Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1118 träffar
 • Beslut idag - minskat strandskydd i Värmland

  2014-12-16

  Länsstyrelsen Värmland har idag - den 16 december 2014 - fattat beslut om ändringar i det utökade strandskyddet för Värmlands län. Besluten kommer att gälla från och med den 1 januari 2015 och innebär att den totala ytan med utvidgat strandskydd i länet minskar med hela 43 procent.

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  2014-12-16

  Syftet med informationskampanjen "Resekurage" är att öka kunskapen om sexuell exploatering av barn utomlands, och om hur svenska medborgare ska göra för att tipsa polisen.

 • Värmland kommer inte att nå miljömålen år 2020

  2014-12-15

  Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen till Naturvårdsverket visar att Värmlands län endast kommer att nå ett av 11 miljömål till år 2020. Situationen ser ungefär likadan ut över hela landet. Miljömålen har beslutats av riksdagen och de två myndigheternas årliga uppföljn...

 • Vattenmyndighetens Samrådsmöte i Karlstad

  2014-12-12

  Det som ska gälla i arbetet med vattenförvaltning för kommande åren 2015-2021 är nu ute på remiss. Kommunpolitiker och kommunchefer är särskilt inbjudna till samrådsmötet i Karlstad den 4 februari, men alla är välkomna.

 • Landshövding Kenneth Johansson ny ordförande för Donationsrådet

  2014-12-08

  Regeringen har utsett Kenneth Johansson, landshövding Värmlands län, till ordförande i Nationella rådet för organ-och vävnadsdonation (Donationsrådet) vid Socialstyrelsen.

 • Problemen kring kontanthantering ökar

  2014-12-01

  Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och företagare som hanterar kontanter. Värmland är det län i Sverige som har störst procentuell andel kon...

 • Beslut om licensjakt på varg i Värmland

  2014-11-28

  Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst 24 vargar inom reviren Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen. Jakten får bedrivas från och med 9 januari till och med 15 februari 2015 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

 • Vattenförvaltningens samråd pågår

  2014-11-26

  Det som ska gälla i arbetet med vattenförvaltning för kommande åren 2015-2021 är nu ute på remiss. Vi vill gärna ha in dina synpunkter och förslag på remissen. Läs mer om hur just du berörs. Remissvaret vill vi ha senast den 30 april 2015.

 • Workshop med Upperudsälvens vattenråd

  2014-11-24

  Hur tar vi till vara på våra vattenresurser? Länsstyrelsen Värmland och Upperudsälvens vattenråd bjuder in till en workshop den 10 februari 2015 för att ta del av dina åsikter, kunskaper och förslag på vilka åtgärder som behövs för att uppnå en bra vattenmiljö.

 • Landshövdingen startar en insamling till förmån för Rädda Barnen

  2014-11-20

  Med anledning av att Barnkonventionen idag fyller 25 år startar Landshövding Kenneth Johansson en insamling till förmån för Rädda Barnen.

 • Beslut om övergripande riktlinjer för licensjakt på rovdjur

  2014-11-19

  Viltförvaltningsdelegationen har idag tagit de beslut som krävs för att Länsstyrelsen ska kunna ta beslut om licensjakt på varg. Delegationen beslutade att ett nytt förvaltningsmål för varg i Värmland är 12 föryngringar och målet ska uppnås stegvis under två till tre år. Vidare beslutade delegatione...

 • Fjäderfä ska hållas inomhus på grund av fågelinfluensa

  2014-11-18

  Jordbruksverket har som förebyggande åtgärd beslutat att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Höjningen av skyddsnivån innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus. Beslutet omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Banner för Informationsverige.se
  2014-11-11

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Länsstyrelsen bekymrade över Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer

  Banner för Informationsverige.se
  2014-10-30

  Naturvårdsverket har idag fastställt miniminivåer för bland annat varg i de tre rovdjursförvaltningsområdena och dess ingående län. Den fastställda miniminivån för Värmlands län är 11 vargföryngringar. Nivån skiljer sig markant från det förslag som Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation lämnade, ...

 • Våld är en jämställdhetsfråga

  Banner för Informationsverige.se
  2014-10-29

  Länsstyrelsen Värmland arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik och mål. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Under hösten och vintern arrangerar vi en rad seminarier och utbildningar inom jämställdhet och våld i nära relationer.

 • Svenska och norska organisationer ombeds lämna synpunkter på slutrapporten för Vänerlaxens fria gång

  Banner för Informationsverige.se
  2014-10-27

  Vänerlaxens fria gång är ett Interreg Sverige-Norge projekt med målen är att utreda förutsättningar och konsekvenser av att återskapa fria vandringsvägar för lax i Klarälven, Trysilelva och Femundselva, uppnå god ekologisk status samt skapa omfattande och hållbar sportfisketurism. Länsstyrelsen Värm...

 • Högt vattenläge i sjöar och vattendrag

  Banner för Informationsverige.se
  2014-10-25

  [Uppdatering] Med anledning av nederbörd den senaste tiden är det högt vattenläge längs Klarälven och i sjöar och vattendrag i länet. Vi har till exempel en varning klass 1 höga flöden i Byälven nedströms sjön Ränken. Var uppmärksam på egendom och fastigheter eftersom nivåer kan förändras.

 • Budgetproposition 2015 – påverkan på Länsstyrelsen Värmland

  Banner för Informationsverige.se
  2014-10-23

  I årets budgetproposition redovisar regeringen särskilt följande för länsstyrelsernas verksamhet 2015:

 • Hertigen av Värmland - prins Carl Philip - gifter sig

  Banner för Informationsverige.se
  2014-10-23

  Hertigen av Värmland - prins Carl Philip - gifter sig med Sofia Hellqvist.

 • Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetare

  Banner för Informationsverige.se
  2014-10-22

  För sjätte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser genomfört en brukarundersökning där drygt 6 000 intervjuer genomförts kring frågor som rör handläggning, bemötande och kvalitet i det arbete som Länsstyrelserna utför. Resultatet visar att Värmlands län får högt betyg när det gäller bemötande, enga...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden