Vårt nyhetsflöde 

Nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen Värmland. Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd sorteringsmöjligheterna på ämne, datum och nyhetstyp.

Din sökning gav 1191 träffar
 • Upphandling: Installation av bergvärmesystem i bostadshuset i naturreservatet Tiskaretjärn

  2015-10-09

  Länsstyrelsen Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende installation av bergvärmesystem i bostadshuset i naturreservatet Tiskaretjärn.

 • Årets licensjakt på björn i Värmland är avslutad

  2015-09-29

  Igår måndag 28 september fälldes den andra av två björnar som tilldelats i årets licensjakt på björn i Värmlands län. Därmed är jakten avlyst och avslutad. Båda björnarna som har fällts i år var hanar, vilket också var målsättningen med jakten. Eventuella björnhonor som etablerar sig i länet ska så ...

 • Vi ser gärna att du är delaktig i rovdjursinventeringen

  2015-09-28 Pressmeddelande:

  ?Länsstyrelsen går nu över från den äldre rapporteringstjänsten Rovobs till nya Skandobs, som är gemensam för hela Sverige samt Norge. Med hjälp av appen Skandobs Touch och din mobil kan du nu ta en bild på ett spår och rapportera direkt ifrån skogen.

 • Vattendragsvandring vid Visman

  2015-09-24

  Vad vet du om ditt vatten? Välkommen till en promenad längs vattendraget Visman där vi pratar om vatten.

 • Utlysning av investeringsstöd för täckdikning till jordbruksföretagare

  2015-09-24

  Länsstyrelsen i Värmlands län öppnar nu möjligheten för jordbruksföretagare att söka investeringsstöd för täckdikning. Länsstyrelsen har avsatt 5 miljoner kronor för år 2015.

 • Regional dialog kring det Nationella skogsprogrammet

  2015-09-21

  Onsdagen den 2 december kommer, bland andra, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Karlstad för att diskutera det nya nationella skogsprogrammet.

 • Utbetalningsplan för jordbrukarstöd 2015 i Värmlands län

  2015-09-17

  Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av vad som hittills är känt angående utbetalningsplanen för jordbrukarstöd 2015.

 • Jordbrukardagen 2015 om energieffektivisering och jordbearbetning

  2015-09-17

  Länsstyrelsen och en rad aktörer inom lantbruksbranschen bjuder in till en inspirationsdag för jordbrukare den 29 september på Lillerudsgymnasiet. Temat är jordbearbetning, energi och markvård för rationell och resurseffektiv växtodling.

 • Djurhållare får sms om rovdjursangrepp i närområdet

  2015-09-11

  Ibland händer det att stora rovdjur som varg, lodjur och björn angriper tamdjur som får och ibland nöt. Efter ett angrepp finns det risk att rovdjuret återkommer till samma besättning eller område och därför är det viktigt att de som har djur i närheten ser över sina stängsel och ökar tillsynen om e...

 • Hon, hen och han – en utställning om hur vi gör kön

  2015-09-07

  Utställningen Hon, hen och han, om kön, genus och jämställdhetsarbete, finns nu i Kristinehamn. Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland, invigde utställningen tillsammans med Anne-Marie Wallouch, kommunalråd i Kristinehamn.

 • Tidsplaner för jordbrukarstöden justeras

  2015-09-04

  I ljuset av den hårda konkurrensen på den globala mjölkmarknaden ser Jordbruksverket över tidsplaner och prioriteringar för utbetalningar av jordbrukarstöd, med fokus på att underlätta för svenska mjölkföretag.

 • Ny plan för att begränsa risken av kräftpest i Värmland

  2015-09-03 Pressmeddelande:

  Flodkräftan är den enda sötvattenlevande storkräfta som förekommer naturligt i Sverige. Idag klassas arten som akut hotad och det största hotet utgörs av den kräftpest som sprids via signalkräftor. Länsstyrelsen Värmland har tagit fram en förvaltningsplan som ger möjlighet att besluta om skyddsområd...

 • Under tre år fångar vi in fisk för att undersöka miljögifter

  2015-08-31 Pressmeddelande:

  ?De flesta välkända miljögifterna i våra sjöar minskar, men det finns nyare gifter som snabbt sprider sig och vars konsekvenser vi ännu inte har full vetskap om. Länsstyrelsen Värmland kommer därför under de kommande tre åren att fånga in fisk från värmländska sjöar som sedan ska analyseras efter sp...

 • Angående nödsituationen med ensamkommande barn

  2015-08-21

  Migrationsverkets generaldirektör, Anders Danielsson, har skickat ut ett nödrop till myndigheter och kommuner, för att klara den stora ökningen av asylsökande ensamkommande barn. Han beskriver situationen som extraordinär. Länsstyrelsen Värmland tar nödropet på största allvar, och arbetar nu intensi...

 • Licensjakten på björn inleds på fredag 21 augusti

  2015-08-20

  Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2015.

 • Naturvårdsbränning på Harvelsön i Värmlandsskärgården samt Västersjön väster om Höljes

  2015-08-17

  UPPDATERAT: Denna vecka, v 34, planeras preliminärt för naturvårdsbränningar i två Natura 2000-områden i Värmland. Bränningarna genomförs endast om vädret är lämpligt och definitivt beslut tas med kort varsel. Bränningen på Västersjön blir av på fredag och troligen även lördag 21-22/8.

 • Röjning av betesmark på Gunnarsholmen i Lurö skärgård

  2015-08-06

  Röjningen av enbuskar och sly på Gunnarsholmen håller på att avslutas. Silhuetten av fyren och de olika kulturlämningarna på ön avtecknar sig åter tydligt när man passerar ön med båt, och möjligheten att röra sig fritt på holmen har underlättats genom röjningarna.

 • Upphandling: Avverkning, röjning och fräsning på strandängar i Klarälvsdeltat

  2015-08-03

  Länsstyrelsen Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende avverkning, röjning och fräsning på strandängar i Klarälvsdeltat.

 • Rödsysslan fortsätter att försiktigt blomstra i länet

  Rödsyssla
  2015-07-16

  Sedan restaureringsinsatserna påbörjades våren 2013 har rödsysslan tagit försiktiga steg till återväxt och blomning och i år verkar vi ha fjorton exemplar av denna ovanliga orkidé ovan mark.

 • Upphandling: Projektledare Tobaksfri skoltid

  Rödsyssla
  2015-07-10

  Länsstyrelsen Värmland söker en projektledare med erfarenhet av projektarbete, sakkunnig inom tobaksområdet, att utbilda och föreläsa inför grupper samt ge metodstöd och handledning när det gäller värdegrunds-, förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolor.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Prenumerera på RSS

För att underlätta har vi satt upp två flöden via Feedburner som du kan prenumerera på via din webbläsare, en rss-läsare, ditt e-postsystem eller dylikt.

Alla nyheter:
http://feeds.feedburner.com/
lansstyrelsenvarmland-nyheter

Enbart pressmeddelanden:
http://feeds.feedburner.com/
SenastePressmeddelanden