Pressrum

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete.

Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Nyheter och pressmeddelanden hittar du i nyhetsarkivet. Bakom varje pressmeddelande finns minst en kontaktperson som kan ge ytterligare information.

I kalendern listas olika aktiviteter som rör vår verksamhet.

 Bilder på landshövdingen