Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1217 träffar
 • Kartläggning av kommunernas direktiv till allmännyttiga bostadsbolag

  2015-11-26

  Många kommuner utnyttjar inte möjligheten att låta sina allmännyttiga bostadsföretag underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att hamna utanför. Det konstaterar länsstyrelserna som i en gemensam rapport har kartlagt kommunernas ägardirektiv till sina bostadsaktiebolag.

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  2015-11-24

  Årets utbetalningar blir senare än tidigare år som en följd av stora förändringar i regelverken och att helt nya IT-system har behövt tas fram. Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet. Resterande tre miljarder kommer att...

 • Upphandling: Rekryteringstjänster

  2015-11-23

  Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende direktupphandling av rekryteringstjänster. Upphandlingen avser konsultmedverkan vid rekrytering.

 • Ett jämställt Värmland!

  2015-11-23

  Nu lanserar Länsstyrelsen Värmland nästa steg i arbetet med att nå visionen Ett jämställt Värmland. Ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. Deltagarna i Samhällsråd Värmland var först ut med att ansluta sig vid l...

 • Kronprinsessparet besöker Värmland

  2015-11-18

  H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel avlägger officiellt besök i Värmland 18 november 2015 på inbjudan av landshövding Kenneth Johansson.

 • 23 myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  2015-11-18

  Våra val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. Via Skyddaantibiotikan.se arbetar 23 myndigheter och organisationer för att gemensamt öka...

 • Tyck till om bevarandeplaner för Natura 2000-områden

  2015-11-17

  Länsstyrelsen Värmland har tagit fram förslag till nya bevarandeplaner för sju Natura 2000-områden i länet och allmänheten och andra berörda kan lämna synpunkter på förslagen senast 10 december 2015.

 • Du kan bli vad du vill!

  2015-11-17

  Det var budskapet för utbildningsdagen Barn, genus och prevention som Länsstyrelsen Värmland bjöd in till 16 november. Dagens tema var barn och genus med utgångspunkt i förebyggande arbete avseende våld i nära relation, ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), jämställdhet, mänskliga rättighete...

 • Utbildningar i systemet VISS

  2015-11-16

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Vi håller tyst minut idag klockan 12

  2015-11-16

  Med anledning av terrordåden i Paris är det en tyst minut utlyst idag klockan 12 (svensk tid) inom EU och vi kommer stanna upp för att hedra offren och i tankar till deras anhöriga och familjer.

 • Upphandling: Naturvårdsbränning

  2015-11-13

  Länsstyrelsen i Värmlands län erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på naturvårdsbränning inom projektet LIFE-Taiga. Anbudet gäller bränning inom områdena Brännan och Fräkensjömyrarna, där Natura 2000-området Fräkensjömyrarna i sin tur är uppdelat i 4 delområden.

 • Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2016

  2015-11-11 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst 20 vargar inom de länsegna reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren samt högst 6 vargar inom det länsgemensamma reviret Loka tillsammans med Länsstyrelsen Örebro. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2016 eller ...

 • Greppa Näringens resultat över 15 år

  2015-11-10

  Greppa Näringen är Sveriges enskilt största projekt för mat och miljö någonsin. Greppa Näringen har nu sammanställt resultat från nära 15 års arbete på över 10 000 gårdar i en kort film.

 • Områden känsliga för växtnäringsläckage

  2015-11-10

  Från och med 2015 finns en utökning av utpekade så kallade ”känsliga områden” i Värmland. Här gäller särskilda regler för lagring och spridning av gödsel. Reglerna börjar gälla skarpt i de nya områdena från januari 2016.

 • Könsstympning i Värmland

  2015-11-05

  Fler än två miljoner flickor könsstympas varje år. I Sverige finns det 38 000 flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning, cirka 1000 av dessa kan bo i Värmland. Tillsammans med Landstinget i Värmland och Karlstads kommun har Länsstyrelsen i Värmland denna vecka anor...

 • Med investeringsstödet Klimatklivet kan du bidra till minskad klimatpåverkan

  2015-11-04

  Klimatklivet är et nytt klimatinvesteringsstöd som ska leda till minskade utsläpp av växthusgaser. Stöd ges till de åtgärder som ger störst minskning av utsläpp i förhållande till investeringens kostnad. Det kan till exempel handla om stationer för laddning av elbilar, återvinning av energi inom ind...

 • Ett mildare och blötare klimat

  2015-11-02

  SMHI har tagit fram en ny klimatanalys som visar hur klimatet i Värmland förändras beroende på kommande utsläpp av växthusgaser. Analysen visar att vi får mer nederbörd och att temperaturen kan komma att stiga med så mycket som fem grader fram till slutet av seklet.

 • Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

  2015-10-29

  Ett förändrat klimat påverkar de kulturhistoriska byggnader som finns i länet. Mer nederbörd och varmare väder kan leda till ökade problem med skadedjur och svampangrepp. I en ny broschyr presenteras förslag på hur vi kan arbeta förebyggande för att minska dessa problem.

 • Våra kunder tycker till om länsstyrelsens verksamheter

  2015-10-23

  För sjunde året i rad har alla länsstyrelser genomfört en brukarundersökning inom några utvalda ärendeområden. Länsstyrelsen Värmland har tittat närmare på fem olika områden och vi ser till exempel att vårt arbete med tillstånd enligt djurskyddslagen upplevs som mycket bra och i absoluta topp i jämf...

 • 66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga

  2015-10-23

  Landshövding Sven-Erik Österbergs regeringsuppdrag att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden