Miljö och klimat 

Flygbild över Västerås skärgård
Foto: Carl Hanson

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Nyheter

Kontakta oss

Miljö
Miljöenheten
vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)
Klimat och energi
Samhällsbyggnadsenheten
klimat-energi punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤klimat-energi punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)

Läs mer om LOVA-bidrag

Klicka på LOVA-loggan för att komma till sidan om LOVA-bidrag.

Fakta om länet

Fakta om länet

Vår organisation

Mer info om vår verksamhet hittar du i menyn till vänster.

Arbetet med klimat och energifrågor samordnas av Samhällsbyggnadsenheten.

För miljömålen är arbetet fördelat på flera enheter. Samordning sker via Miljöenheten.

På Länsstyrelsen i Västmanlands län finns även Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Övriga miljöfrågor hanteras av Miljöenheten.

Miljöenheten är uppdelad i en miljöskyddsfunktion och en vattenfunktion. Inom miljöskyddsfunktionen handläggs ärenden om tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet, föroreningsskadade områden, tillsynsvägledning m.m.

Vattenfunktionen arbetar med vattenförvaltning, kalkning, miljöövervakning, vattenverksamhet m.m.