Pressrum

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns eller besöka får twitter-kanal för det senaste nyheterna.

RSS-flöde:
Nyheter: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/rss/nyheter

 Twitter

 Bilder på landshövdingen