Lantbruk och landsbygd

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Stad och land - motsats eller möjlighet? 

Följ med i vår temaserie ”Det nya samhällskontraktet mellan stad och land” där vi fördjupar oss i hur landsbygdsfrågor hänger samman med övriga frågor i samhället.  

Illustration: Rebecca Elfast

Illustration av person med vattenkanna i stan 

Sök stöd och bidrag

 

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på 15 mb och mer till Länsstyrelsen.

 Behörighetsutbildning

För att hantera och använda växtskyddsmedel inom jordbruk, skogsbruk, park, golf och trädgårdsodling krävs godkänd utbildning.

Läs mer:
Information om behörighetsutbildningen

Anmäl dig till kurs

Anmäl dig via Jordbruksverkets katalog