Publikationer 

Din sökning gav 9842 träffar
 • Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn under 2013 och 2014

  Rapporten redovisar tillsynsläget enligt PBL i länet Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  2015-14.pdf

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  arsredovisning-2014.pdf

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Verksamhetsplan_2015-webb.pdf

  Beställ publikation

 • Årsredovisning 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  ÅR 2014 slutversion.pdf

  Beställ publikation

 • Elprovfiske 2014 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland

  Publikationen finns endast som pdf-fil.

  I Östergötlands län genomfördes sommaren 2014 elprovfisken på 42 lokaler i 30 vattendrag inom ramen för Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Elprovfiske 2014.pdf

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsens årsredovisning för 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Arsredovisning-2014-Lansstyrelsen-Uppsala-lan.pdf

 • IT för miljön - tillämpning av digital agenda för Örebro län

  I Länsstyrelsens engagemang för att minska koldioxidutsläppen i länet och utnyttja digital teknik för ett hållbart samhälle, har vi under tre år haft möjlighet att jobba i projektet ”IT för miljön, tillämpning av digital agenda för Örebro län”.

  I projektet har vi haft tre fokus; att bilda och driva ett nätverk, verka för resfria möten och utveckla idéer i tre pilotprojekt. Pilotprojekten har h ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  rapport-it-for-miljon.pdf

 • Marksvampar i kalkbarrskog

  Under hösten 2014 har Länsstyrelsen gett FORAN Sverige AB uppdraget att inventera kalkbarrskogar i Jämtland. Inventeringens huvudinriktning har varit att identifiera marksvampar knutna till kalkrik skog men en bedömning har även gjorts av områdets övriga kalkbarrskogskvalitéer.

  Syftet med inventeringen har varit att öka kunskapen om var vi har hotade kalkbarrskogsarter och identifiera skyddsvä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Marksvampar-i-kalkbarrskogar-inventering-2014.pdf

 • Årsredovisning 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Årsredovisning 2014

 • Samlad tillsynsrapport Östersunds kommun 2014

  Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Östersunds kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen.

  Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Samlad-tillsynsrapport-Ostersunds-kommun-2014.pdf

 • Jordbiten 1 2015

  Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
  Tema: Generationsskifte
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  jordbiten-1-2015.pdf

 • Matlandet nr 2 2015

  Ta del av senaste nytt inom Matlandet på regional nivå. Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad.

  Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?
  Kontaktuppgifter finns i rutan till höger.

  Utgivna nyhetsbrev hittar du i spalten till vänster.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  matlandet-2-2015.pdf

 • Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån 2011-2013

  Kalkningsverksamheten under åren 2011-2013 har utvärderats i Emåns, Mörrumsåns och Svartåns avrinningsområde. I dag sprids cirka 320 ton kalk i denna region. Det har skett en minskning av kalkmängderna med 75 procent de senaste 15 åren. Tack vare det minskade nedfallet av försurande ämnen har behovet av kalk minskat. Denna del av länet har inte varit lika hårt drabbat som de sydvästra delarna. De ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  2015-03.pdf

  Bilaga Emån

  Bilaga Mörrumsån

  Bilaga Svartån

 • Årsredovisning 2014. Länsstyrelsen Blekinge län

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  AR-2014.pdf

 • Uppföljning av bostadsbyggandet

  Under 2000-talet har länets tillskott av bostäder legat kring 10 000 om året. Under 2013 ökade takten och uppgick till över 12 000 nya bostäder.

  Med tanke på länets kraftiga befolkningsökning och ett uppdämt behov är det ändå inte tillräckligt. Det regionala behovet av tillkommande bostäder bedöms vara mellan 9 000
  till 16 000 bostäder årligen fram till år 2030.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  rapport-2015-7.pdf

 • I Västerbottens natur 2014

  Naturvårdsenhetens årsberättelse. För andra året i rad presenterar vi årets arbete i en lättillgänglig folder där vi berättar vad vi gjort för natur, djur, rennäring, jakt och fiske under året. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen

  I Västerbottens natur 2014 webb.pdf

 • Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, februari 2015

  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som belyser det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Konkurrens, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Om länet

  LST_feb_2015.pdf

 • Risk och sårbarhetsanalys Skåne län 2014

  Länsstyrelsen ska årligen inom sitt ansvarsområde identifiera tänkbara hot och risker, samt analysera konsekvenserna av dessa. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar. För Länsstyrelsen tillkommer även rollen som geografiskt områdesansvarig myndighet för Skåne län. De ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  RSA-Lansstyrelsen-Skane-webb.pdf

 • Länsstyrelsen i Södermanlands läns årsredovisning 2014

  Länsstyrelsen i Södermanlands läns årsredovisning för 2014 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

  I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

  Trafikföreskrifter
  Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  Regional tillväxt
  Infrastrukturplanering
  Håll ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  arsredovisning-2014.pdf

 • Årsredovisningar för Länsstyrelsen i Norrbottens län

  Årsredovisning 2014.


  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  årsredovisning-2014.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 Nästa

Träffar per ämne