Publikationer 

Urval: Miljö & klimat, Tillståndet i miljön, Rapporter, 1976Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Blekingesjöar -försurningsstudie

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1976

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Kalixälvens mynningsområde - sedimentundersökningar 1976

  Avsikten med undersökningen är att söka ge en uppfattning om totalt 11 elements koncentrationer och spridningsmönster i ytsedimenten i Kalixälvens mynningsområde. Dessa element är tungmetallerna kvicksilver, krom, koppar, zink, nickel, bly, kadium, halvmetallen arsenik samt kol, kväve och fosfor. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1976

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Sänkta och utdikade sjöar i Stockholms län

  Ny tryckning 1997.
  För att förstå det nuvarande tillståndet i våra sjöar är kunskap om tidigare ingrepp av stor betydelse. Denna rapport redovisar utbredningen och omfattningen av sjösänkningsföretagen i Stockholms län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1976

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

Träffar per publikationstyp