Licensjakt efter lodjur

Den 16 februari beslutade Länsstyrelsen om licensjakt efter lodjur. Beslutet innebär att nio lodjur får fällas, varav fyra djur i kustlandet och fem djur i inlandet.

Den här texten handlar om licensjakt efter lodjur. För information om skyddsjakt efter lodjur, läs mer här.

Lodjursjakten 2017

Den 16 februari beslutade Länsstyrelsen om licensjakt efter lodjur. Beslutet innebär att nio lodjur får fällas, varav fyra djur i kustlandet och fem djur i inlandet.
Jakttiden är från och med 1 mars till och med 15 april 2017.

Läs mer om licensjakten i det fullständiga beslutet genom att klicka på länken till höger.

Kort om reglerna kring jakten

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur ska göras till Länsstyrelsen på telefon 010- 225 41 15

Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår. Information om detta finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Hund får användas vid jakt efter lodjur enligt beslutet fram till och med 15 april 2017 eller till dess jakten avlyses i jaktområdet.

Motordrivet fordon får endast användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Läs mer om vad som gäller för motordrivet fordon i Länsstyrelsens beslut!

Fångstredskap 

Fångstredskap (fällor) är tillåtna under licensjakten efter lodjur 2017. Ska fälla användas måste villkoren i beslutet följas och fällans ska anmälas till länsstyrelsen senast den 28 februari.

Områdesindelning i Västerbotten 2017

Kustlandet (Nordöstra älgförvaltningsområdet och Sydöstra älgförvaltningsområdet): inom kommunerna Norsjö, Skellefteå , Robertsfors, Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Nordmaling får högst 4 lodjur fällas.

Inlandet (Nordvästra, Mellersta och sydvästra): inom kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Malå, Lycksele och Åsele får högst 5 lodjur fällas.

Jakttid Jakt med vapen är tillåten från och med 1mars 2017 till och med 15 april 2017.

Registrera dig!

För att jaga lodjur måste du ha jakträtt. Dessutom skall alla som skall jaga lodjur vara registrerad i jägarregistret. Det kan du göra hos Naturvårdsverket via länk till höger, eller på telefon, 0771-18 34 11, från en knapptelefon.

OBS Jakt på Statens mark!

Korten för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen omfattar inte lodjur. Du får därför inte jaga lodjur på statens mark.

Jaktresultat från tidigare jakter

Fällda lodjur under licensjakten 2014
 
2016 års licensjakt efter lo resulterade i att nio lodjur fälldes. Fördelningen av de fällda djuren går att se i kartan ovanför.

 Mer information

Lodjur på sten 

Anmälan om fällt/ påskjutet lodjur samt för information om kvarvarande kvot, ring
010-225 41

Beslut licensjakt lo i Västerbotten 2017.pdf 

 Interna länkar