Skyddad bebyggelse 

Övervåning och tak av huset Allégården mot en blå himmel.
Nuvarande Allégården, tidigare Dicksonska biblioteket, på Södra Allégatan i Göteborg är byggnadsminne. Huset är känt för ockupationerna i Haga 1972. Foto: Lena Emanuelsson

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.


Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna.

Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.