Publikationer 

Urval: Tillståndet i miljön, 1989Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • 1995:19 Våtmarker i Örebro län

  Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1989

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • 1989:8 Kompletterande grusinventering inom del av Örebro län

  Karlskoga och Örebroområdena utgör bristområden beträffande exploaterbart naturgrus. Länsstyrelsen har därför bedömt det angeläget att komplettera tidigare inventeringa (1973-1981) med undersökning av grustillgångarna under grundvattenytan inom vissa tidigare av täktverksamhet påverkade områden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1989

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Biologisk bedömning av försurningssituationen i fjorton vattendrag i Kalmar län 1988 - 1989

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1989

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Beställ publikation