Besök ett naturreservat

Välkommen till Värmlands 176 naturreservat.
Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

Varje reservat har en egen sida med en beskrivning av området och föreskrifter som gäller för allmänheten. Nedladdningsbara filer: reservatsbeslut med samtliga föreskrifter och reservatskarta.

Längre ner på sidan hittar du naturreservaten i länet i bokstavsordning. Du kan även välja en kommuns reservat i högerspalten eller utifrån vilket tema du är intresserad av. I sökfältet här nedan kan du söka på reservatsnamn.

Observera att det totala antalet reservat i kommunlistan inte stämmer. Reservat som ligger i två kommuner räknas två gånger.

 

Ungdomar vandrar uppför en höjd. Frykensjöar i bakgrunden.

Värmland har många sevärda naturmiljöer som går att upptäcka genom vandring. Via den ideella föreningen Värmlandsleder kan du till exempel hitta kvalitetssäkrade vandringsleder. 

> Varmlandsleder.se 

 Bloggen Klarälvsdeltat

Klaralvsdeltat.se