Publikationer 

Din sökning gav 10131 träffar
 • Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014 – Tidan

  Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014 – Tidan, är resultatet av en specialinventering av vattendragens kulturmiljöer under år 2014. Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kulturmilj ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  2015-32-Minnen-vid-vatten-Tidan.pdf

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  festivaler2014_en_kartlaggning_slutversion.pdf

 • Norrbruk nr 3 2015

  Ett nyhetsbrev om lantbruk och Västerbotten och Norrbottens län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk-nummer-3-2015.pdf

 • Prostitution in Sweden 2014 - the extent and development of prostitution in Sweden

  The methods currently available are unable to estimate the exact extent of prostitution in Sweden.

  According to the latest population survey in 2014, the proportion of individuals in Sweden who have bought and sold sexual services is relatively constant over time. Those who have stated that they have bought sexual services are exclusively men. Approximately 7.5 percent of Swedish men between ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  rapport-2015-18.pdf

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Kartläggningen är viktigt av flera anledningar. Dels för att länsstyrelserna har i uppgift att följa utvecklingen inom alkohol- och tobaksområdet, dels för att resultatet av kartläggningen kan öka kunskapen inte bara hos länsstyrelsernas handläggare, utan också hos de kommunala handläggarna, de politiska beslutsfattarna samt arrangörer. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Festivaler-2014-en-kartlaggning.pdf

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Sveriges länsstyrelser har enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion bland annat till uppgift att noga följa länets tillstånd och behov och att verka för att de fastställda nationella målen inom olika samhällssektorer får genomslag i länet. Länsstyrelsen ska också främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt vikt ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Festivaler_2014-en_kartlaggning.pdf

 • The Royal National City Park

  Engelsk presentation av parken med många bilder och tips på sevärdheter. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  the-royal-national-city-park.pdf

 • På tal om kvinnor och män - Jönköpings län 2015

  Svensk jämställdhetspolitik har det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

  Jämställdhetsarbetet tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter under devisen att alla människor är födda fria, har lika värde och ska vara fria från all diskriminering. Det handlar också om demokrati och om att skapa ett samhälle som formas av människor med oli ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  2015-30-pa-tal-om-kvinnor-och-man.pdf

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Kartläggningen genomfördes för att öka och fördjupa kunskapen om hur alkoholservering bedrivs vid tillfälliga arrangemang. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  festivaler-2014-kartlaggning.pdf

 • Landskap att värna om - gärdesgränser och beten på södra Öland

  Sedan år 2000 är odlingslandskapet på södra Öland uppfört på UNESCO:s världsarvslista. Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva.

  För att fördjupa kunskapen om odlingslandskapet på södra Öland genomförde Länsstyrelsen under åren 2011-2014 en inventering av ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  landskap-att-varna-om.pdf

 • Gräsgårds socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  grasgard.pdf

 • Södra Möckleby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  sodra_mockleby.pdf

 • Vickleby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  vickleby.pdf

 • Gårdby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  gardby.pdf

 • Hulterstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  hulterstad.pdf

 • Tillväxt från norr

  Norge, Sverige och Finland har mycket att vinna i Arktis. Tillsammans kan våra tre länder ligga i frontlinjen för hållbar tillväxt i regionen. Samtidigt understryker klimatförändringar och andra miljöutmaningar behovet av ett närmare samarbete.

  Den här är en rapport av en expertgrupp utsedd av statsministrarna från Norge, Sverige och Finland i april 2014.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Landshövding och länsledning

  Tillväxt från norr.pdf

  Growth from the North

  Vekst fra nord

  Kasvua pohjoisesta

 • Matlänet 7 2015

  I detta nummer kan du få veta mer om vilka livsmedelsfrågor som diskuterades under årets Almedalsvecka och om hur de svenska skolmåltiderna kan utvecklas. Vi intervjuar Ulrika Brunn från Skolmatsakademin och hör hur hennes drömscenario för skolmaten ser ut.
  Trevlig läsning!
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  matlanet-7-2015.pdf

 • Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

  I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län. Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostadsplaneringen.

  Länsstyrelsen vänder sig med rapporten även till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknadsanalys-2015.pdf

 • Forntid i Västernorrlands län

  Under åren 2006-2008 deltog författaren i det s.k. Access-projektet på Länsmuseet Västernorrland med syfte att tillgängliggöra kulturhistoriskt material.
  Uppdraget var att leta fram kulturhistoriska rapporter och sätta samman ett register över dessa. Rapporterna skulle sedan skannas och tillgängliggöras. Rapporterna skulle sedan gås igenom och fakta skulle extraheras och föras in i en databas. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  forntid-i-vasternorrlands-lan.pdf

 • Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015

  Länsstyrelsen Dalarna presenterar läget på bostadsmarknaden 2015 i sin årliga analys. Bostadsmarknadsanalysen grundas till stor del på den enkät som kommunerna besvarar i början av året.
  Under de senaste 15 åren har bostadsmarknaden förändrats från ett bostadsöverskott hos samtliga kommuner till ett underskott hos mer än hälften av länets kommuner. Endast fyra av Dalarnas kommuner anger att de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  15-10.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 Nästa

Träffar per ämne