Miljö och klimat

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

  
  
Description
  
  
  
  
För företagFör företag
För verksamheter med miljöpåverkan.
För företagIn page navigation
KlimatklivetKlimatklivet
Stöd till lokala klimatinvesteringar.
KlimatklivetIn page navigation
Stöd och bidraghttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/var-finns-pengarna-150.jpg
Bidrag till insatser för att nå miljömålen.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/stod-och-bidrag.aspxIn page navigation

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.