Publikationer 

Urval: Om Länsstyrelsen, OrganisationRensa urval
Din sökning gav 42 träffar
 • Årsredovisning 2015

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  arsredovisning-2015.pdf

 • Årsredovisning 2015

  Vår årsredovisning för 2015 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

  I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

  - Trafikföreskrifter
  - Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  - Regional tillväxt
  - Infrastrukturplanering
  - Hållbar samhällsplanering o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Organisation, Vårt uppdrag

  AR-2015-LstOrebro.pdf

 • Länsstyrelsens strategiska inriktning 2016-2019

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  strategisk-inriktning-2016-2019.pdf

 • Verksamhetsplan 2016

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  verksamhetsplan-2016.pdf

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsens årsredovisning för 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Arsredovisning-2014-Lansstyrelsen-Uppsala-lan.pdf

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  verksamhetsplan-2015.pdf

 • Verksamhetsplan 2014

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  verksamhetsplan-2014.pdf

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

  Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten.

  Natur och kulturmiljöer
  Behovet av tillsyn bedöms till 365 dagar för att klara tillsynen för det som inträffar under året, samt en engångsinsats av 201 dagar för att kontrollera beslut om dispens/tillstånd under perioden 1999-2013.

  De ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Kulturreservat, Planfrågor, Organisation

  2014_16.pdf

 • Tillsynsplan för miljöbalken 2014

  Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen om särskilda torvfyndigheter och lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och enheten för naturskydd och tillsyn, men äv ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Kulturreservat, Planfrågor, Organisation

  2014-17.pdf

  Bilaga - Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

 • Länsstyrelsens prioriteringar 2014 - "Det bästa för Skånes människor, djur och natur"

  I detta informationsmaterial berättar vi om Länsstyrelsen Skånes prioriteringar för 2014. Det är en sammanfattning av vår verksamhetsplan. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Organisation, Vårt uppdrag

  vp_kortversion_2014_webb.pdf

 • Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2015

  Länsstyrelsen Skåne värnar om ett inkluderande och icke diskriminerande förhållningssätt. Vår verksamhet ska präglas av att den främjar lika rättigheter och möjligheter.

  För vår myndighet ska det vara en självklarhet att alla medarbetare har samma villkor och möjligheter till kompetensutveckling, befordran och löneutveckling. Lika självklart ska det vara att den verksamhet som bedrivs inom Län ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Organisation, Vårt uppdrag

  Handlingsplan_lika_rattigheter_mojligheter_lst_skane_2013-2015.pdf

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen Västerbottens årsredovisning 2013. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  ÅR 13 Lst Västerbottens Län.pdf

 • Länsstyrelsens årsredovisning för år 2013

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  arsredovisning-2013.pdf

 • Verksamhetsplan 2013

  Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  verksamhetsplan-2013.pdf

 • Budgetunderlag 2014-2016

  Länsstyrelsen i Uppsala län ska vara en rättssäker, effektiv, innovativ och samverkande länsstyrelse. För att även fortsättningsvis kunna säkerställa detta hemställer Länsstyrelsen om att få en väsentligt utökad finansiell kapacitet från och med 2014. Detta för att inte riskera att myndighetsutövningen blir en bromskloss i samhällsutvecklingen.

  Länsstyrelsen föreslår härmed att nivån på Förval ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  budgetunderlag-2014-2016-lansstyrelsen-i-uppsala-lan.pdf

 • Länsstyrelsens årsredovisning för år 2012

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  arsredovisning-2012.pdf

 • Vad gör Länsstyrelsen Dalarna

  Länsstyrelsen har många verksamheter och kompetenser. En del stöter du på om du till exempel söker radonbidrag, eller bidrag till någon verksamhet. I den här broschyren hittar du ett axplock av vår verksamhet och möter några av dem som arbetar här. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jobba hos oss, Organisation

  Presentationsbroschyr_låg.pdf

  Beställ publikation

 • Dalarna annonsbilaga DI mars12

  En tidning om Dalarna som gavs ut av Dagens Industri. Material och innehåll från Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet, Organisation

  Dalarna-0330-annonsbilaga.pdf

 • Budgetunderlag 2013-2015

  Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att fastställa budgetunderlaget för åren 2013-2015. Budgetunderlaget överlämnas till regeringen. Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  budgetunderlag-2013-2015.pdf

 • Länsstyrelsens strategiska inriktning 2012-2015

  Detta dokument redovisar vad som är strategiskt viktigt att beakta vid planering och genomförande av Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet på medellång sikt. Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  strategisk-inriktning-2012-2015.pdf