Publikationer 

Urval: Näringsliv & föreningar, 2008Rensa urval
Din sökning gav 15 träffar
 • Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län

  Strategin är resultatet av ett regeringsuppdrag, som redovisades 2008. Rapporten innehåller en genomgång av natur- och kulturturismen i länet, en beskrivning av aktuella trender och tendenser samt en strategi för framtiden.

  Strategin sammanfattas i sex övergripande förhållningssätt och fem åtgärdspunkter. Dessutom redovisas finansieringsmöjligheter kring hur strategin ska kunna förverkligas.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur, Näringslivsutveckling, Arkeologi och fornlämningar, Kulturreservat, Skyddad bebyggelse

  strategi-for-utveckling-av-hallbar-naturochkulturturism-i-jamtlands-lan.pdf

  Beställ publikation

 • Strategi för Bottenvikens skärgård

  Målsättningen är att skapa en levande skärgård med
  befolkning, näringsliv och besök. Genom samarbete
  skapas starka allianser vilket leder till en gemensam
  och enhetlig syn på marknadsföring och utveckling
  inom skärgården. Strategin omfattar åren 2008-2013.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Bottenvikens skärgård.pdf

 • Natur- och kulturturism i Norrbottens län, 2008 - 2013

  Rapporten handlar om möjligheterna till att naturvård och arbetet med kulturarvet och utvecklingen av natur- och kulturturism ömsesidigt kan stödja varandra. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Natur- och kulturturism.pdf

 • Miljömål Södermanlands län 2007-2010

  Länsstyrelsens styrelse har vid sitt sammanträde den 17 december 2007 beslutat om reviderade miljömål för Södermanlands län. De första miljömålen för Södermanlands län beslutades den 6 december 2002. Målet God Begyggd miljö lades till den 5 december 2003.

  Nationellt har det under 2005 gjorts en översyn av de nationella miljömålen. Riksdagen beslöt 2005 om förändringar i de nationella delmålen ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Fiskerinäring, Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT

  2008-2.pdf

 • Når vi miljömålen? En lägesrapport från Länsstyrelsen i Södermanlands län och Skogsstyrelsen 2007

  Påverkan på klimatet, övergödningen, bristande kunskap om kemikalier och spridning av gifter i miljön, bristande skydd av skogsmarkens biologiska värden och hoten mot den biologiska mångfalden bedöms fortfarande som de största problemen i länet. I årets bedömning har även hoten mot havsmiljön lagts till den listan. Däremot ser situationen bättre ut för våtmarkerna.

  Bedömningen av totalt tre mi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Fiskerinäring, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT

  Rapport_2008_1.pdf

 • Lokala utvecklingsprogrammet för kommersiell service i Västerbottens län 2008

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Företagsstöd

  Lokala utvecklingsprogrammet för kommersiell service i Västerbottens län 2008.pdf

 • We work for sustainable development

  The County Administrative Board is the most versatile of Sweden’s authorities; our issues and our competence cover the entire social span. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  we-work-for-sustainable-development.pdf

  På svenska: Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling

  På lättläst svenska: Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling - lättläst version

 • Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling

  Beskriver länsstyrelsernas arbetsuppgifter. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  lansstyrelsen-arbeter-for-hallbar-utveckling.pdf

  In English: We work for sustainable development

  På lättläst svenska: Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling - lättläst version

 • Sörmlandsbilder 10. Något håller på att hända. Morgondagens värderingar i världen och Sörmland

  /Boken finns som pdf längst ned på sidan./

  Denna publikation är ett inlägg om morgondagens Sörmland. Boken handlar inte om hur det egentligen är, inte heller om hur unga människor har det utan den handlar om vad unga tänker och värderar. Studien ger oss ett tillfälle att förstå och reflektera över vad unga människor värdesätter – en möjlighet som annars inte uppstår förrän i efterhand. Författ ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling, Integration, Jämställdhet, Medborgarskap, Mänskliga rättigheter, Boende

  sormlandsbilder_10.pdf

  Beställ publikation

 • 2008:41 Höjt minimimått på gös ger ökad avkastning i fisket

  Gös är insjöfiskets viktigaste art. Beståndsvårdande åtgärder som ökar och stabiliserar avkastningen av gös är därför viktiga för fisket. Ett ökat minimimått borde ge en stabilare och större rekrytering på sikt.
  Från 1 juli år 2001 höjdes därför minimimåttet på gös till 45 cm och minsta tillåtna maska (sträckt maska) sattes till 120 mm i Hjälmaren. Medelfångsten i Hjälmaren ökade från 59 ton pe ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Fiskerinäring

  Gosrapport_2008_41.pdf

 • Regionalt bidrag till företagsutveckling

  Information från Länsstyrelsen Gävleborg angående investeringsbidrag, samverkansprojekt, konsultcheck och mikrostöd. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd, Näringslivsutveckling

  Landsbygdsbidrag.pdf

 • Statlig sysselsättning och service i Norra Västmanland

  År 1991 genomförde stiftelsen Skog och Trä i Skinnskatteberg en kartläggning av den statliga servicen och närvaron i Norra Västmanland. Länsstyrelsen har på förfrågan från kommunerna i den norra länsdelen gjort en uppdatering vad som har hänt inom den statliga sektorn i länet sedan dess.

  Sedan 1991 har det varit stora förändringar inom den statliga sektorn liksom den offentliga sektorn i övrig ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Rapport2008-14-Statligajobboservice.pdf

 • Entreprenörskap, nyföretagande och företagsklimat i Västernorrland

  I Västernorrlands län har nyföretagarprogram tagits fram i partnerskap med regionala och lokala aktörer. Syftet med programmen har varit att förändra attityderna till företagande i en positiv riktning och att stimulera nyföretagandet genom att i samverkan kraftsamla lokalt och regionalt. Förankringsarbetet för det första projektet påbörjades 1996 och startades 1997 för att avslutas vid halvårskif ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  entreprenorskap-nyforetagande-och-foretagsklimat-2008.pdf

  Beställ publikation

 • 2008:10 Rådslag för ett ännu bättre Örebro län

  Örebro län ska vara precis så bra som möjligt – gränslöst, öppet, en plats där alla kan växa. Vi har mycket goda förutsättningar: ett starkt näringsliv, ett stort hjärta för välfärd och service, ett aktivt miljöarbete och en geografisk och befolkningsmässig position som med hjälp av bra infrastruktur sätter oss i centrum i Norden.

  Men vår största resurs är vår förmåga att samarbeta över gängs ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  2008_10_Radslag_08_webb.pdf

 • Sörmlandsbilder 9, Hur fångar man en flygande häst?

  Sörmlandsbilder 9, Hur fångar man en flygande häst? ISSN 1652-5329, ISBN 978-91-88044-21-1 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Sormlandsbilder_9.pdf

  Beställ publikation