Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1166 träffar
 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  2015-07-02

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Miljoner till naturvård i Värmland

  2015-07-01 Pressmeddelande:

  Med regeringens vårbudget kommer ett välkommet tillskott på 12,4 miljoner till naturvården i Värmlands län. Nu blir det fler åtgärder för att stärka biologisk mångfald och friluftsliv.

 • Ta del av #somligatror i Almedalen

  2015-06-30

  Somliga tror att det bara är tjejer som säljer sex. Somliga tror att det är ett lätt sätt att tjäna pengar på, men verkligheten är en annan. Är du somliga? Vi presenterar kampanjen Somliga tror under onsdagen den 1 juli i länsstyrelseresidensets trädgård.

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  2015-06-29

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.

 • Upphandling: Betesdrift på fyra öar i Lurö skärgård för åren 2016-2020

  2015-06-29

  Länsstyrelsen söker entreprenör för betesdrift på fyra ögrupper i Lurö skärgård. Genom att först avverka och röja bort träd och buskar och därefter återinföra betesdrift på öarna vill Länsstyrelsen säkerställa att det öppna betespräglade landskapet kan bibehållas på några platser i Lurö skärgård.

 • Bengt Falemo ny ledamot av Geodatarådet

  2015-06-26

  Bengt Falemo, enhetschef för Samhällsbyggnad vid Länsstyrelsen Värmland, har av regeringen utsetts till ny ledamot av Geodatarådet. Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

 • Upphandling: Lämna anbud avseende rekrytering av länsråd

  2015-06-24

  Länsstyrelsen Värmland ska rekrytera nytt länsråd och bjuder in anbudsgivare för rekryteringsstöd och presentera kandidater till tjänsten som länsråd vid Länsstyrelsen Värmland.

 • Slutrapporten Vänerlaxens fria gång - två länder, en älv

  2015-06-24

  Jämfört med tidigt 1800-tal finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av Klarälvslax och Klarälvsöring. Den vilda Klarälvslaxens möjlighet att leva, vandra och föröka sig i sin miljö kan ses som en indikator för väl fungerande ekosystem, eftersom den kräver miljöhänsyn som gyn...

 • Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-24

  Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen ...

 • Upphandling: Stödstrukturer för våld i nära relationer i Värmland

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-24

  Förfrågan vid direktupphandling.

 • Kris och panik i Almedalen

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-23

  Hur klarar samhället en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

 • Vargstammen är stabil visar vinterns varginventering

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-22

  Utifrån inventeringsresultatet kan länets vargpopulation vintern 2014/2015 uppskattas till cirka 180 vargar. För lo visar resultatet en minskning i antalet familjegrupper sedan föregående säsong. Fyra...

 • Intresseanmälan för röjning under rovdjursavvisande stängsel

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-18

  För att ett rovdjursavvisande stängsel ska fungera krävs det att man håller rent från gräs och sly under tråden, så att den höga spänningen i stängslet upprätthålls. Länsstyrelsen erbjuder dig med godkända rovdjursavvisande stängsel att anmäla ditt intresse för att få hjälp med röjning under betessä...

 • Upphandling: Elfiskeundersökningar i Värmlands län

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-17

  Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på elfiskeundersökningar i enlighet med förutsättningar angivna i förfrågningsunderlaget.

 • Upphandling: Putsning av våtmark vid Brosjön, Säffle kommun

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-17

  Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på Putsning av våtmark vid Brosjön, Säffle kommun.

 • Positiv centrumutveckling kan skapa bättre villkor för bostadsmarknaden i Värmland

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-17 Pressmeddelande:

  Bostadsproduktionen i Värmland vände sakta uppåt under 2014 men ligger fortfarande under den nivå som behövs för att möta efterfrågan. Värmlands befolkning ökade för tredje året i rad och fler kommuner rapporterar bostadsbrist. Det är främst hyresrätter samt lägenheter i centralorter som efterfrågas...

 • Fall av bisjukdomen amerikansk yngelröta i Värmland

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-12

  Det gäller område Ölme församling i Kristinehamns kommun. Alla bin inom en radie om 3 km ska kontrolleras. Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående. Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

 • Pia Karlsson blir tillförordnat länsråd

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-11

  Idag har Regeringen beslutat utse, på förslag av landshövding Kenneth Johansson, Pia Karlsson till tillförordnat länsråd vid Länsstyrelsen Värmland. Hon börjar den 1 augusti och efterträder Robert Andrén som slutar den 31 juli.

 • Årets slåttergubbe utsedd

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-10

  I måndags, den 8 juni, delades utmärkelsen Årets slåttergubbe ut vid en tillställning på residenset i Karlstad. Årets utmärkelse gick till Bengt Mattsson från Gunnarskog.

 • Vill du vara med att övervaka Värmlands hotade växter?

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-08

  27 juni ordnar Länsstyrelsen Värmland och Värmlands Botaniska Föreningen en utbildning i floraväkteri. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som aktivt är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter. Vi kommer hålla utbildningen i Natura 2000-området, och det blivan...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden