Publikationer 

Urval: Klimat och energi, 2002Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • Miljömål för Södermanlands län

  Regionala mål och indikatorer Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Näringslivsutveckling, Fiskerinäring, Boende, Infrastruktur och IT, Kulturreservat, Landskapsvård, Planfrågor

  2002_1.pdf

 • Lagarna och transporterna - möjligheter att begränsa transporternas negativa miljöeffekter i Skåne

  Folkrätten torde i hög grad begränsa utrymmet för nationella miljökrav på fartyg som endast passerar svenskt vatten, utan att anlöpa hamn. MARPOL-konventionens Annex VI innehåller ett första steg på väg mot internationella bestämmelser om avgaskrav och bränslekvalitet, men de krav som ställs är inte långtgående, och annexet har ännu inte trätt i kraft. När det gäller fartyg som anlöper svensk ham ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  2002322.pdf