Två barn plockar vitsippor invid skogsbryn

Nyheter