Lantbruk 

Foto av en betesputsare

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet.

Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Övriga arbetsområden är bland annat ansökan om förvärv av jord och skog i glesbygd, övervakning av länets biodlingar samt utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.

Kontakta oss

Lantbruk/landsbygd
Landsbygdsenheten
lantbruk punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤lantbruk punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)

Nyhetsbrevet Landsbygdsnytt


Vill du ha vårt nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor och kurser inom landsbygd och lantbruk? Anmäl dig här!