Publikationer 

Urval: Om Länsstyrelsen, OrganisationRensa urval
Din sökning gav 34 träffar
 • Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2015

  Länsstyrelsen Skåne värnar om ett inkluderande och icke diskriminerande förhållningssätt. Vår verksamhet ska präglas av att den främjar lika rättigheter och möjligheter.

  För vår myndighet ska det vara en självklarhet att alla medarbetare har samma villkor och möjligheter till kompetensutveckling, befordran och löneutveckling. Lika självklart ska det vara att den verksamhet som bedrivs inom Län ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen Västerbottens årsredovisning 2013. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

 • Länsstyrelsens årsredovisning för år 2013

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem

 • Årsredovisning 2013 - Länsstyrelsen Jämtlands län

  "I Jämtland Härjedalen ska de svenska gästnätterna öka från 1,9 miljoner 2012 till 2,8 miljoner 2020, de utländska gästnätterna från 578 000 till 1,1 miljoner 2020 och de stora evenemangen ska utvecklas ytterligare. Tillsammans med en ökad kundnöjdhet ska detta ge en omsättningsökning från cirka 4 miljarder kronor till cirka 7,5 miljarder kronor 2020 och en ökning av antalet årsarbeten, direkta o ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem

 • Verksamhetsplan 2013

  Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem

 • Budgetunderlag 2014-2016

  Länsstyrelsen i Uppsala län ska vara en rättssäker, effektiv, innovativ och samverkande länsstyrelse. För att även fortsättningsvis kunna säkerställa detta hemställer Länsstyrelsen om att få en väsentligt utökad finansiell kapacitet från och med 2014. Detta för att inte riskera att myndighetsutövningen blir en bromskloss i samhällsutvecklingen.

  Länsstyrelsen föreslår härmed att nivån på Förval ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem

 • Länsstyrelsens årsredovisning för år 2012

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

 • Vad gör Länsstyrelsen Dalarna

  Länsstyrelsen har många verksamheter och kompetenser. En del stöter du på om du till exempel söker radonbidrag, eller bidrag till någon verksamhet. I den här broschyren hittar du ett axplock av vår verksamhet och möter några av dem som arbetar här. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jobba hos oss, Organisation

  Ladda hem

  Beställ publikation

 • Dalarna annonsbilaga DI mars12

  En tidning om Dalarna som gavs ut av Dagens Industri. Material och innehåll från Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet, Organisation

  Ladda hem

 • Budgetunderlag 2013-2015

  Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att fastställa budgetunderlaget för åren 2013-2015. Budgetunderlaget överlämnas till regeringen. Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem

 • Länsstyrelsens strategiska inriktning 2012-2015

  Detta dokument redovisar vad som är strategiskt viktigt att beakta vid planering och genomförande av Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet på medellång sikt. Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem

 • Årsredovisning 2011

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

 • Länsstyrelsens årsredovisning för år 2011

  Länsstyrelsen i Uppsalas årsredovinsing för 2012. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

 • Verksamhetsplan 2012

  Länsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem

 • Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010

  Länsstyrelsen i Jönköpings län har haft ett miljöledningssystem sedan år 2000. En miljöutredning togs fram 2001, vilken har reviderats under 2010 i enlighet med kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Handlingsplan med mål och åtgärder för miljöledningssystemet revideras årligen i samband med verksamhetsplaneringen. Ansvaret för miljöledningsarbetet ligger i linjeor ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

  Beställ publikation

 • Verksamhetsplan och budget 2011

  Länsstyrelsens verksamhetsplan för år 2011. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem

 • Årsredovisning 2010

  Länsstyrelsens verksamhet under 2010 skulle kunna sammanfattas mycket kort och kärnfullt med ett enda ord – Förändring. Länet har i hög grad påverkats av externa krafter som finanskris, lågkonjunktur och strukturrationaliseringar.

  Samtidigt har året inneburit en vändning av flera negativa trender till en mer positiv riktning. Omvärldens tillstånd har påverkat inriktningen på Länsstyrelsens arb ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

 • Årsredovisning 2010

  Redovisning av Länsstyrelsen i Skån läns verksamhet under 2010. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

 • Länsstyrelsens årsredovisning för år 2010

  Årsredovisningens utformning och innehåll regleras av förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, de särskilda
  uppdrag som framgår av Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende länsstyrelserna 2009-12-17 samt de särskilda skrivningar i regleringsbrevet.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem

 • 2005:51 Länsstyrelsebroschyr

  Länsstyrelsen har en unik ställning i det svenska demokratiska systemet. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och rege-ring, riksdag och centrala myndig-heter å den andra. Vi har till uppgift att föra ut och göra regeringspolitiken tydlig i länet. Omvänt ska vi återföra information om förhållandena i länet till regeringen.

  Länsstyrelsen är också en mång-sidig myndighe ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Organisation

  Ladda hem