Samhällsplanering och kulturmiljö 

Foto: Malin Ljungström
Åbyhällen. Foto: Malin Ljungström

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Ärendehandläggning plan- och infrastrukturärenden sommaren 2014

Under sommarsemestern har vi inte full bemanning. Detta innebär att vi har begränsad möjlighet att svara på inkomna remisser.

Kontakt i frågor som rör samhällsbyggnadsfrågor under sommarveckorna:

  • Ring vår växel 010-224 40 00 och fråga efter handläggare i tjänst på Samhällsbyggnadsenheten