Jakt och vilt 

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Nytt angående jakt efter storskarv

Naturvårdsverket har den 7 november beslutat om inhibition av Länsstyrelsens beslut om jakt efter storskarv i Bohuslän i den del som avser skyddsjakt för markägare/jakträttsinnehavare och deras jaktgäster samt personer som omfattas av länsstyrelsens tillstånd till jakt på allmänt vatten. Beslutet innebär att jakt i denna del inte får bedrivas tills vidare i avvakten på att ärendet slutligen avgörs av Naturvårdsverket.
Läs mer i dokmentet från naturvårdsverket.Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Beslut om skyddsjakt

Naturvårdsverket om varg, vilt och jakt