Djur och natur

Soluppgång i kohagen. Foto Erik Nygren, Mostphotos.

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Som kommun kan ni få stöd till lokala naturvårdsprojekt som syftar till att stärka biologisk mångfald, friluftsliv och naturvårdande insatser

Vi förvaltar och inventerar våra större rovdjur samt har hand om jaktfrågor.

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se 
010-224 7000  

> Kontakt och öppettider

 Över 47 000 viltolyckor per år

Illustration av rådjur som hoppar över väg genom en varningstriangel. 

I genomsnitt sker det lite mer än fem viltolyckor per timme i Sverige. Det blir över 47 000 viltolyckor sker per år. Som trafikant på vägarna handlar det om att vara uppmärksam och veta vad du ska göra.

> Viltolycka.se

 Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark 

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön/naturskyddsområden.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljö/naturskyddsområden

Remisser och yttranden