GIS och kartor

En betydande del av den information som hanteras inom länsstyrelsen kan knytas till en geografisk position. De datoriserade systemen för att hantera sådan lägesanknuten information kallas Geografiska informationssystem (GIS) och har kartan som utgångspunkt för att låta användaren söka, analysera och presentera geografisk information.
Karta över Västra Götalands län

Användningen av GIS är ett viktigt stöd för de olika verksamheternas dagliga arbete på länsstyrelsen. Huvuddelen av den geografiska informationshanteringen består av att söka reda på en position, ta reda på vilka förhållanden som råder på en viss plats, studera omgivningarna för en händelse/ärende, mäta avstånd, markera ärenden på kartan eller att foga kartutsnitt till dokument.

Vi använder så kallade webbGIS för att lösa dessa arbetsuppgifter. Ett webbGIS är ett enkelt webbaserat GIS-verktyg som varken kräver några större förkunskaper eller installation på datorn för att använda.

För mer avancerade GIS-uppgifter används ArcGIS Desktop.

Våra karttjänster

Länsstyrelsen har karttjänster för både allmänhet och för professionella användare. Besök gärna sidan Länsstyrelsernas GIS-tjänster, som är länsstyrelsernas gemensamma GIS-portal. Här finns mer information om våra tjänster.  

Infokartan Västra Götaland
Länsstyrelsen har ett webbGIS, Infokartan Västra Götaland, för att presentera geografisk information. Det innehåller ett urval av olika kartskikt som länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter, bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar. Tjänsten vänder sig till såväl professionella användare som till allmänheten och innehållet kompletteras efterhand.  

Observera att Infokartan inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun. Innehållet kompletteras med mer information allt eftersom.  

För att webbGIS:et ska fungera krävs en så kallad Silverlight-plugin. Har du inte den installerad så ombeds du av webbläsaren att installera denna första gången du besöker kartan. Tyvärr är Silverlight inte kompatibel med vissa plattformar, exempelvis mobila enheter, och inte heller med alla webbläsare. Här hittar du en beskrivning av vilka operativsystem och webbläsare som fungerar ihop med Silverlight.

Länsstyrelsernas GIS-tjänster

På Länsstyrelsernas GIS-tjänster finns möjlighet att ladda ner länsstyrelseproducerad GIS-data för användning i sitt egna GIS. Informationen finns tillgänglig i ESRI Shape-format. På denna sida hittar du också adresserna till länsstyrelsernas WMS-tjänster.  

Sidan Länsstyrelsernas GIS-tjänster ersätter den äldre distributionswebben GISdata från Länsstyrelserna. Den nya sidan kommer att byggas ut efterhand. Om du har frågor kring sidan eller funderar på något kring länsstyrelsernas geografiska information eller tjänster hittar du kontaktuppgifter till höger i boxen ”Kontakta oss”.

 

 Om våra kartor

Vi uppdaterar regelbundet våra karttjänster vilket ibland kan ställa till det genom att cache-minnet i användarnas webbläsare behöver tömmas. Får du problem, prova något av nedanstående:

  1. Öppna den webbsida som inte fungerar.
  2. Tryck F12 på tangentbordet, en konsoll öppnas.
  3. I menyn på konsollen väljer du Cache.
  4. Välj Töm webbläsarens cache, samt rensa webbläsarens cache för domänen.
  5. Stäng webbläsaren och öppna sajten åter igen. 

Funkar inte detta: 

  1. Öppna internetalternativ (MS Explorer).
  2. Under fliken Allmänt finns knappen Ta bort... klicka på knappen. Se till att kryssa i åtminstone de tre översta rutorna. Klicka Ta bort.
  3. Stäng webbläsarens alla fönster och öppna webbsidan igen.