Samhällsplanering och kulturmiljö 

Foto: Malin Ljungström
Åbyhällen. Foto: Malin Ljungström

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Nytt bidrag

Nu har ni möjlighet att söka ett mindre bidrag för vård  av byggnader och anläggningar vid vatten.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2014. För mer information se folder. Eventuella frågor besvaras av Ann-Katrin Larsson 010-22 45 106

Historia på plats

Historia på plats

Utflyktsguide till Västra Götalands historia. Ett urval av välkända kulturmiljöer.