Pressrum

Tidningscollage

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete.

Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Nyheter och pressmeddelanden hittar du i nyhetsarkivet. Bakom varje pressmeddelande finns minst en kontaktperson som kan ge ytterligare information.

I kalendern listas olika aktiviteter som rör vår verksamhet. Landshövdingen har en egen kalender.

Pressbilder

Bilderna får användas fritt för redaktionellt ändamål.

Uppge alltid fotografens namn vid publicering. Kontakta alltid Länsstyrelsen om du vill använda någon bild i övrigt. 

Bilder på landshövding Göran Enander

Göran Enander (tryck)

Göran Enander (webb)

Göran Enander (webb, stora bilder)

Fotograf: Göran Ekeberg