Besök ett naturreservat i Värmlands län

Välkommen till Värmlands 176 naturreservat.
Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

Varje reservat har en egen sida med en beskrivning av området och föreskrifter som gäller för allmänheten. Nedladdningsbara filer: reservatsbeslut med samtliga föreskrifter och reservatskarta.

Längre ner på sidan hittar du naturreservaten i länet i bokstavsordning. Du kan även välja en kommuns reservat i högerspalten eller utifrån vilket tema du är intresserad av. I sökfältet här nedan kan du söka på reservatsnamn.

Observera att det totala antalet reservat i kommunlistan inte stämmer. Reservat som ligger i två kommuner räknas två gånger.

Vill du se var naturreservaten finns?

Via Sveriges länskarta kan du zooma in eller ut och få fram gränser för naturreservaten (markeras med gröna streckområden). Klicka på område för att få fram informationsruta.

 

Ungdomar vandrar uppför en höjd. Frykensjöar i bakgrunden. 

Värmland har många sevärda naturmiljöer som går att upptäcka genom vandring. Via den ideella föreningen Värmlandsleder kan du till exempel hitta kvalitetssäkrade vandringsleder. 

> Varmlandsleder.se 

 Bloggen Klarälvsdeltat

Klaralvsdeltat.se