Nyhetsarkiv 

Länsstyrelsens nyhetsarkiv

Din sökning gav 506 träffar
 • SAMÖ 2016 – det är nu det börjar!

  Publiken under SAMÖ 2016
  2015-01-29

  På tisdagen samlades 140 företrädare för samhällets krisberedskapssystem i Göteborg inför krisövningen SAMÖ 2016. – Vi blir bättre när vi övar och vi är ett stort län med speciella förutsättningar, d...

 • Vem ska producera vår mat i framtiden?

  Ko och skötare
  2015-01-29

  Att tänka nytt för att säkra landsbygdsföretagens långsiktiga överlevnad är temat för Tillväxtdagen i Väst den 3 februari, med underrubriken ”Innovativa överlåtelser av företag”.

 • Hemlöshet – en fråga om bostäder

  En människa som sover på en parkbänk
  2015-01-28

  För tre år sedan fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnas slutrapporten till regeringen.

 • Livsmedelsproduktion och bra vatten – ett gemensamt ansvar

  Livsmedelsproduktion och bra vatten – ett gemensamt ansvar
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  För att nå en hållbar livsmedelsproduktion och bättre vattenkvalitet krävs det fler gemensamma lösningar av inblandade aktörer.

 • Vem kan man lita på?

  Vem kan man lita på?
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen, tillsammans med Dialoga, Göteborgs Stad, arrangerar den 28 januari en konferens om barn och unga med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld.

 • Maria Leissner och Önnereds HK medverkar i Samling för demokrati

  Fotografi på Maria Leissner. Foto: Kommissionen mot antiziganism
  2015-01-22

  Den 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsen. Vid årets Samling för demokrati är Maria Leissner huvudtalare och bland de medverkande återfinns även Önnereds HK som berättar om sin...

 • Vissa lantbrukare får mindre blockareal

  Kartbild
  2015-01-21

  För dig som är lantbrukare kan din blockareal i SAM Internet ha minskat på grund av nytt koordinatsystem. Det innebär dock inte att du behöver betala tillbaka pengar du fått tidigare.

 • Storskalig humleodling ska leda till produktion av helsvenskt öl

  Humle, det gröna guldet, fjolårets skörd vid Spännaregården, Mariestad. Foto: Kirsten Jensen
  2015-01-20 Pressmeddelande:

  Nu kan det snart produceras helsvenskt öl med svenskodlad humle. Intresset bland landets odlare är stort.

 • Dags att anmäla dig till Tillväxtdagen i Väst

  Ett rapsfält längs med vägen
  2015-01-16

  Hur kan du förbereda ditt företag för framtiden? Vilka vägar finns det för dig som är ung och vill starta ett företag på landsbygden? Det är frågor som lyfts under ”Tillväxtdagen i Väst” den 3 februar...

 • Nya regler för nedgrävning av död häst

  Nya regler för nedgrävning av död häst
  2015-01-15

  Från och med den 1 februari i år behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.

 • Gemensam satsning på offentlig upphandling av livsmedel

  Gemensam satsning på offentlig upphandling av livsmedel
  2015-01-15

  Västra Götaland är en av Sveriges främsta livsmedelsregioner och det finns förutsättningar för ökad produktion och konsumtion av lokalt producerad mat. Offentlig upphandling av livsmedel är en viktig ...

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Höga vattenstånd – en utmaning för framtidens planering

  Bild på en översvämmad väg
  2015-01-12 Pressmeddelande:

  Höga vattennivåer och snabbt varierande flöden i vattendrag är utmaningar i arbetet med att nå både EU:s och våra svenska mål om bra vatten.

 • Stormen Egon har lämnat Västra Götaland

  Klass 1-varning
  2015-01-11

  Stormen Egon har nu blåst över, även om en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd ligger kvar för Kattegatt liksom en klass 1-varning för kuling över Skagerack.

 • Örnhelger vid Hornborgasjön

  Örnhelger vid Hornborgasjön
  2015-01-09 Pressmeddelande:

  Invig det nya året genom att skåda örnar och andra vinterfåglar inifrån värmen på Trandansen. Kunniga fågelvärdar med tubkikare finns på plats under årets första två helger, från gryning till skymning...

 • Mer pengar till utbyggnad av bredband

  Mer pengar till utbyggnad av bredband
  2015-01-08

  Totalt avsätter regeringen 3,25 miljarder till utbyggnad av bredband i Sverige genom landsbygdsprogrammet. Västra Götalands län får 530 miljoner att fördela ut under sju år.

 • Stormvarning för Västra Götaland under fredagen

  Varningstriangel klass 1
  2015-01-02

  Eftermiddagens prognos från SMHI säger att stormen Svea ligger på en klass 1-nivå med mycket hårda vindbyar för Göteborg och Bohuslän i Västra Götalands län.

 • Gott nytt jämställt år!

  Foto: Disa Rytt
  2015-01-02

  Nu växlar vi upp arbetet med jämställdhetsintegrering i vårt län. Goda förutsättningar finns i form av vårt länsövergripande nätverk och strategin ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017”. Dessa har dock...

 • Flodkräftodling – ett bra komplement till jordbruket

  Foto: Disa Rytt
  2014-12-30

  Med rätt design kan flodkräftodlingar vara ett bra komplement till jordbruket. Avkastningen kan vara betydligt högre per hektar än traditionellt jordbruk.

 • Allt färre tonåringar får alkohol i glaset av föräldrarna

  Allt färre tonåringar får alkohol i glaset av föräldrarna
  2014-12-29 Pressmeddelande:

  Den gamla myten att tonåringar som får alkohol hemma skulle dricka mindre borta är på väg att försvinna. Inför nyårshelgen visar undersökningar att drygt åtta av tio föräldrar i Västra Götaland har tä...

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88