Publikationer 

Urval: Lantbruk & landsbygd, DjurhållningRensa urval
Din sökning gav 168 träffar
 • Journalföring, öronmärkning-Nötkreatur 2015

  Kortfattad information om reglerna vad gäller öronmärkning, journalföring och rapportering av nötkreatur. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Smittskydd, Djurhållning

  Nöt 2015.pdf

 • Landsbygdsbladet 10 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-10-2014.pdf

 • Landsbygdsbladet 9 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-9-2014.pdf

 • Förvetet nummer 4 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Nya landsbygdsstöd - hur påverkas du som lantbrukare?
  - Nya djurskyddsregler för lantbruksdjur
  - Annefrid illustrerar länets landsbygd
  - Landsbygdsbutiker energieffektiviserar
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Översätt # LL_SK, Fiskerinäring, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Landskapsvård

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer4-2014-webb.pdf

 • Jordbiten 4 2014

  Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
  Tema: Svenskt kött
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  jordbiten-4-2014.pdf

 • Landsbygdsnytt november 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt-november-2014.pdf

 • Rovdjur i Örebro län 3 2014

  Förberedelser pågår för vinterns inventering. En ny förvaltningsplan för rovdjur tar form under hösten. Och vad händer när vargrevir förändras? Läs mer i årets tredje nummer av nyhetsbrevet om rovdjur. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Djurhållning

  rovdjur nyhetsbrev 2014 03.pdf

 • Landsbygdsbladet 8 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-8-2014.pdf

 • Landsbygdsbladet 7 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-7-2014.pdf

 • Landsbygdsnytt september 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Jakt och vilt, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk

  Landsbygdsnytt september 2014.pdf

 • Förvetet nummer 3 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Landsbygdsprogrammet 2014-2020 igång
  - Sök stöd för att utveckla ditt företag och för bredbandsutbyggnad
  -Ta chansen att profilera dina råvaror och produkter
  - Skyddsvärda naturmiljöer viktiga för många djur och växter
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer3-2014-webb.pdf

 • Jordbiten 3 2014

  Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
  Tema Ung på landsbygden.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  jordbiten-3-2014.pdf

 • Ekskötsel för framtiden

  Praktiska råd och tips om hur man bör sköta och restaurera olika ekmiljöer. Tar även upp eken och eklandskapets värden ur olika aspekter. En uppvikbar liten folder med fina illustrationer och lättsam text.

  Framtagen av Länsstyrelsen Östergötland och Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Djurhållning, Lantbruk, Skogsbruk, Landskapsvård

  Ekskötsel för framtiden folder.pdf

  Beställ publikation

 • Landsbygdsbladet 6 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-nr-6-2014.pdf

 • Landsbygdsbladet nr 5

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-nr-5-2014.pdf

 • Landsbygdsnytt augusti 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt augusti 2014.pdf

 • Länets smaker

  En folder om länets smaker och utvecklingsmöjligheterna för lokalproducerad mat och förädling av livsmedel i Stockholms län. Foldern togs fram i samband med ett seminarium och en matmarknad i Tessinska palatset augusti 2014. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Översätt # LL_SK

  LANETS-SMAKER-WEBB.pdf

 • Hästlyftet slutrapport

  Projektet har gjorts av Mariana Femling på uppdrag av Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg. Hästlyftet består av tre delprojekt med olika finansiering. Finansieringen av projekten har skett med medel från Landsbygdsprogrammet, axel 1 och 3, från Jordbruksverkets Livskraftigt Hästföretagande samt med Regionala utvecklingspengar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Slutrapport-Hastlyftet.pdf

 • Djurhållning i Östergötlands skärgård

  Östergötlands skärgård är unik ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. Stora arealer har en lång historia av beteshävd. Denna rapport, som är framtagen via medel från Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen Östergötland, har till syfte att ta fram underlag för framtida insatser i Östergötlands skärgård som främjar djurhållning och landskapsvård.

  För att uppnå detta är må ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Djurhållning, Översätt # LL_SK

  Djurhållning i Östergötlands skärgård.pdf

 • Aktiv Landsbygd nr 2 2014

  Innehåll:

  Ledare
  e-legitimation
  Viktiga datum SAM
  Nya landsbygdsprogrammet
  Stöd under 2014
  Landsbygsting 2014
  Projekt Torsdag
  Ny funktionschef
  Arrendesyn
  Slåtterblomma
  Nitratkänsliga områden
  Tema häst
  Mångfald på slätten- pollinering
  Djurskyddskontroll
  Grågäss vid Sörfjärden
  Målsättningar dov, kron, vildsvin
  Vilthägn
  Kurser
  Kurser
  Telefonlista
  Grillad sparris
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygd_nr 2 2014_webb (1).pdf