Om Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 40 00

Nyfiken på Västerbotten? Här har vi samlat lite information och länkar till utflyktstips med mera.