Företagsstöd

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Näringslivsenheten

Regionalt bidrag till företagsutveckling kan i Västmanlands län lämnas som investeringsbidrag, konsultcheck eller samverkansprojekt. Vi lämnar även bidrag till innovationsutveckling och till kommersiell service. Dessa stöd handläggs på Länsstyrelsen av Näringslivsenheten, se kontaktinformation här bredvid.

Landsbygdsenheten
Om du driver en näringsverksamhet på landsbygden kan du söka stöd. Stöd kan sökas om utvecklingsinsatsen är till nytta för främst den enskilde eller dess företag i den ordinarie verksamheten. De stödformer som kan ingå i företagsstödet inom landsbygdsprogrammet är: startstöd, investeringsstöd, köp av externa tjänster samt kompetensutveckling. Dessa stöd handläggs på Länsstyrelsen av Landsbygdsenheten, se kontaktinformation här bredvid.

 Näringslivsenheten

För mer information om företagsstöd inom regionalt bidrag till företagsutveckling kontakta Näringslivsenheten:

Catrin Berglöw 010-224 92 18
catrin.berglow@lansstyrelsen.se

Roger Lilja 010-224 93 06

roger.lilja@lansstyrelsen.se

Läs mer om företagsstöd på Näringslivsenheten 

 Landsbygdsenheten

För mer information om landsbygdsprogrammet kontakta landsbygdsenheten:

Indi Persson 010-224 93 30
indi.persson@lansstyrelsen.se
Yngve Lilljegren 010-224 93 07
yngve.lilljegren@lansstyrelsen.se

Läs mer om företagsstöd inom landsbygdsprogrammet