Publikationer 

Din sökning gav 9913 träffar
 • Övervakning av grundvatten i Norrland 2008-2012

  I denna rapport redovisas resultat från påverkansriskanalys, verifierande undersökningar och regional övervakning av grundvattenkemi. Här finns även en sammanställning av data från Vattentäktsarkivet, lagret för kommunala råvattenanalysdata. Utifrån resultaten diskuteras kring möjligheterna till förbättrad övervakning men också vilka framtida behov av övervakning som finns. Utifrån redovisningen ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Övervakningsrapport2008-2012_medbilagor.pdf

  Beställ publikation

 • Kustorter i Göteborgs och Bohus län

  Bebyggelsens tillväxt och framtid

  I början av 1980-talet arbetade Länsstyrelsen i samarbete med Byggforskningsrådet fram nio skrifter om sammanlagt 70 olika kustorter längs Västkusten. Dessa filer är inskannade från papperskopior.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Bebyggelsens-tillvaxt-och-framtid.pdf

  Göteborgs södra skärgård

  Lysekils kommun

  Orust kommun

  Sotenäs kommun

  Strömstad kommun

  Tanum kommun

  Tjörn kommun

  Öckerö kommun

 • Rovdjursnytt 2 2015

  Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt. Alla som är intresserade av rovdjursfrågor har möjlighet att få brevet.

  Saknar du något? Kontakt oss om du har idéer om vad nyhetsbrevet ska innehålla.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  rovdjur-2-2015.pdf

 • Barmarksinventering av utter i Kalmar län 2014

  Som en del i det gemensamma delprogrammet för utter utfördes under hösten 2014 en barmarksinventering i Kalmar län. Syftet med inventeringen, som utförs vart sjätte år, är att följa förändringar i utterpopulationens utbredning och även indirekt relativa förändringar av populationsstorleken. Inventeringar kan också ligga till grund för analys av hotbilder och åtgärdsbehov för att trygga artens fra ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  webb_201507_barmarksinventering_utter2014.pdf

 • Restvärme i Blekinge

  Att öka tillvaratagandet av industriell restvärme (spillvärme) är ett viktigt steg för att minska resursförbrukningen och påverkan på miljön. Dessutom är det ett sätt att effektivisera
  företagandet och därmed öka konkurrensförmågan liksom att det kan skapa arbetstillfällen i och därmed utveckling av energibranschen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Pressrum

  Rapport-2014-26.pdf

 • Skånes energiläge 2015 - Energistatistik och energipotentialer i siffror och diagram

  I Skånes energiläge 2015 redovisas färskast möjlig officiell statistik över Skånes energiflöden. Rapporten visar vilka energislag som är inblandade, hur energin används, samt hur Skånes energiläge ser ut i förhållande till sina klimat- och energimål. Därefter demonstrerar rapporten hur Skånes energiflöden ser ut i en framtid där klimat- och energimålen är uppfyllda och där de potentialer som iden ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Skanes_energilage_2015.pdf

 • Norrbruk nr 2 2015

  En tidskrift som ges ut av landsbygdsfunktionerna på länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten inom ramen för landsbygdsprogrammets kompetensutveckling.

  Innehållet utgörs av artiklar om odlingslandskapet och om diversifiering på landsbygden. Här annonseras även flertalet aktiviteter som genomförs av länsstyrelsen och andra aktörer. Nedan kan du ladda ner senaste nr av Norrbruk.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk nr 2 2015.pdf

 • Presentationer från seminarium om energieffektivisering den 18 maj 2015

  På seminariedagen den 18 maj presenterade landsting och kommuner sina strategier kring energieffektivisering i länet.
  Nedan finns seminariets presentationer samlade.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Seminarium 150518 Örnsköldsvik.pdf

  Beställarstöd Energitjänster P.K

  Drakfastigheter

  Energikontoret

  Härnösandshus

  Krambo

  Landstingsfastigheter

  Länsstyrelsen

  Mitthem

  Timrå

  Totalmetodiken & energibesparing

 • 2015:08 Bottenfaunaundersökningar i Kungsbackafjorden 1969-2009

  Kungsbackafjorden är ett av västkustens bäst undersökta havsområden när det gäller bottenfauna på mjukbottnar. Detta tack vare Ingemar Olsson som redan 1969 tog initiativ till kontinuerliga provtagningar över tid med bottenhuggare på mjukbottnar. Sedan 1993 ingår två av stationerna i Hallands kustvattenkontroll och fr o m 2005, när Kungsbackafjorden blev ett marint naturreservat, ingår övriga sta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  2015_08 Bottenfauna Kungsbackafjorden.pdf

 • Näringslivsutveckling i Nordprogramområdet

  En analys av tillväxtambitioner, samverkan och export. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Projektstöd, EU och internationellt

  rapport-naringslivsutveckling-i-nordprogramomradet-KLAR.pdf

 • Allmänna vägar i länet

  En sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala föreskrifter med mera för 2015. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  sammanstallning allmanna vagar 2015.pdf

 • Länsnytt 2015-2

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansnytt-2015-2-webb.pdf

 • Unika ginsthedar i södra Halland hyser landets alla hotade ginstfjärilar - uppföljning 2004-2014 av ÅGP-åtgärder i Halland

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

 • Förvetet nummer 2 2015

  I detta nummer kan du läsa om
  - Var rädd om djuren under sommaren
  - Bra stängsel för djurens och din skull
  - Naturvårdsbränning viktig för att arter inte ska försvinna
  - Vad döljer sig i markerna omkring oss?
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK, Företagsstöd, Projektstöd

  Lansstyrelsen-forvetet-nummer2-2015.pdf

 • Greppa näringen, nr 1 2014

  Välkommen till Länsstyrelsens informationsbrev ”Greppa Näringen - Regionalt nyhetsbrev” som tar upp aktuella frågor som rör Greppa Näringen på Gotland.
  Vi vänder oss till er som är medlemmar och övriga intresserade av Greppa Näringen.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Nyhetsbrev_2014_Greppa näringen nr 1.pdf

 • Utveckling av metoder för mätning av ljudnivåer i fjällen

  Ljudmiljön är en betydelsefull faktor i landskapet som påverkar miljökvaliteten. Den utgörs av allt från rena naturljud till artificiella ljud från olika mänskliga verksamheter som trafik, byggnationer, industrier med mera. Ljud kan vara mer eller mindre vanliga i olika miljöer till exempel i stadsmiljön eller i rekreationsområden på längre avstånd från urbana områden. Om ljudet upplevs som natur ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  11-06.pdf

  Beställ publikation

 • Läget i länet - samhällsutveckling 2015-1

  ”Läget i länet - samhällsutveckling” är en kvartalsanalys som Länsstyrelsen i Västmanlands län publicerar fyra gånger per år.

  I kvartalsanalysen vill vi lyfta några av de faktorer som
  påverkar länets utveckling.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Boende, Om länet

  nr1_2015.pdf

 • Hållbar utveckling i fjällen - Turismens möjligheter och utmaningar

  I slutet av januari 2015 hölls en konferens hölls i Sälen med temat "Turismens möjligheter och utmaningar". Turismen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Den både växer och förändras vad gäller besökare, organisationer, ambitioner och aktiviteter.

  Under konferensen diskuterades frågorna: vad är hållbar fjällturism för mig? och, vad är inte hållbar fjällturism för mig?
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Hållbar utveckling i fjällen 2015.pdf

 • Årsredovisning 2014 i korthet — Länsstyrelsen Västernorrland

  Länsstyrelsen Västernorrland är en av Sveriges mest mångsidiga myndigheter. Vi arbetar inom ansvarsområden som sträcker sig över alla delar i samhället. Förutom frågor som rör rennäring har vi i Västernorrland alla typer av uppdrag som en länsstyrelse kan ha. Det innebär att vi arbetar med allt från kontroller och förvaltningsföreskrifter till krisberedskap, kulturminnen och jämställdhetsintegrer ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  lst-vasternorrland-arsrapport2014-i-korthet.pdf

 • Inventering av förorenade områden 1997–2014

  Denna rapport är en övergripande sammanställning över det inventeringsarbete som Länsstyrelsen i Jämtlands län har utfört inom potentiellt förorenade områden. Rapporten är avgränsad till identifiering och inventering av förorenade områden samt redovisar det aktuella läget och beskriver det arbete som genomförts under tidsperioden 1997–2014.

  Länsstyrelsens arbete har finansierats och skett på ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Inventering-av-fororenade-omraden-1997-2014.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 Nästa

Träffar per ämne