Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Din sökning gav 688 träffar
 • Mötesplats Goda exempel 26-27 november

  Foto: Linda Andersson
  2015-11-26

  Resan mot det önskade läget pågår. Vi ska vara den myndighet vi själva vill möta. Vi ska bidra till hållbar utveckling, och vi ska skapa gemensam praxis. Mötesplats Goda exempel inom Miljösamverkan sa...

 • Kungen tog del av miljö- och energiprojekt vid Säveån och Chalmers

  Johan Höjesjö och Kungen vid Säveån
  2015-11-26

  I veckan besökte Kung Carl XVI Gustaf länet för att ta del av aktuella projekt och senaste forskning inom miljö- och energiområdet. På programmet stod besök i Jonsered och Säveåprojektet, Chalmers och...

 • En dag om bostadsfrågor

  Plats för fler!
  2015-11-25 Pressmeddelande:

  Plats för fler! Under den rubriken bjuder Länsstyrelsen i Västra Götaland in till bostadskonferens för att skapa en mötesplats för dialog och kunskapsuppbyggnad den 26 november på Gothia Towers i Göte...

 • Galterö – nytt naturreservat i Göteborgs skärgård

  Galterön
  2015-11-25 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat att skydda ett 651 hektar stort område av skärgården strax utanför Göteborg. Ön Galterö med omgivande hav är ett vackert och populärt utflyktsmål med höga na...

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd
  2015-11-24

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet.

 • Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

  Skydda antibiotikan
  2015-11-18

  Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att an...

 • Utbildningar i systemet VISS

  Skydda antibiotikan
  2015-11-17

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Ansträngt läge för flyktingsituationen i länet

  Lars Bäckström
  2015-11-17

  – Det är en väsentlig risk för en allvarlig samhällsstörning, sa landshövding Lars Bäckström till länets riksdagsledamöter som i måndags bjudits in till ett informationsmöte om flyktingsituationen i V...

 • Samordnad kommunikation kring människor på flykt viktigt

  Samordnad kommunikation kring människor på flykt
  2015-11-13

  Den pågående flyktingsituationen ställer stora krav på samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer. Detta gäller inte minst samordning av information.

 • Samverkande insatser kan minska ungas bruk av alkohol

  Alkohol. Foto: Ida Edgren
  2015-11-12

  Lokal samverkan och begränsad tillgänglighet kan minska ungas konsumtion av alkohol. Det visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

 • Ingen jakt efter varg i Västra Götaland

  Varg dricker vatten
  2015-11-12

  Naturvårdsverket har delegerat beslutet om licensjakt efter varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. När det gäller Västra Götalands län är det i dagsläget inte aktuellt att ...

 • Drygt 13 miljoner kronor till lokala klimatinvesteringar i Västra Götaland

  Bil som tankar biogas
  2015-11-11 Pressmeddelande:

  I första beslutsomgången inom regeringens satsning Klimatklivet har tre olika aktörer i Västra Götaland fått pengar för åtgärder som på sikt minskar utsläpp som påverkar klimatet.

 • Förslag på hur Västra Götaland ska bli fossiloberoende efterfrågas

  Männiksor runt ett bord med en massa prylar
  2015-11-10

  Förra veckan lanserade regeringen satsningen ”Fossilfritt Sverige” och snart samlas världens ledare i Paris för enas om ett nytt globalt klimatavtal. I Västra Götaland finns mer ambitiösa klimatmål än...

 • Dags för Förebygg.nu i Göteborg

  Konferensen förebygg.nu
  2015-11-10 Pressmeddelande:

  Konferensen Förebygg.nu är den främsta mötesplatsen och forumet för alla som arbetar med brottsförebyggande, drogförebyggande och främjande arbete lokalt, regionalt och nationellt. Konferensen äger ru...

 • Fjäderfä i Falköping ska hållas inomhus

  Fjäderfä inomhus
  2015-11-10

  Virus som kan orsaka newcastlesjuka hos fjäderfä och andra tamfåglar har hittats hos vilda duvor i Falköping. Därför ska alla som har fjäderfä för kommersiellt bruk eller mer än 350 värphönsplatser i ...

 • Länsstyrelsen Västra Götaland deltar i kärnkraftsövning Gripen

  Krisövning Gripen
  2015-11-04

  Torsdagen den 5 november deltar ett sextiotal medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland i en kärnkraftsövning. Då övas på ledning, samverkan och kommunikation vid en utrymning av området närmast Ri...

 • Tillsammans mot rasism

  Mr-dagarna 2015
  2015-11-03

  Årets tema under Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan 9-10 november är ”Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde lokalt och globalt”.

 • Utvärdering – en fråga i fokus på planeringskonferens 2 inför SAMÖ 2016

  Utvärdering – en fråga i fokus på
  2015-11-02

  Med drygt ett år kvar till SAMÖ 2016 arbetas det för fullt med att skapa förutsättningar för en bra utvärdering av övningen. Utvärdering var också en fråga som stod i centrum när lokala övningsledare ...

 • Pilgrimsled och hällebräcka i nytt naturreservat

  Blommor vid Upperud
  2015-10-29 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fattat beslut om ett nytt naturreservat vid Upperud i Melleruds kommun norr om Dalslands kanal. Reservatet, som heter Forsbo, omfattar värdefulla områden för turism och friluftsliv o...

 • Cirka 4 000 platser i tillfälliga asylboenden kan skapas i länet

  66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga
  2015-10-23

  Regeringsuppdraget till Länsstyrelsen i Norrbotten, att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet, är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88