Pressrum 

Pressrum
Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns eller besöka får twitter-kanal för det senaste nyheterna.

RSS-flöde:
Nyheter: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/rss/nyheter

Kontakta oss

Charlotte Simonson
Presskontakt
Staben
charlotte punkt simonson snabela lansstyrelsen punkt se¤charlotte punkt simonson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233412
072-5167713

Länsstyrelsen i media

  • Det rivs och byggs nytt på Raggarö 2016-01-27 Den strandskyddsdispens som Östhammars kommun beviljat ägarna av Raggarö gård möjliggör nu en rivning och nybyggnad av hamnkontoret nere i gästhamnen.
  • Bygglov för Ärna ska prövas igen 2016-01-26 Idag meddelade mark- och miljödomstolen att man avslår ett överklagat beslut från länsstyrelsen.
  • Ärnas bygglov prövas igen 2016-01-26 Mark- och miljödomstolen avslår Uppsala Airport AB:s överklagande om bygglov, då de anser att den ansvariga kommunnämnden ska pröva frågan på nytt.
  • Överklagande av beslut om civilflyg avslås 2016-01-26 Idag fortsatte turerna kring de omstridda planerna på en flygplats för civilflyg på Ärna strax utanför Uppsala.
  • Inga löften om mer pengar till fiberutbyggnad 2016-01-25 Statsbidragen till fibernätsutbyggnad, för bland annat snabbt bredband på landsbygden i Uppsala län, räcker inte till de ansökningar som redan kommit in.
  • Nacka Värmdö Posten 2016-01-25 Länsstyrelsen granskar Det är nu länsstyrelsen i Uppsala som ska granska överklagandet.

Bilder på landshövdingen