Djur och natur

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om Länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

Eahagen, Skara

Nya Komet - vill du skydda din egen skog?

Vet du om att du kan få ersättning för att du vårdar och bevarar skog med höga naturvärden? I Nya Komet är det markägaren själv som bestämmer om man vill avsätta en del av sin skog till enbart naturvård och få ersättning för det.

Läs mer om Nya Komet