Publikationer 

Urval: Miljö & klimat, 2008Rensa urval
Din sökning gav 215 träffar
 • Vattenförvaltning - nyhetsbrev, nr 1 2008

  Länsstyrelsens informationsbrev tar upp allmänna frågor om vattenförvaltning i Gotlands län.
  Vi vänder oss till er som är intresserade av Gotlands utveckling kring dessa frågor.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

 • Vattenförvaltning - nyhetsbrev, nr 2 2008

  Länsstyrelsens informationsbrev tar upp allmänna frågor om vattenförvaltning i Gotlands län.
  Vi vänder oss till er som är intresserade av Gotlands utveckling kring dessa frågor.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

 • Söderköpingsån - om konsten att återskapa fria vandringsvägar

  Länsstyrelsen Östergötland har i ett regeringsuppdrag tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrlands län tagit fram ett förslag till modell för arbetet med restaurering av vattendrag och omprövning av vattendomar för att återskapa fria vandringsvägar för djurarter som vandrar mellan hav och inlandsvatten.

  Som ett referensområde har vi i Östergötland valt Söderköpingsån som är representativt f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

 • Measurements of Sucralose in the Swedish screening programme 2007

  Part 2: Sucralose in Biota samples and regional STP samples

  Hämtas från IVL:s hemsida
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Measurements of Sucralose in the Swedish screening programme 2007

  - Part 1: Sucralose in surface waters and STP samples

  Hämtas från IVL:s hemsida
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Results from the Swedish national screening programme 2007

  Sub report 1: Amines

  Hämtas från IVL:s hemsida
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Results from the Swedish national screening programme 2007

  Sub report 2: Octadecyl

  Hämtas från IVL:s hemsida
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Results from the Swedish national screening programme 2007

  Sub report 4: Linear alkyl benzene sulfonate (LAS)

  Hämtas från IVL:s hemsida
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2006/2007

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  kynkaanniemi_p_et_al_101104.pdf

 • TRIWA II work report - internet survey

  The major objective in the TRIWA II project is to develop commonly accepted outlines for harmonized management of an international river basin district in a northern environment. An internet survey was chosen as one tool for finding out local people’s opinion about, and wishes for cooperation in water related issues. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

 • TRIWA II-Management of an International

  This report presents results of the TRIWA II project run in 2006-2008. The project was partly financed by the EU Regional Development Fund, INTERREG IIIA Nord. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

 • Trädgränsen som indikator för ekologiska klimateffekter i fjällen

  Projektet syftar till att utveckla en metod för miljöövervakning med den alpina trädgränsen som indikator för klimateffekter i Jämtlands- och Dalafjällen.

  Metoden baseras på Leif Kullmans data över trädgränsens läge och förändring, som bygger på Harry Smiths data från åren kring 1915.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Fjällsjöar i nytt klimat

  Fjällen och dess näringsfattiga sjöar är naturligt känsliga system och där förväntas ske tydliga förändringar på grund av ett nytt klimat. På effektivaste sätt är det viktigt att få en uppfattning om hur klimateffekterna påverkar näringsväven. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Åtgärdsförslag för att gynna flodpärlmusslan i torrfårorna vid Hemsjö övre och nedre kraftverk i Mörrumsån 2008

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • Lavar och luftkvalitét - uppföljning av lavfloran i Blekinge län 2008

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • FVO Svartån slutrapport 2008

  Nedre Svartån är ett av Östergötlands större vattendrag och sträcker sig genom den sydvästra delen av länet, från sjön Sommen i söder till sjön Roxen i norr. Vattendraget ändrar karaktär med det omgivande landskapet – i söder domineras landskapet av skogsmark för att i norr övergå till jordbrukslandskap. I nedre Svartåns södra delar är vattnet något klarare och ström- och forsträckor mer påtaliga ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

 • Bottenfauna i Båtfors Naturreservat

  Meddelandeserien 2008:14

  Bedömningar av naturvärden, biologisk mångfald,
  ekologisk status och surhetsstatus utifrån bottenfauna
  erhållen i tio prov tagna maj och augusti år 2007.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

 • Fisket i Gräsö skärgård 2005

  Meddelandeserien 2008:17.

  Enkäten omfattar frågor om hur ofta, på vilket sätt och med vilket fångstresultat som fisket bedrivits. Dessutom innehåller den frågor om hur fisket bör förvaltas på lokal och regional nivå och vilka konflikter man upplever kring fisket.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Fiske, Miljömål, Tillståndet i miljön, Översätt # LL_SK

  Ladda hem

 • Stranexploatering kring Mälaren en förändringsstudie

  Meddelandeserien 2008:21.

  Rapporten jämför den fysiska exploateringen längs Mälarens stränder baserat på antal, typ och längd av bryggor mellan åren 1960 och 1999. Den visar att Mälarstränderna är utsatta för ett ökande exploateringstryck.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Planfrågor

  Ladda hem

  Strandexploatering kring Mälaren - kartor

 • Grunda havsvikar längs Sveriges kust

  Meddelandeserien 2008:16.

  Mellanårsvariationer i undervattensvegetation
  och fiskyngelförekomst i grunda marina områden längs Sveriges kust.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem

  Grunda havsvikar längs Sveriges kust utskriftsversion