Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1179 träffar
 • Under tre år fångar vi in fisk för att undersöka miljögifter

  2015-08-31 Pressmeddelande:

  ?De flesta välkända miljögifterna i våra sjöar minskar, men det finns nyare gifter som snabbt sprider sig och vars konsekvenser vi ännu inte har full vetskap om. Länsstyrelsen Värmland kommer därför under de kommande tre åren att fånga in fisk från värmländska sjöar som sedan ska analyseras efter sp...

 • Angående nödsituationen med ensamkommande barn

  2015-08-21

  Migrationsverkets generaldirektör, Anders Danielsson, har skickat ut ett nödrop till myndigheter och kommuner, för att klara den stora ökningen av asylsökande ensamkommande barn. Han beskriver situationen som extraordinär. Länsstyrelsen Värmland tar nödropet på största allvar, och arbetar nu intensi...

 • Licensjakten på björn inleds på fredag 21 augusti

  2015-08-20

  Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2015.

 • Naturvårdsbränning på Harvelsön i Värmlandsskärgården samt Västersjön väster om Höljes

  2015-08-17

  UPPDATERAT: Denna vecka, v 34, planeras preliminärt för naturvårdsbränningar i två Natura 2000-områden i Värmland. Bränningarna genomförs endast om vädret är lämpligt och definitivt beslut tas med kort varsel. Bränningen på Västersjön blir av på fredag och troligen även lördag 21-22/8.

 • Röjning av betesmark på Gunnarsholmen i Lurö skärgård

  2015-08-06

  Röjningen av enbuskar och sly på Gunnarsholmen håller på att avslutas. Silhuetten av fyren och de olika kulturlämningarna på ön avtecknar sig åter tydligt när man passerar ön med båt, och möjligheten att röra sig fritt på holmen har underlättats genom röjningarna.

 • Upphandling: Avverkning, röjning och fräsning på strandängar i Klarälvsdeltat

  2015-08-03

  Länsstyrelsen Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende avverkning, röjning och fräsning på strandängar i Klarälvsdeltat.

 • Rödsysslan fortsätter att försiktigt blomstra i länet

  Rödsyssla
  2015-07-16

  Sedan restaureringsinsatserna påbörjades våren 2013 har rödsysslan tagit försiktiga steg till återväxt och blomning och i år verkar vi ha fjorton exemplar av denna ovanliga orkidé ovan mark.

 • Upphandling: Projektledare Tobaksfri skoltid

  Rödsyssla
  2015-07-10

  Länsstyrelsen Värmland söker en projektledare med erfarenhet av projektarbete, sakkunnig inom tobaksområdet, att utbilda och föreläsa inför grupper samt ge metodstöd och handledning när det gäller värdegrunds-, förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolor.

 • Upphandling: Rådgivningsinsatser för lantbrukets lönsamhet och miljö

  Rödsyssla
  2015-07-06

  Upphandlingen avser utförande av enskild rådgivning inom projektet Greppa Näringen inom Värmlands län. Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens miljöpåverkan minskar och lönsamheten förbättras.

 • Hjälp oss få koll på främmande och hotade arter med Rappen

  Närbild på Rappen
  2015-07-04

  Hjälp oss att få mer kunskap om djuren som lever i vattnet när du är vid stranden, på sjön eller vid havet. Den uppmaningen riktar nu Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Värmland samt Göteborgs...

 • Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2015

  Närbild på Rappen
  2015-07-04

  Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2015. Jakt får ske i nästan hela länet förutom en del av nord-västra Värmland där jakt inte tillåts. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller till dess att Länsstyrelsen de...

 • Naturvårdsbränning i Kittelfältets naturreservat

  Närbild på Rappen
  2015-07-03

  Lördag 4 juli ska det genomföras en naturvårdsbränning i Kittelfältets naturreservat som ligger knappt 5 km väster om Brattfors i Filipstads kommun. Bränningsområdet utgörs av gallrad tallskog på sandiga isälvsavlagringar med inslag av dödisgropar. Bränningen görs för att glesa ut tallbestånden och ...

 • Nya fall av bisjukdomen amerikansk yngelröta i Värmland

  Närbild på Rappen
  2015-07-03

  Det gäller område Grums församling i Grums kommun. Alla bin inom en radie om 3 km ska kontrolleras. Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående. Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Närbild på Rappen
  2015-07-02

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Miljoner till naturvård i Värmland

  Närbild på Rappen
  2015-07-01 Pressmeddelande:

  Med regeringens vårbudget kommer ett välkommet tillskott på 12,4 miljoner till naturvården i Värmlands län. Nu blir det fler åtgärder för att stärka biologisk mångfald och friluftsliv.

 • Ta del av #somligatror i Almedalen

  Närbild på Rappen
  2015-06-30

  Somliga tror att det bara är tjejer som säljer sex. Somliga tror att det är ett lätt sätt att tjäna pengar på, men verkligheten är en annan. Är du somliga? Vi presenterar kampanjen Somliga tror under onsdagen den 1 juli i länsstyrelseresidensets trädgård.

 • Upphandling: Betesdrift på fyra öar i Lurö skärgård för åren 2016-2020

  Närbild på Rappen
  2015-06-29

  Länsstyrelsen söker entreprenör för betesdrift på fyra ögrupper i Lurö skärgård. Genom att först avverka och röja bort träd och buskar och därefter återinföra betesdrift på öarna vill Länsstyrelsen säkerställa att det öppna betespräglade landskapet kan bibehållas på några platser i Lurö skärgård.

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Närbild på Rappen
  2015-06-29

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.

 • Bengt Falemo ny ledamot av Geodatarådet

  Närbild på Rappen
  2015-06-26

  Bengt Falemo, enhetschef för Samhällsbyggnad vid Länsstyrelsen Värmland, har av regeringen utsetts till ny ledamot av Geodatarådet. Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

 • Upphandling: Lämna anbud avseende rekrytering av länsråd

  Närbild på Rappen
  2015-06-24

  Länsstyrelsen Värmland ska rekrytera nytt länsråd och bjuder in anbudsgivare för rekryteringsstöd och presentera kandidater till tjänsten som länsråd vid Länsstyrelsen Värmland.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden