Näringsliv och föreningar

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

" "

Sökbara bidrag och stöd

> Bygdemedel

Bidrag för skador på mark och byggnader på grund av vattenregleringen. Även renovering av hembygdsgårdar, iordningsställande av badplatser, fågeltorn, digital bio och bredband med mera.

> Företagsstöd (regionala utvecklingsmedel)

Företagsstöd till åtgärder som utvecklar och stärker företagandet i länet. Stöd till investeringar, inte driftskostnader.

> Kommersiell service på landsbygden

Bidrag till småbutiker och bensinmackar som utgör servicefunktion på landsbygden. Både investerings- och servicebidrag.

> Lokala naturvårdsbidrag (LONA)

Bidrag för naturvårds- och friluftsprojekt på högst 4 år. Exempelvis inventering, reservatsbildning, skyltning och naturskola.

> Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 

Bidrag till åtgärder för att minska övergödning i Östersjön och Västerhavet. Exempelvis båttvättar, strukturkalkning av lerjordar, VA-projekt och anläggning av våtmarker. 

> Stöd till fiske och vattenbruk (Havs- och fiskeriprogrammet)

Stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och hållbart fiske och vattenbruk i Sverige.

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 

" "

 Nyhetsbrev

Läget i Västernorrland

Nyheter inom utvecklingsområden som bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer

Tips till dig som bor eller driver företag på landsbygden (en film från Post- och telestyrelsen).