Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1173 träffar
 • Rödsysslan fortsätter att försiktigt blomstra i länet

  Rödsyssla
  2015-07-16

  Sedan restaureringsinsatserna påbörjades våren 2013 har rödsysslan tagit försiktiga steg till återväxt och blomning och i år verkar vi ha fjorton exemplar av denna ovanliga orkidé ovan mark.

 • Upphandling: Projektledare Tobaksfri skoltid

  Rödsyssla
  2015-07-10

  Länsstyrelsen Värmland söker en projektledare med erfarenhet av projektarbete, sakkunnig inom tobaksområdet, att utbilda och föreläsa inför grupper samt ge metodstöd och handledning när det gäller värdegrunds-, förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolor.

 • Upphandling: Rådgivningsinsatser för lantbrukets lönsamhet och miljö

  Rödsyssla
  2015-07-06

  Upphandlingen avser utförande av enskild rådgivning inom projektet Greppa Näringen inom Värmlands län. Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens miljöpåverkan minskar och lönsamheten förbättras.

 • Hjälp oss få koll på främmande och hotade arter med Rappen

  Närbild på Rappen
  2015-07-04

  Hjälp oss att få mer kunskap om djuren som lever i vattnet när du är vid stranden, på sjön eller vid havet. Den uppmaningen riktar nu Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Värmland samt Göteborgs...

 • Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2015

  Närbild på Rappen
  2015-07-04

  Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2015. Jakt får ske i nästan hela länet förutom en del av nord-västra Värmland där jakt inte tillåts. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller till dess att Länsstyrelsen de...

 • Naturvårdsbränning i Kittelfältets naturreservat

  Närbild på Rappen
  2015-07-03

  Lördag 4 juli ska det genomföras en naturvårdsbränning i Kittelfältets naturreservat som ligger knappt 5 km väster om Brattfors i Filipstads kommun. Bränningsområdet utgörs av gallrad tallskog på sandiga isälvsavlagringar med inslag av dödisgropar. Bränningen görs för att glesa ut tallbestånden och ...

 • Nya fall av bisjukdomen amerikansk yngelröta i Värmland

  Närbild på Rappen
  2015-07-03

  Det gäller område Grums församling i Grums kommun. Alla bin inom en radie om 3 km ska kontrolleras. Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående. Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Närbild på Rappen
  2015-07-02

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Miljoner till naturvård i Värmland

  Närbild på Rappen
  2015-07-01 Pressmeddelande:

  Med regeringens vårbudget kommer ett välkommet tillskott på 12,4 miljoner till naturvården i Värmlands län. Nu blir det fler åtgärder för att stärka biologisk mångfald och friluftsliv.

 • Ta del av #somligatror i Almedalen

  Närbild på Rappen
  2015-06-30

  Somliga tror att det bara är tjejer som säljer sex. Somliga tror att det är ett lätt sätt att tjäna pengar på, men verkligheten är en annan. Är du somliga? Vi presenterar kampanjen Somliga tror under onsdagen den 1 juli i länsstyrelseresidensets trädgård.

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Närbild på Rappen
  2015-06-29

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.

 • Upphandling: Betesdrift på fyra öar i Lurö skärgård för åren 2016-2020

  Närbild på Rappen
  2015-06-29

  Länsstyrelsen söker entreprenör för betesdrift på fyra ögrupper i Lurö skärgård. Genom att först avverka och röja bort träd och buskar och därefter återinföra betesdrift på öarna vill Länsstyrelsen säkerställa att det öppna betespräglade landskapet kan bibehållas på några platser i Lurö skärgård.

 • Bengt Falemo ny ledamot av Geodatarådet

  Närbild på Rappen
  2015-06-26

  Bengt Falemo, enhetschef för Samhällsbyggnad vid Länsstyrelsen Värmland, har av regeringen utsetts till ny ledamot av Geodatarådet. Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

 • Upphandling: Lämna anbud avseende rekrytering av länsråd

  Närbild på Rappen
  2015-06-24

  Länsstyrelsen Värmland ska rekrytera nytt länsråd och bjuder in anbudsgivare för rekryteringsstöd och presentera kandidater till tjänsten som länsråd vid Länsstyrelsen Värmland.

 • Slutrapporten Vänerlaxens fria gång - två länder, en älv

  Närbild på Rappen
  2015-06-24

  Jämfört med tidigt 1800-tal finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av Klarälvslax och Klarälvsöring. Den vilda Klarälvslaxens möjlighet att leva, vandra och föröka sig i sin miljö kan ses som en indikator för väl fungerande ekosystem, eftersom den kräver miljöhänsyn som gyn...

 • Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-24

  Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen ...

 • Upphandling: Stödstrukturer för våld i nära relationer i Värmland

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-24

  Förfrågan vid direktupphandling.

 • Kris och panik i Almedalen

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-23

  Hur klarar samhället en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

 • Vargstammen är stabil visar vinterns varginventering

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-22

  Utifrån inventeringsresultatet kan länets vargpopulation vintern 2014/2015 uppskattas till cirka 180 vargar. För lo visar resultatet en minskning i antalet familjegrupper sedan föregående säsong. Fyra...

 • Intresseanmälan för röjning under rovdjursavvisande stängsel

  Spår genom vinterlandskap
  2015-06-18

  För att ett rovdjursavvisande stängsel ska fungera krävs det att man håller rent från gräs och sly under tråden, så att den höga spänningen i stängslet upprätthålls. Länsstyrelsen erbjuder dig med godkända rovdjursavvisande stängsel att anmäla ditt intresse för att få hjälp med röjning under betessä...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden