Licensjakt efter lodjur

Den 15 februari beslutade Länsstyrelsen om licensjakt efter lodjur. Beslutet överklagades av en förening, en Facebook-grupp och en privatperson. Naturvårdsverket, som är överklagningsinstans, stoppade jakten innan den kunde sättas igång som planerat den 1 mars. Den 7 mars upphävde Naturvårdsverket Länsstyrelsens beslut. Den 8 mars tog Länsstyrelsen ett nytt licensjaktbeslut där nio lodjur får fällas, varav två djur i norra delen av kustlandet och sju djur i inlandet.

Den här texten handlar om licensjakt efter lodjur. För information om skyddsjakt efter lodjur, läs mer här.

Lodjursjakten 2016

Den 8 mars fattade Länsstyrelsen ett licensjaktbeslut där nio lodjur får fällas, varav två djur i norra delen av kustlandet och sju djur i inlandet. Jakttiden är från och med 9 mars till och med 15 april 2016.

Läs mer om licensjakten i det fullständiga beslutet genom att klicka på länken till höger.

Kort om reglerna kring jakten

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur ska göras till Länsstyrelsen på telefon 010- 225 41 20

Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Den som jagar lodjur ska varje timme hålla sig informerad om hur många djur som återstår. Information om detta finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Hund får användas vid jakt efter lodjur enligt beslutet fram till och med 15 april 2016 eller till dess jakten avlyses i jaktområdet.

Motordrivet fordon får användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 9 mars. Läs mer om vad som gäller för motordrivet fordon i Länsstyrelsens beslut!

Fångstredskap 

Fångstredskap (fällor) är inte tillåtna under licensjakten efter lodjur 2016.

Områdesindelning i Västerbotten 2016

Norra kustlandet (Nordöstra älgförvaltningsområdet): inom kommunerna Norsjö, Skellefteå och Robertsfors får högst 2 lodjur fällas.

Inlandet (Nordvästra, Mellersta och sydvästra): inom kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Malå, Lycksele och Åsele får högst 7 lodjur fällas.

Södra kustlandet (Sydöstra älgförvaltningsområdet): Ingen Licensjakt under 2016.

Jakttid Jakt med vapen är tillåten från och med 9 mars 2016 till och med 15 april 2016.

Registrera dig!

För att jaga lodjur måste du ha jakträtt. Dessutom skall alla som skall jaga lodjur vara registrerad i jägarregistret. Det kan du göra hos Naturvårdsverket via länk till höger, eller på telefon, 0771-18 34 11, från en knapptelefon.

OBS Jakt på Statens mark!

Korten för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen omfattar inte lodjur. Du får därför inte jaga lodjur på statens mark.

Jaktresultat från tidigare jakter

Fällda lodjur under licensjakten 2014
 
2014 års licensjakt efter lo resulterade i att sex lodjur fälldes. Jakten varade endast till den 6 mars. Djuren fälldes i Storuman, Robertsfors, Sorsele och Skellefteå kommuner.2015 bedrevs ingen licensjakt efter lodjur.

 Mer information

Lodjur på sten

Anmälan om fällt/ påskjutet lodjur ring
010-225 41 20

För uppgift om kvar-varande kvot ring
010- 225 41 15

Beslut licensjakt lo i Västerbotten 2016.pdf

 Interna länkar