Företagsstöd

Förändringar fr o m 1 januari 2017

Den 1 januari 2017 tog Region Västmanland
(f d Landstinget) över det regionala utvecklingsansvaret i Västmanland.

Detta innebär att flera företagsstöd inte längre hanteras av Länsstyrelsen efter årsskiftet. Stöd inom landsbygdsprogrammet berörs inte av övergången.

Stöd som flyttat över till Region Västmanland

De bidrag som berör insatser för regional tillväxt, till exempel investeringar, konsultinsatser och innovationsutveckling i små och medelstora företag, hanteras efter årsskiftet av Region Västmanland.

Region Västmanlands webbplats

Stöd till näringslivsverksamhet på landsbygden

De stöd som rör jordbruks- eller fiskenäringen ingår i Landsbygdsprogrammet och hanteras även i fortsättningen av Länsstyrelsen. 

Om du driver en näringsverksamhet på landsbygden kan du kan du söka stöd på Länsstyrelsen. De här bidragen flyttas inte till Region Västmanland. Stöd kan sökas om utvecklingsinsatsen är till nytta för främst den enskilde eller dess företag i den ordinarie verksamheten. De stödformer som kan ingå i företagsstödet inom landsbygdsprogrammet är: startstöd, investeringsstöd, köp av externa tjänster samt kompetensutveckling. Dessa stöd handläggs på Länsstyrelsen på Avdelningen för landsbygdsutveckling, se kontaktinformation här bredvid.

Stöd inom Landsbygdsprogrammet

Jordbrukarstöd

 Landsbygdsenheten

För mer information om landsbygdsprogrammet kontakta Avdelningen för landsbygdsutveckling:

Indi Persson 010-224 93 30
indi.persson@lansstyrelsen.se
Yngve Lilljegren 010-224 93 07
yngve.lilljegren@lansstyrelsen.se

Läs mer om stöd inom landsbygdsprogrammet