Gröna och röda blad. Foto: Maria Nobel

Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer, som exempelvis kommuner, företag och statliga myndigheter.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar. 

Insatser för nyanlända och ensamkommande barn

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Det gör vi bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända samt förhandlar med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn. 

Vi stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Hållbar utveckling

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Integration faller inom dimensionen social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas strukturellt.