Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Din sökning gav 858 träffar
 • 627 missionshus inventerade

  Östra Tunhems missionshus. Foto: Stig Florén
  2014-04-16

  Frikyrkan förvaltar ett till stora delar okänt men värdefullt och hotat kulturav. Nu finns en omfattande inventering av missionskyrkorna i Västra Götaland tillgänglig på webben. Ett hundratal av byggn...

 • Södra Råda gamla kyrka får bidrag till rekonstruktion

  Anna Johansson i färd med att rekonstruera taket på Södra Råda gamla kyrka enligt gammal hantverkste
  2014-04-15

  I arbetet med att bevara värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen beviljat en halv miljon kronor som bidrag till fullskalig rekonstruktion av Södra Råda gamla kyrka utanför Gullspång.

 • Ny tidplan för Landsbygdsprogrammet 2014–2020

  Ny tidplan för Landsbygdsprogrammet 2014–2020
  2014-04-11

  Det nya Landsbygdsprogrammet har presenterats av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. En stor del av budgeten kommer att gå till ett hållbart jordbruk i hela landet. Det kommer att gå att söka stöd ti...

 • Ny tidplan för Landsbygdsprogrammet 2014–2020

  Ny tidplan för Landsbygdsprogrammet 2014–2020
  2014-04-11

  Det nya Landsbygdsprogrammet har presenterats av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. En stor del av budgeten kommer att gå till ett hållbart jordbruk i hela landet. Det kommer att gå att söka stöd till bredband och till vissa investeringar i jordbruksföre¬tag under hösten. Vi kan dock inte fatta nå...

 • Påsklov vid Hornborgasjön

  Påsklov vid Hornborgasjön
  2014-04-11 Pressmeddelande:

  Nu är det snart dags för påsklov! 14-21 april blir det dagligen roliga aktiviteter på naturum Hornborgasjön. Påskpyssla, gå på skattjakt och träffa Fru tranan som berättar om sin spännande resa från S...

 • Annebergs bränneri återuppstår i sin forna glans

  Annebergs bränneri. Foto: Eric Julihn
  2014-04-09

  Annebergs brännvinsbränneri i Tidaholms kommun berättar om en viktig näring i ett område som näst efter Skåne haft flest brännerier i landet. Det har varit ett av Skaraborgs största brännerier och var...

 • Våra solvanor gör att fler drabbas av hudcancer

  Sol
  2014-04-09 Pressmeddelande:

  Antalet hudcancerfall har ökat kraftigt i Västra Götaland de senaste 20-30 åren precis som i övriga Sverige och världen. Det framkommer i en nyutkommen rapport som Miljömedicinskt centrum tagit fram p...

 • Tillsyn av djurhälsopersonal på hästkliniker

  Häst
  2014-04-09

  Under vårens tillsynsvecka görs besök på hästkliniker i länet. Från och med den 1 april ska Länsstyrelsen kontrollera att veterinärkliniker har en hygienplan och följer den.

 • Giftproducerande växtplankton vid Bohuskusten stoppar musselplockning

  Alexandrium cf. ostenfeldii. Foto Malin Mohlin
  2014-04-08 Pressmeddelande:

  Provtagningar visar att det finns höga halter av alggifter i blåmusslor och förekomst av giftproducerande växtplankton vid Bohuskusten. Livsmedelsverket avråder därför tillfälligt från självplock av m...

 • Regeringens inriktning för landsbygdsprogrammet 2014-2020

  Illustration: Rebecca Elfast
  2014-04-08

  Den 2 april presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson inriktningen för det nya landsbygdsprogrammet. Regeringens utgångspunkt är att programmet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag,...

 • Romernas internationella dag 8 april

  Romernas flagga
  2014-04-08

  Den 8 april är romernas internationella dag. Dagen firas i Sverige liksom i ett fyrtiotal andra länder. Romer är en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige.

 • Nyanländas tillgång till hälsa inte självklar

  Foto: Smålandsbilder
  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation ...

 • Kontroll av strandskyddsbrott på Västkusten

  Kontroll av strandskyddsbrott på Västkusten
  2014-04-07 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen kommer att kontrollera strandområden på bred front under Tillsynsveckan, som pågår 7-11 april, och leta efter olagliga byggnader och anläggningar. Fokus blir på Västkusten i Tjörn, Tanum...

 • Många företag följer inte penningtvättslagen

  Många företag följer inte penningtvättslagen
  2014-04-07 Pressmeddelande:

  Det är fortfarande många företag, som omfattas av penningtvättslagen, som inte anmält sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Dessutom är det flera företag som inte vet vilka krav som ställs...

 • Nya miljoner till lokala naturvårdsprojekt

  Nya miljoner till lokala naturvårdsprojekt
  2014-04-04 Pressmeddelande:

  Nu är fördelningen av de lokala naturvårdsbidragen (LONA) klar i Västra Götalands län. 17 kommuner får dela på drygt 6 miljoner kronor till 25 naturvårdsprojekt.

 • Länsstyrelsen satsar extra på tillsyn 7-11 april

  Strandskyddet ska kontrolleras extra av Länsstyrelsen under vecka 15. Foto: Länsstyrelsen
  2014-04-03 Pressmeddelande:

  Under vecka 15 genomför Länsstyrelsen i Västra Götaland omkring 300 tillsynsaktiviteter i länet. Strandskydd, penningtvätt, havsöringsfiske, hästkliniker och tillgängliga byggnader tillhör de områden ...

 • Dialogmöten om flyktingmottagande i länet

  Hus
  2014-04-02 Pressmeddelande:

  Under de senaste två åren har antalet asylsökande ökat. Det har lett till ökat behov av bostäder för nyanlända. Den 3-4 april har landshövding Lars Bäckström bjudit in kommunstyrelsernas ordförande ti...

 • Tranans dag hela helgen vid Hornborgasjön

  Trana. Foto: Kent-Ove Hvass
  2014-04-02 Pressmeddelande:

  För femte året i rad arrangeras Tranans dag vid Trandansen, Hornborgasjön – i år den 5-6 april. Det blir bland annat föredrag, guidningar och barnaktiviteter med fokus på fåglar, djur och natur. Härli...

 • Bostadsbyggandet tar ofta för lång tid

  Foto: Lantmäteriet 2012
  2014-04-01 Pressmeddelande:

  Tillväxtkommunerna i länet borde ha en större planreserv. Utbyggnaden är dessutom för långsam. - Aktörerna måste arbeta för att korta tiden till tak över huvudet. Det planeras för och byggs nya bostä...

 • Möjlig äng – 10 år senare

  Foto: Lantmäteriet 2012
  2014-03-31

  Sommaren 2013 återinventerades 79 objekt ur ängs- och betesmarksinventeringen. Syftet var att följa upp vad som hänt med den slåttergynnade floran sedan inventeringen 2002-2004. Resultatet finns nu presenterat i en rapport.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88