Pressrum 

Pressrum
Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns eller besöka får twitter-kanal för det senaste nyheterna.

 

Kontakta oss

Sara Arons
Informationschef
Informations- och ledningskansliet
sara punkt arons snabela lansstyrelsen punkt se¤sara punkt arons snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233208
070-2278603

Länsstyrelsen i media

  • Kameror på Stora Torget under valet 2014-07-28 Polismyndigheten i Uppsala län får tillstånd till kameraövervakning på Stora Torget i Uppsala, under perioden 18 augusti till 18 september, mellan klockan 22 och 07.
  • Kameror på Stora torget till valet 2014-07-28 Polismyndigheten i Uppsala län får tillstånd till kameraövervakning på Stora torget i Uppsala, under perioden 18 augusti till 18 september, mellan klockan 22 och 07.
  • Strandskydd kan dras in 2014-07-23 Det föreslår länsstyrelsen vars förslag möter kritik.
  • Minskas strandskydd föreslås 2014-07-23 Strandskyddet för sjöar och andra vattendrag i länet kan komma att minskas föreslår länsstyrelsen.
  • Förslag kan ge mer strandnära tomter 2014-07-22 Länsstyrelsen har gett ett förslag som innebär att strandskyddet kommer att minska på flera håll i kommunen.
  • Bygglov för vårdcentral blir rättssak 2014-07-22 Det förhandsbesked till bygglov som Uppsala kommun givit för uppförandet av en vårdcentral vid Almunge har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Bilder på landshövdingen

Länsstyrelsen på Twitter och Facebook