Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1138 träffar
 • Skyddsnivån för fågelinfluensa är sänkt till nivå 1

  2015-02-26

  Jordbruksverket beslutade som förebyggande åtgärd i november 2014 att att höja till skyddsnivån 2 mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Den höjningen är nu sänkt till nivå 1. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

 • Upphandling: Slåtter i tre skyddade områden

  2015-02-24

  Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på slåtteruppdrag i tre skyddade områden i Värmland.

 • Så kan Värmland göra skillnad i klimatarbetet

  2015-02-24

  Klimatet förändras. Att mänsklig aktivitet väsentligt bidrar till förändringarna kan nu anses stå utom allt rimligt tvivel. För att motverka klimatförändringarna behöver samhället ställas om till betydligt lägre utsläpp av växthusgaser och kraftigt ökad energi- och resurseffektivitet. Detta gäller s...

 • Lär dig mer om systemet VISS

  2015-02-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i VISS under mars månad för kommuner, vattenråd och intresserad allmänhet.

 • Varierande stöd till föräldrar med barn i tonåren

  2015-02-17

  Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner - det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat till Regeringskansliet.

 • Upphandling: Avverkning och röjning i Lurö skärgård

  2015-02-12

  Länsstyrelsen erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på restaureringsavverkning och röjning på två öar i naturreservatet Lurö skärgård i enlighet med förutsättningar angivna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

 • Upphandling: Styrgruppsordförande till projektet Tryggt och säkert län

  2015-02-10

  Projektet Tryggt och säkert län (TSL) har i syfte att i samarbete mellan berörda myndigheter studera och utforma ett effektivt, faktabaserat stöd till kommunerna för att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Länsstyrelsen söker en styrgruppsordförande med uppgift att leda s...

 • Miljögifterna i våra vatten behöver minskas

  2015-02-04

  För att minska miljögifternas spridning i miljön krävs förebyggande arbete och mer kunskap om både gamla synder och nya spridningsvägar.

 • ”Smaka på Värmland” är Oscarsnominerad

  2015-01-30

  Matboken "Smaka på Värmland" – maten, miljön och människorna – har blivit en väldigt uppskattad bok. Boken har tidigare blivit nominerad till Gourmand World Cookbook Awards – kokböckernas Oscarsgala – och nu står det klart att boken är svensk vinnare i kategorin ”Bästa översättning”.

 • Vargjakten i Värmlands län är avslutad

  2015-01-27

  Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län omfattade 24 vargar. Jakten började den 16 januari och under jaktperioden fälldes 14 vargar inom det södra jaktområdet som omfattade reviren Gårdsjö och Forshaga. 10 fälldes inom det norra jaktområdet som omfattade reviren Medskogen och Kläggen. Jakten av...

 • Gränsöverskridande webbplats guidar företag över svensknorska gränsen

  2015-01-27

  Tisdagen den 27 januari lanseras en unik webbplats som ska underlätta för företagare i Sverige och Norge att etablera verksamhet i de båda länderna. Myndighetsinformation från två länder samlas då under ett och samma tak: grensetjansten.com.

 • Vad tycker du?

  2015-01-26

  Landshövding Kenneth Johansson är nyfiken på vad du tycker vi ska göra för att få ett län i än mer framkant. Nu ger vi dig möjligheten, att över en fika, framföra dina idéer.

 • Gemensam insats för att ta emot kvotflyktingar

  2015-01-23

  Tillsammans med kommunerna i Värmland planerar projekt SMAK en gemensam insats för att ta emot kvotflyktingar under 2015. Insatsen gör det möjligt för kommunerna att i ett tidigt skede vara med och planera sitt mottagande av kvotflyktingar.

 • Somliga tror att den som säljer sex gör det frivilligt

  2015-01-23

  Är du somliga? Fredag 23 januari lanserar Samhällsråd Värmland kampanjen Somliga tror. Med kampanjen vill vi uppmärksamma allmänheten på attityder kring sexköp. Somliga tror att det är ett lätt sätt att tjäna pengar på, men verkligheten är en annan.

 • Nya regler för nedgrävning av död häst

  2015-01-22

  Från och med den 1 februari i år behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.

 • Licensjakt på varg i Värmland kan påbörjas efter beslut i Kammarrätten

  2015-01-15 Pressmeddelande:

  Kammarrätten i Göteborg har beslutat upphäva förvaltningsrättens inhibition om att stoppa licensjakten på varg i Värmland. Därmed kan licensjakten påbörjas med omedelbar verkan, i praktiken fredag 16 januari.

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Länsstyrelsen Värmland överklagar beslutet om stoppad licensjakt på varg

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-12

  Länsstyrelsen Värmland överklagar idag den 12 januari 2015 Förvaltningsrätten i Karlstads beslut om att tillfälligt stoppa licensjakten på varg i Värmland. Länsstyrelsens ståndpunkt är att Förvaltningsrättens beslut saknar laglig grund medan beslutet om att genomföra licensjakten är välgrundat, då a...

 • Licensjakt på varg i Värmland får inte påbörjas

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-08

  [Uppdatering] Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg får tills vidare inte verkställas efter beslut i förvaltningsrätten. Detta innebär att licensjakten för närvarande inte kan börja som planerat fredagen den 9 januari.

 • PRESSINBJUDAN: Regeringens strandskyddsdelegation besöker Kil

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-08

  Regeringens strandskyddsdelegation besöker Kil i samband med överläggningar med Länsstyrelsen om erfarenheterna av processen med, och beslutet om, det nya utökade strandskyddet i Värmland.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden