Svanar och gäss mellanlandar vid vatten Foto: Kerstin Alvinge

Aktuellt