Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 992 träffar
 • Tyck till om handlingsplan för klimatanpassning i Värmland

  2014-04-15

  Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för klimatanpassning. Syftet med planen är att skapa en vägledning för Länsstyrelsen, kommunerna och länets övriga aktörer för det fortsatta klimatanpassningsarbetet i länet. Till och med 25 maj går det bra att lämna synpunkter....

 • Normal vårflod väntas

  2014-04-11

  Älvgruppen för Klarälven/Trysilelva och Norsälven bedömer att en normal vårflod är att vänta i länet.

 • Hur grönt tar du dig till jobbet?

  2014-04-11

  Hur väljer du den mest miljöanpassade bilen och hur kan du som privatperson göra för att ta dig till jobbet på ett mer miljöanpassat sätt? Värmlands läns luftvårdsförbund bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar om hur man som företag och privatperson kan tänka när det gäller val av miljöbil s...

 • Vad är din bild av Vänern?

  2014-04-11

  Sol och bad, fiske, långfärdsskridskor, stormar, transporter, avkoppling, resurser, skärgårdsöar, ett levande innanhav? Vad är DIN bild av Vänern? Var med och tävla om fina priser i vår fototävling med tema Vänern.

 • Lättnader i strandskyddet redan genomförda i Värmland

  2014-04-10 Pressmeddelande:

  Flera av de lättnader i strandskyddet kring små sjöar och vattendrag som regeringen föreslår i en proposition – är redan genomförda i Värmland. Med stöd av äldre lagstiftning fattades beslut om lättnader redan 1975. ”Länsstyrelsen Värmland underströk vikten av detta i vårt yttrande till regeringen o...

 • Satsningar i vårbudgeten värdefulla för Värmland

  2014-04-09 Pressmeddelande:

  Regeringen presenterade idag sin vårbudget som innehöll flera satsningar som gynnar länet. Inom utbildningsområdet får Karlstads universitet drygt 8 miljoner kronor till extra utbildningsplatser inom ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar för att dämpa effekterna av en sämre arbetsmarknad.

 • Många fågelarter minskar i Värmland

  2014-04-09 Pressmeddelande:

  Fåglarna i det värmländska odlingslandskapet och våtmarkerna minskar, medan man inte ser samma trend för landet som helhet. I skogslandskapet finns ingen tydlig generell trend – men flera arter minskar även här. Resultat från både nationella och europeiska indikatorer för biologisk mångfald visar at...

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Pressinbjudan: Anpassning som överlevnadsstrategi

  2014-04-07 Pressmeddelande:

  Onsdagen den 9 april arrangeras konferensen Anpassning som överlevnadsstrategi på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad En dag om erfarenhet av arbete med barn och föräldrar i familjer där någon dricker för mycket eller använder droger.

 • Pressinbjudan: Sjukvårdskompetens hos nyanlända ska tas tillvara

  2014-04-04 Pressmeddelande:

  I Värmland finns idag en grupp nyanlända flyktingar med sjukvårdskompetens, en kompetens som behövs i vårt samhälle och som vi behöver bli bättre på att ta vara på. Länsstyrelsen har därför tagit initiativ till en dialog kring just detta och satt samman en arbetsgrupp som består av Landstinget i Vär...

 • Informationsträff om den regionala digitala agendan för Värmland

  2014-04-03

  Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget Värmland och Drifts- och Servicenämnden i Karlstads kommun har under ett års tid och i bred samverkan arbetat med att ta fram en regional digital agenda för Värmland med målet att ta ett helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i Värmland. Välk...

 • Nytt uppdrag till Länsstyrelsen Värmland - att främja utbyggnaden av mobilnät

  2014-04-03 Pressmeddelande:

  Idag beslutade regeringen att dela ut ett nytt uppdrag till fem utpekade länsstyrelser – däribland Länsstyrelsen Värmland. Uppdragets mål är att främja utbyggnaden av mobilnät i landet.

 • Homeland invigs i Washington DC

  2014-04-03 Pressmeddelande:

  Fredagen den 4 april invigs värmlandskonstnären Ingalena Klenells stora glasinstallation Homeland på House of Sweden i Washington DC. Det är den tredje utställningen på temat Värmland – stories to be told.

 • Ljungbränning i Lurö skärgård

  Ljungbränning i medvind. Foto: Gunnar Lagerkvist.
  2014-04-03

  I veckan har det skett bränning av ljunghedar på ön Vithall i naturreservatet Lurö skärgård. Syftet med bränningen är att återskapa gamla betesmarker samt att gynna den biologiska mångfalden.

 • Konsten att bygga en järvfälla

  Järvfälla
  2014-03-31

  Vi har under nio veckor haft biologistudenten David Höök som praktikant inom rovdjursförvaltningen. David ger en första rapport från fältarbete och specifikt ett järvforskningsprojekt för att sätta up...

 • Upphandling: Betalservicetjänst i Lesjöfors

  Järvfälla
  2014-03-28

  Länsstyrelsen Värmland inbjuder intresserade företag att lämna anbud om betalservicetjänst i Lesjöfors. Det handlar om att i en och samma lokal erbjuda boende och företagare att exempelvis kunna ta ut kontanter och hantera dagskassor.

 • Vi går mot mörkare tider - i alla fall på lördag klockan 20.30-21.30

  Earth Hour 2014
  2014-03-27

  På lördag den 29 mars bjuder Länsstyrelsen Värmland, Karlstads kommun och Värmlands Museum in till en dag av klimatsmarta upplevelser och en kväll i mörker. Mellan klockan 20.30 och 21.30 uppmärksamma...

 • Ökat intresse för dikes- och dräneringsfrågor

  Earth Hour 2014
  2014-03-24 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Värmland, LRF och projektet Greppa Näringen, ska under vecka 13 hålla lantbrukarträffar om markavvattning, dikesrensning och dränering. Det är bland annat mot bakgrund av klimatförändringarna som behovet och intresset har ökat för dessa frågor. Fem lantbrukarträffar i Värmland samt del...

 • Hitta rätt fiskeregler via ny karttjänst

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbplatsen ”SvenskaFiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och förstå ...

 • Nu ska miniminivåer för rovdjuren beslutas

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-21

  Arbetet med att fastställa miniminivåer för varg, björn, järv och lo har nu påbörjats i alla län. Förslag till miniminivåer ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 22 september 2014 och uttryckas som antal föryngringar.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden