Djur och natur

Soluppgång i kohagen. Foto Erik Nygren, Mostphotos.

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

I fokus

  
  
Description
  
  
  
  
Djurtransport på vägHästtransport på väg
Det finns regler för hur du ska transportera dina djur på väg. Vi visar vad du ska tänka på.
Djurtransporter - regler och rådIn page navigation
Anmälan djurskyddhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-djurskydd.jpg
Du kan anmäla via telefon, brev eller webbanmälan. Du har rätt att vara anonym när du anmäler.
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/djur-och-natur/djurskydd/anmalan-om-misskotsel-av-djur/Pages/default.aspxIn page navigation
Besök våra naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-naturreservat.jpg
Välkommen till Värmlands 187 naturreservat. Varje reservat har en egen sida med beskrivning, kartor och föreskrifter.
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/default.aspxIn page navigation
Skyddsväst på jakthundSkyddsväst för hund
Bidrag till skyddsväst mot rovdjursangrepp på hund.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/skadeforebyggande-atgarder/Pages/Bidrag-till-skyddsv%c3%a4st-f%c3%b6r-hund.aspxIn page navigation
Har du sett rovdjur?/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-vargspar-rapportering.jpg
Rapportera in till oss. Vi behöver färska spår och observationer för DNA-analys. Din medverkan är mycket värdefull.
/Varmland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/inventering/Pages/default.aspxIn page navigation

Som kommun kan ni få stöd till lokala naturvårdsprojekt som syftar till att stärka biologisk mångfald, friluftsliv och naturvårdande insatser

Vi förvaltar och inventerar våra större rovdjur samt har hand om jaktfrågor.  

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se 
010-224 7000  

> Kontakt och öppettider

 Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark 

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön/naturskyddsområden.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljö/naturskyddsområden

Remisser och yttranden