Lantbruk och landsbygd 

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Nytt landsbygdsprogram 2014-2020

Under 2014 infördes ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Det nya programmet gäller fram till år 2020. Genom stöd och bidrag ska programmet bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Länsstyrelsens uppgift är att se till att stöden och bidragen gör så stor nytta som möjligt i vårt län.

Senaste nytt om landsbygdsprogrammet finns på Jordbruksverkets webbplats