Energi och klimatpåverkan 

Länsstyrelsen samordnar och driver på det statliga energi- och klimatarbetet för en hållbar utveckling i länet. Genom att öka andelen förnybar energi och använda energin på ett effektivt sätt kan vi minska länets klimatpåverkan.

Vår utgångspunkt är att vi ser länets energiomställning som ett lagarbete. Flera aktörer behöver samarbeta för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan.

Energi- och klimatstrategiskt arbete

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en energi- och klimatstrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen.

Det gäller att hushålla bättre med energin, men också minska de klimatpåverkande utsläppen. Det kan vi göra genom att använda förnybara energikällor istället för fossila bränslen som olja och naturgas.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen roll är att:

  • aktivt verka för att öka produktionen av förnybar energi i länet
  • driva på arbetet med energieffektivisering i direkt samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer

Våra möjligheter att agera för att bidra till en omställning av det västsvenska energisystemet ligger dels i att använda information, kunskapsöverföring och dialog, dels de styrmedel vi har inom vår verksamhet. 

Inom Landsbygdsprogrammet fokuseras alltmer på åtgärder som minskar jordbrukets utsläpp av klimatpåverkande gaser samt åtgärder som ökar produktionen av förnybar energi. 

Med samhällsplanering byggs samhället långsiktigt och ger förutsättningarna för bebyggelse och infrastruktur. Länsstyrelsens kontakter med kommuner och byggbransch är omfattande och inbegriper handläggning av ärenden enligt miljöbalken och plan och bygglagen. Handläggning av tillståndsärende för vindkraft samt översiktsplanering, detaljplaner, energiplanering, planering för vindkraft, bostadsplanering, tillsyn och handläggning av energistöd är några exempel att nämna här.

Länsstyrelsen arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

 

 

Kontakta oss

Sara Borgström
010-2244377
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Lilla Edet och Bengtsfors installerar solceller.

Solceller på äldreboende i Lilla Edet. Foto: LEIFAB

Solceller på tak/äldreboende Lilla Edet