Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1253 träffar
 • Kundsupport för jordbrukarstöden

  2016-02-05

  Måndagen den 8:e februari är kundsupporten för jordbrukarstöden 0771-67 00 00 stängd.

 • Satsning på värdefull natur i Värmland

  2016-02-05

  Finansieringen för skydd och skötsel av värdefull natur förstärks under 2016 för alla länsstyrelser. Det innebär att fler områden i Värmland kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser och friluftsliv.

 • Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

  2016-02-05

  Den 6 februari är det den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning är en kränkning av flickor och kvinnors rättigheter och kan ge både fysiska och psykiska besvär.

 • Skogen behöver brinna emellanåt

  2016-02-03

  I Värmland genomförde vi fyra kontrollerade naturvårdsbränningar under 2015. Två vid Västersjön väster om Höljes, en i Kittelfältets naturreservat på Brattforsheden samt ytterligare en på ön Harvelsön utanför Liljedal i Grums kommun. Naturliga skogsbränder, det som vi efterliknar genom en naturvårds...

 • Internationella brottsofferdagen

  2016-02-01

  Den 22 februari är det Internationella Brottsofferdagen. Med anledning av den bjuder Länsstyrelsen Värmland och Brottsofferjouren på filmvisning av filmerna My life my lesson och Say something.

 • Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans

  2016-01-27

  Den 12 oktober 2015 arrangerade statsminister Stefan Löfven den nationella konferensen Sverige tillsammans för att samordna arbetet kring flyktingsituationen. Nu fortsätter vi arbetet på regional nivå.

 • Upphandling: Skötsel av naturreservat med mera i norra Vänerområdet

  2016-01-26

  Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade företag att lämna anbud för skötsel av naturreservat med mera i norra Vänerområdet.

 • Ny e-tjänst för att registrera livsmedelsanläggning

  2016-01-26

  E-tjänsten Primör finns tillgänglig för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registreringsprocessen för företagarna.

 • Prins Carl Philip till Värmland

  2016-01-21

  Rally Swedens högsta beskyddare Prins Carl Philip närvarar under tävlingarna i Värmland 12 februari 2016.

 • Vidareutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel utomhus - 6 april

  2016-01-18

  För dig som har en behörighet för kemisk bekämpning som upphör att gälla 2016-05-31 ges nu möjlighet till vidareutbildning.

 • Vidareutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel utomhus - 7 april

  2016-01-18

  För dig som har en behörighet för kemisk bekämpning som upphör att gälla 2016-05-31 ges nu möjlighet till vidareutbildning.

 • Grundkurs för användning av kemiska växtskyddsmedel utomhus - 7 mars

  2016-01-18

  Kursen behandlar säker hantering av växtskyddsmedel, hälsorisker med växtskyddsmedel, spridningsteknik, risker för den yttre miljön, integrerad bekämpning samt nya lagar och förordningar. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

 • Minskat missbruk bland ungdomar

  2016-01-18

  Undersökningen Ungdomars drogvanor i Värmland 2015 som genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet visar bland annat att ungdomarnas allt mer liberala syn på narkotika inte har lett till ökat användande. Snarare tvärtom! Men hur påverkar detta de konsekvenser som de själva anger uppstår i samba...

 • Lövträdsrika öar blir naturreservatet Krokstadön

  2016-01-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om bildandet av naturreservatet Krokstadön. Syftet är att skydda de lövträdsrika öarna och branta barrskogssluttningarna i östra delen av sjön Värmeln. Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna, gamla tallar, samt att det finns byggnader...

 • Utlysningar inom landsbygdsprogrammet

  2016-01-13

  Just nu finns det utlysningar inom landsbygdsprogrammet till olika informationsinsatser och inom samarbete.

 • Upphandling: Miljögiftsanalyser av prioriterade ämnen

  2016-01-13

  Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på analyser av prioriterade ämnen enligt Vattendirektivet. Upphandlingen omfattar att analysera och rapportera resultat för ämnen i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Alla analyser ska genomföras och rapporteras år 2016...

 • Vi energieffektiviserar tillsammans!

  2016-01-13

  Effektiv energianvändning är en av dagens och framtidens viktigaste frågor. Nu startas regionala nätverk för energieffektivisering för att underlätta för företag att komma vidare i energiarbetet.

 • Sök medel till förebyggande insatser gällande våld och förtryck i hederns namn

  2016-01-11

  Länsstyrelsen Värmland bjuder in kommuner, myndigheter, organisationer och stiftelser med verksamhet i Värmlands län till att ansöka om medel till förebyggande insatser gällande våld och förtryck i hederns namn år 2016. Ansökan ska senast vara inne 24 mars 2016.

 • Restaurering av strandängar i Klarälvsdeltat

  2016-01-07

  Inom projektet Life Vänern sker det restaureringar av strandängarna vid Nolgårdsviken och norr om Djupsundsviken i Klarälvsdeltat. Målet är att restaurera områden till de öppna, betade strandängar som det en gång var genom att avverka och röja bort träd och buskar, samt fräsa ner stora tuvor och stu...

 • Vargjakten i Värmland fortsatt stoppad

  2015-12-30

  Kammarrätten i Göteborg beslutade i dag att inget prövningstillstånd meddelades för överklagandena av beslutet att inhibera vargjakten.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden