Djur och natur

Fem fjällrävar i snön.
 

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Behöver du söka tillstånd, dispens eller anmäla samråd?

Vissa verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen. För vissa andra verksamheter behövs ett samråd med Länsstyrelsen.

Mer information om tillstånd, dispens och samråd