Naturreservat i Västernorrland

I länet finns för närvarande 200 naturreservat och en nationalpark. Naturreservat bildas för att skydda naturområden, bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och arter eller tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

 

Nedanför länskartan hittar du naturreservaten i länet i bokstavsordning. Du kan även välja en kommuns reservat i högerspalten. Genom att zooma in på kartan kan du med hjälp av pekaren se vad de olika reservaten heter. Om du vill länka till den här sidan så kan du använda den korta adressen www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/naturreservat.

Samtliga reservats beslut och skötselplan kan du hitta i kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats. Här finns också andra typer av skyddade områden, t. ex. Natura 2000-områden och biotopskydd. På Naturvårdsverkets hemsida hittar du även foldern Så bildas ett naturreservat.

​Två nya och ett utökat naturreservat 17 februari 2017

Länkar till beslutshandlingar:

> Edstaåsen, Sundsvalls kommun
Mångmanskogen, Sollefteå kommun
Pärmsjöskogen, Örnsköldsviks kommun

Observera!

För vissa av våra besökare fungerar inte kartboxarna. Det beror på att tekniken Silverlight  inte är kompatibel med alla system.  Vi beklagar detta och en lösning är under framtagande. Under tiden kan ni istället använda kartverktyget ovan eller Sveriges länskarta.

På de enskilda reservatens sidor finns ofta även en karta i PDF-format.

Get Microsoft Silverlight