Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1289 träffar
 • Upphandling: Greppa näringen

  2016-04-29

  Länsstyrelsen i Värmlands län inbjuder intresserade att lämna offerter på kompetensutveckling för lantbrukare inom Greppa Näringen i Värmland, med fokus på aktiviteter som inspirerar till åtgärder för att minska fosforförlusterna från jordbruket. Offertförfrågan avser direktupphandling inom Landsbyg...

 • Upphandling: fönsterrenovering

  2016-04-29

  Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på byggnadsåtgärder på Naturvårdsverkets fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne kommun.

 • Upphandling: Kompetensutvecklingsåtgärder inom ekologisk produktion

  2016-04-29

  Länsstyrelsen i Värmland inbjuder intresserade företag att lämna anbud avseende kompetensutvecklingsåtgärder inom ekologisk produktion i Värmlands län 2016-2017. Sista dag att lämna anbud är 2016-06-01.

 • Tänk på besöksregler inför vårens kosläpp

  2016-04-26

  I samband med kosläpp har det hänt att besökare har smittats med sjukdomsframkallande bakterier som kan överföras mellan djur och människor. Det är därför viktigt att du som besökare och du som har besöksgården tänker på att rena händer är den främsta åtgärden för att undvika smittspridning.

 • Alla kommuner är nu anslutna!

  2016-04-25

  Vi kan stolt meddela att alla 16 värmländska kommuner nu är anslutna till Ett jämställt Värmland. Utöver denna mycket viktiga spridning så är det en positiv spridning mellan olika branscher och områden, allt från mansdominerade branscher såsom åkerier, metall- och skogsindustrin till breda organisat...

 • Upphandling: Kontorsskyltar

  2016-04-25

  Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna offert gällande kontorsskyltar. Upphandlingen är en direktupphandling som annonseras på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägsta pris” vilket innebär att den offert som uppfyller samtliga ställ...

 • Utlysning - Bekämpning av mygg

  2016-04-22

  Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor för insatser som syftar till att begränsa förekomst av mygg. Det omfattar både stöd för bekämpning och andra åtgärder för att hindra massförekomst av mygg.

 • Träff med Leaderområdena

  2016-04-22

  Den 14-15 april träffades Leaderområdena i Värmland och Västra Götaland och Värmland i Uddevalla. Dessa regionala möten har hittills varit en samverkan mellan länsstyrelserna och Leaderområdena.

 • Hertigparet av Värmland har fått en son

  2016-04-19

  Klockan 18:25, tisdagen den 19 april, födde Prinsessan Sofia en son.

 • Första järvföryngringen dokumenterad i Värmland

  2016-04-15

  Häromdagen lyckades Länsstyrelsen i samarbete med Järvforskningsprojektet vid Grimsö Forskningsstation att fånga och radiomärka en järv i närheten av Branäs i norra Värmland. Järven visade sig vara en hona som vägde 8,4 kg. Det som är extra intressant är att järvhonan hade mjölk i spenarna, vilket ä...

 • Har vi bra luft i Värmland?

  2016-04-14 Pressmeddelande:

  Hur bra är luftkvalitén i Värmland och hur påverkar luftföroreningarna marken och vattnet? Måndagen den 18 april 2016 bjuder Värmlands läns Luftvårdsförbund in till årsmöte - med föreläsningar om luften i Värmland på temat fjärrvärme och återvinning.

 • Stöd till fiberföreningar

  2016-04-11

  Efter en lång försening kan länsstyrelsen nu anslå pengar ur landsbygdsprogrammet 2014-2020 till fiberutbyggnaden i länet. Länsstyrelsen Värmland har beviljats totalt 172 miljoner kronor varav 109 miljoner kronor är tillgängliga nu, resterande 63 miljoner vid ett senare tillfälle.

 • Preliminära resultat från inventeringen av varg i Värmland

  2016-04-08

  Det vi redan nu kan se är att resultatet från vintern inte skiljer sig särskilt mycket ifrån föregående vinters resultat om man ser till antalet revir som berör länet. Inventeringsresultatet är fortfarande preliminära och kan ändras något inom de närmsta veckorna. De fastställs i sin helhet av Natur...

 • Kurs i uppsättning av rovdjursavvisande stängsel

  2016-04-07

  I samarbete med Viltskadecenter bjuder Länsstyrelsen Värmland in till kurs. Kursen vänder sig till dig som funderar på att sätta upp rovdjursavvisande stängsel eller till dig som redan har fått bidrag för att sätta upp stängsel.

 • Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till miljö- och klimatarbete inom jordbruket

  2016-04-06

  Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Syftet med stöden är att stärka landsbygden genom att fortsätta utveckla jordbruket på ett hållbart sätt. Stöden finns i landsbygdsprogramme...

 • Välkomna till dialogmöte - om utmaningar och möjligheter för Sveriges landsbygder.

  2016-04-04

  Den parlamentariska landsbygdskommittén har i uppdrag att föreslå en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Som en del i arbetet anordnar kommittén dialogmöten runt om i landet.

 • Kommunerna får ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  2016-04-01

  Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

 • Upphandling: Anlägga vändplats och P-plats vid Nolgårdsviken (AVSLUTAD)

  2016-03-29

  För att genomföra första steget i restaurering av betesmark behöver vi anlägga vändplaner och sedermera P-platser och vi vänder oss därför till intresserade entreprenörer med en offertförfrågan.

 • LOVA-bidrag för strukturkalkning 2016

  2016-03-23

  Strukturkalkning ger förbättrade markegenskaper, minskade växtnäringsförluster och merskörd på leriga jordar.

 • Värmlands klimatdag 2016

  2016-03-22

  Länsstyrelsen i Värmland bjuder in till en dag om vårt framtida klimat i länet. Vi tar del av framtidsscenarier från bland annat SMHI och Energimyndigheten och får tips på hur vi kan använda scenarierna i vårt arbete för en hållbar framtid.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden