Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Alla rapporter i Länsstyrelsens rapportserie har ett rapportnummer (ex 2012:01) som du kan använda vid sökning.

Urval: Människa & samhälle, Folkhälsa, 2002Rensa urval
Din sökning gav 6 träffar
 • Hur gick det med projekten?

  En utvärdering av de ungdoms- och missbruksprojekt som erhållit bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland län under 1998-2001 och som avslutades senast den 15 oktober 2001. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  rapport200244 (798 kB)

  Beställ publikation

 • Alkohol och tobak – länsrapport 2001

  Länsstyrelsen skall årligen lämna uppgifter, statistik mm. till Statens folkhälsoinstitut inom alkohol- och tobaksområdet. Detta sker bl.a. genom en länsrapport. Den här rapporten bygger till stor del på ett material som inhämtats hos länets kommuner genom en enkät. Enkätmaterialet utgör också underlag för den nationella sammanställning som görs av Statens folkhälsoinstitut.  

  Rapporten ger f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  rapport200243 (172 kB)

  Beställ publikation

 • Barn och ungdomars behov av familjehem och institutionsplatser

  Länsstyrelsen har genom sina kontakter med kommunernas socialtjänst i länet samt genom media blivit uppmärksammad på att det råder stor brist på familjehem och platser på behandlingshem för barn och ungdomar som av olika skäl inte längre kan vara kvar i sina hem. 

  Länsstyrelsen har genom fört en kartläggning för att få en bild av hur många barn och ungdomar som varit svåra att finna plats för ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  rapport200237 (781 kB)

  Beställ publikation

 • Under eller över 18 år - skillnader i handläggning

  Länsstyrelsens erfarenheter från verksamhetstillsyn i åtta kommuner Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  Beställ publikation

 • Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001

  Länsstyrelsen har som ett led i sin tillsyn och uppföljning gått igenom samtliga domar och beslut hos länsrätterna i Göteborg, Mariestad och Vänersborg som avser tvångsvård av missbrukare under år 2001. Syftet har varit att granska hur kommunerna tillämpar lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Syftet har också varit att få en lägesbild av situationen i länet och snabbt kunna se och förm ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  rapport200230 (201 kB)

  Beställ publikation

 • 50 kliv framåt - utvecklingsarbete med ungdomar och missbrukare.

  50 kliv framåt. Utvecklingsarbete med ungdomar och missbrukare. Drogförebyggande arbete Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  soc020211 (2 MB)

Träffar per publikationstyp

Upphovsrätt

Länsstyrelsens publikationer är fria att använda som referens. Citera gärna men ange källan.