proj...

 • Så har länets kommuner nått framgång inom energieffektivisering

  Så har länets kommuner nått framgång inom energieffektivisering
  2015-05-13

  Kommunerna i Västra Götalands län bedriver på många håll ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. Nu finns ett antal goda exempel sammanställda i en skrift som Länsstyrelsen har tagit fram.

 • Upplev Västra Tunhem – ett paradis på jorden enligt Linné

  Ekar. Foto: Malin Larsson
  2015-05-13

  Packa fikakorgen och följ med på en guidad tur i det vackra Västra Tunhem, i Vänersborgs kommun, den 20 maj. Här kan du njuta av sköna ekhagar och titta på spännande fornlämningar.

 • Fältvandring betesmarker

  Ko
  2015-05-12

  Vi bjuder in till fältvandringar på olika platser i länet. Där berättar vi om skötsel av betesmarker och visar på natur- och kulturvärden. Vi kommer också att informera om vilka ersättningar som finns...

 • Ta hand om din jordkällare

  Två bilder på en jordkällare före och efter restaurering
  2015-05-08 Pressmeddelande:

  Jordkällare tillhör vårt kulturarv och genom restaureringsstöd har flera av dem nu bevarats för framtiden. Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsammans med Göteborgs universitet tagit fram en skrift ...

 • Metodstöd för samordnad etablering

  Siluetter av människor
  2015-05-07

  Nu finns en ny version av metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering. I denna version lyfts bland annat etablering på lika villkor och jämställdhetsintegrering i etableringsproce...

 • Samarbete för god vattenkvalitet ger resultat

  En påslagen vattenkran
  2015-05-07 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn...

 • Få kommuner erbjuder svenska för invandrare med inriktning efter yrkesbakgrund

  Rapportomslag
  2015-05-06 Pressmeddelande:

  Andelen kommuner i länet som uppger att de erbjuder svenska för invandrare med inriktning efter yrkesbakgrund har minskat sedan 2013. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottaga...

 • Träffa Hornborgasjöns lillebror – Spånnsjön

  Foto: Naturvårdsgruppen.
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Visste du att Hornborgasjön har fått ett småsyskon? Spånnsjön norr om Hornborgasjön har fått nytt liv efter att ha varit torrlagd sedan länge. Hur och varför? Lär er mer under en spännande kvällsguidn...

 • Vi har övergått till digital dokumenthantering

  Foto: Malin Johansson
  2015-05-04

  Från och med onsdag den 6 maj övergick Länsstyrelsen i Västra Götalands län till digital dokumenthantering. Detta gör vi för att vara en effektiv och modern myndighet och för att hantera våra ärenden ...

 • Effektivare djurskyddskontroller under 2014

  Får och lamm i en hage
  2015-05-04

  Under 2014 genomförde länsstyrelserna i Sverige 12 820 djurskyddskontroller, visar Jordbruksverkets analys som presenteras idag. Kontrollerna har blivit effektivare även om variationerna mellan länen ...

 • Nytt nummer av Jordbiten

  Ett rikt odlingslandskap
  2015-04-30

  Jordbiten ges ut av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Temat i senaste numret är ett rikt odlingslandskap.

 • Utdelning av stipendier från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

  Stipendiater 2015
  2015-04-30

  I år fick 32 gymnasister från avgångsklasserna i tidigare Göteborgs och Bohus län ta emot utbildningsstipendier på vardera 10 000 kr från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen.

 • Stor uppslutning bland länets kommuner i satsningar mot langning av alkohol

  Valborg är en riskhelg när det gäller alkoholkonsumtion bland unga.
  2015-04-30

  46 av länets 49 kommuner finns med i det gemensamma arbetet mot langning. Äldre kompisar och syskon är den vanligaste källan till alkohol för minderåriga.

 • Universitetskurs om mäns våld mot kvinnor

  Pictogrambild som illustrerar makt
  2015-04-29

  Kommunerna har det yttersta ansvaret för att våldsutsatta ska få stöd och hjälp. Det är därför viktigt att personal inom kommunen har god kunskap inom området Mäns våld mot kvinnor och våld i nära rel...

 • Landsbygdsministern leder livsmedelsdialog i Vara

  Bild på potatis, morötter, ägg, citroner och tomater
  2015-04-29

  Sverige ska ta fram en långsiktig livsmedelstrategi. För att samla in synpunkter och förslag inför framtagandet av strategin reser nu landsbygdsministern Sven-Erik Bucht runt i Sverige och genomför di...

 • Ladda ner dikningshandlingar

  Exempel på plankarta
  2015-04-28

  Digitaliseringen av vattenarkivet i Skara är klar för hela länet! Det är nu möjligt att själv ladda ner skannade förrättningsakter, plankartor och ritningar över dikningsföretag i PDF-format via Länss...

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88