Lantbruk och landsbygd 

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Stad och land - motsats eller möjlighet? 

Följ med i vår temaserie ”Det nya samhällskontraktet mellan stad och land” där vi fördjupar oss i hur landsbygdsfrågor hänger samman med övriga frågor i samhället.  

Illustration: Rebecca Elfast

Illustration av person med vattenkanna i stan

Sök stöd och bidrag