Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1106 träffar
 • Länsstyrelsen bekymrade över Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer

  2014-10-30

  Naturvårdsverket har idag fastställt miniminivåer för bland annat varg i de tre rovdjursförvaltningsområdena och dess ingående län. Den fastställda miniminivån för Värmlands län är 11 vargföryngringar. Nivån skiljer sig markant från det förslag som Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation lämnade, ...

 • Våld är en jämställdhetsfråga

  2014-10-29

  Länsstyrelsen Värmland arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik och mål. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Under hösten och vintern arrangerar vi en rad seminarier och utbildningar inom jämställdhet och våld i nära relationer.

 • Svenska och norska organisationer ombeds lämna synpunkter på slutrapporten för Vänerlaxens fria gång

  2014-10-27

  Vänerlaxens fria gång är ett Interreg Sverige-Norge projekt med målen är att utreda förutsättningar och konsekvenser av att återskapa fria vandringsvägar för lax i Klarälven, Trysilelva och Femundselva, uppnå god ekologisk status samt skapa omfattande och hållbar sportfisketurism. Länsstyrelsen Värm...

 • Högt vattenläge i Klarälven och vattendrag

  2014-10-25

  Med anledning av det ihållande regnandet den senaste tiden är det högt vattenläge längs älven, och vi har en varning klass 2 i övre delen av Uvån uppströms sjön Ämten, Hagfors kommun, samt varning klass 1 för små vattendrag i länet. Var uppmärksam på egendom och fastigheter utefter älven eftersom ni...

 • Budgetproposition 2015 – påverkan på Länsstyrelsen Värmland

  2014-10-23

  I årets budgetproposition redovisar regeringen särskilt följande för länsstyrelsernas verksamhet 2015:

 • Hertigen av Värmland - prins Carl Philip - gifter sig

  2014-10-23

  Hertigen av Värmland - prins Carl Philip - gifter sig med Sofia Hellqvist.

 • Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetare

  2014-10-22

  För sjätte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser genomfört en brukarundersökning där drygt 6 000 intervjuer genomförts kring frågor som rör handläggning, bemötande och kvalitet i det arbete som Länsstyrelserna utför. Resultatet visar att Värmlands län får högt betyg när det gäller bemötande, enga...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar om VISS i oktober-november 2014.

 • Dagvattenhantering lyfts under Green Planet Week

  Vattendroppar
  2014-10-16

  Regn, översvämningar och raserade vägar. Det är händelser som Värmland har drabbats hårt av den senaste tiden. I samband med Green Planet Week arrangerar Länsstyrelsen Värmland därför ett seminarium om dagvatten och de utmaningar samhället står inför i ett förändrat klimat.

 • Fyra nya naturreservat i Värmland

  Vattendroppar
  2014-10-16 Pressmeddelande:

  I slutet av september tog Länsstyrelsen Värmland beslut om fyra nya naturreservat. Vi har tre av dessa, Digerberget, Klosstjärnsberget och Jan i Myren, i Torsby kommun samt det fjärde, reservatet Stenbäcken, i Filipstads kommun. Gemensamt för dessa nya naturreservat är att naturvärden främst är knut...

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-15

  Länsstyrelsen ska se till att personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan också kan begravas på ett värdigt sätt. Länsstyrelsen utser därför ett eller flera begravningsombud att granska hur försam...

 • Konferens om kvinnlig könsstympning

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-14

  På torsdag den 16 oktober hålls en konferens på Karlstads universitet om kvinnlig könsstympning. Det är FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen Värmland som arrangerar konferensen.

 • Beslut om sänkt hastighet på E18 vid Sörmon

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-14

  Idag den 14 oktober 2014 har Länsstyrelsen beslutat att, i enlighet med Trafikverkets ansökan, sänka hastigheten till 80 km/tim på E18 vid Sörmon.

 • Trädgårdsguide Bergslagen

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-13

  Trädgårdsguide Bergslagen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro. Boken presenterar 16 utvalda trädgårdar, alla med sitt speciella uttryck och sin historia.

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Länsstyrelsen omhändertar en större fårbesättning

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-07

  Den 7 oktober fattade Länsstyrelsen beslut om att cirka 200 får på en gård i Karlstadtrakten ska omhändertas på grund av allvarliga och omfattande brister i djurhållningen. Det är Polismyndigheten som verkställer beslutet.

 • Vattendragsvandring vid Slorudsälven i Brunskog

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-07

  Den 12 oktober arrangerar By- och Borgviksälvens vattenråd en vattendragsvandring längst Slorudsälven. Länsstyrelsen informerar om älvens olika naturvärden och arbetet med att skydda vattendraget och bilda naturreservat.

 • Kvicksilverhalter över gränsvärdet i abborre från norra Vänern

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-07

  Länsstyrelsen har den 6 oktober 2014 fått information från Hammarö kommun om att abborre som fångats i vid Korsöarna och Kattholmarna i norra Vänern innehåller kvicksilver i sådan mängd att det överstiger den tillåtna halten för livsmedel som får säljas.

 • Länsstyrelsen ska miljödiplomeras

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-06

  Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. Nu höjer vi ambitionsnivån och miljödiplomerar den egna verksamheten enligt Svensk Miljöbas. Målet är att bli miljödiplomerade i mars 2015.

 • Värmland lyfter fram gränshindersarbetet under OPEN DAYS i Bryssel

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-06

  EU-kommissionen har gett Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Hedmark fylkeskommune i uppdrag att anordna en workshop under OPEN DAYS i Bryssel den 8 oktober. Workshopen “Solving Border Obstacles - Cross-border Cooperation and Multilevel Governance” handlar om gränshinder och flernivåstyre.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden