Samhällsplanering och kulturmiljö

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 

Övergripande information om vårt arbete med kulturmiljövård.

Båken på Rataskär 

Planeringsunderlag som rör Västerbottens län.
Information om riksintressen i länet.