Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Pressrum, Pressmeddelande, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 163 träffar
 • Resfria möten sparar pengar och miljö

  2014-12-19 Pressmeddelande:

  Ett bra sätt att spara på både miljön och pengar är att försöka minska alla resor till olika slags möten. Med projektet Vi möts resfritt har Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och alla dalakommunerna samarbetat i utbildningar om hur möten kan utföras som en videokonferens istället.

 • Projektet Foder och fägring gynnar gräsmarker, flora och fauna

  Life logotyp
  2014-12-19 Pressmeddelande:

  2010–2014 har Länsstyrelsen drivit naturvårdsprojektet Foder och fägring. Utvärderingen av effekterna på områdenas växter visar att projektet varit mycket framgångsrikt.

 • Framåt för elbilar och solceller i Jämtlands län

  Elbil på Stortorget i Östersund.
  2014-12-18 Pressmeddelande:

  Antalet elfordon ökar i Jämtlands län. Nu i december 2015 finns totalt 120 elbilar i länet, varav 88 i Östersund. Det är en fördubbling jämfört med slutet av 2013 då 49 elbilar fanns i länet.

 • Beslut om utvidgat strandskydd i Avesta, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika och Mora

  Elbil på Stortorget i Östersund.
  2014-12-18 Pressmeddelande:

  Under året har Länsstyrelsen Dalarna jobbat fram förslag om var det utvidgade strandskyddet ska finnas kvar i Dalarna, och skickat ut remisser för att få in synpunkter. Nu är remisstiderna slut och Länsstyrelsen har tagit beslut om områden i Avesta, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika och Mora.

 • En tredjedel av miljömålen kan nås till utsatt datum

  Miljömål logotyp
  2014-12-15 Pressmeddelande:

  Måndagen 15 december publicerar Länsstyrelsen Jämtlands län Miljömålsbedömningar 2014. I rapporten framgår att det är möjligt att delvis nå 5 av 15 miljömål fram till 2020.

 • Pressinbjudan: Strandskydd på 200 meter längs vissa stränder, viktiga för friluftsliv, växter och djur

  Miljömål logotyp
  2014-12-15 Pressmeddelande:

  Det finns havsstränder i länet som är extra viktiga för friluftslivet och för de växter och djur som lever där. Ett utvidgat strandskydd från 100 till 200 meter innebär att människor långsiktigt ges möjlighet att röra sig längs stränderna, samtidigt som värdefull natur i strandzonen skyddas.

 • Liten negativ trend för länets klipplevande lavar

  Sånfjället.
  2014-12-11 Pressmeddelande:

  Under sommaren har Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjort en uppföljning av statusen för hotade klipplevande lavar i länet.

 • Tre nya dalapiloter utsedda

  Sånfjället.
  2014-12-10 Pressmeddelande:

  Onsdag 10 december utsågs tre företag till Dalapilot för grön utveckling av landshövding Maria Norrfalk. Dalapiloter är företag och organisationer i Dalarna som visat sig vara spjutspetsar i energismart arbete och kan uppmuntra andra att minska utsläpp av växthusgaser eller öka användningen av förny...

 • Landshövdingen utser tre nya Dalapiloter för grön utveckling

  Sånfjället.
  2014-12-09 Pressmeddelande:

  På onsdag 10 december presenterar landshövding Maria Norrfalk de personer eller företag som blir Dalapiloter för grön utveckling i länet. Den här gången utnämns tre nya Dalapiloter. Medierna är välkomna att vara med.

 • Beslut om strandskydd i Borlänge, Falun, Rättvik, Orsa och Älvdalen

  Sånfjället.
  2014-12-08 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Dalarna tar beslut om vilka områden i Dalarna som ska ha utvidgat strandskydd. Nu är det områden i Borlänge, Falun, Rättvik, Orsa och Älvdalen.

 • Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 50-51

  Ren på ett fjäll.
  2014-12-08 Pressmeddelande:

  Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat att träffa kommunalråden, delta på ett landshövdingemöte i Stockholm samt närvara på biskopsinvigning i Uppsala.

 • Nytt naturreservat skyddar gammal skog i Malung-Sälens kommun

  Ren på ett fjäll.
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Östra Almberget är ett nytt naturreservat vid Almbergets fäbod utanför Limedsforsen. Stora delar av skogen är en nyckelbiotop, alltså ett skogsområde med mycket höga naturvärden. Här finns unga, gamla och döda träd av olika arter – en bra utgångspunkt för att behålla en mångfald av växter och djur.

 • De regionalpolitiska företagsstöden flyttar till Region Jämtland Härjedalen

  Händer som tar en pärm ur ett arkiv.
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Vid regionbildningen som sker i länet den 1 januari 2015 tar Region Jämtland Härjedalen över viss verksamhet och vissa delar av stödhanteringen från Länsstyrelsen Jämtlands län. Det gäller bland annat...

 • Dalarna övar krishantering

  Händer som tar en pärm ur ett arkiv.
  2014-12-01 Pressmeddelande:

  Dalarna står varje år som värd för många större evenemang. Ett av de större startar den 18 februari 2015 då länet välkomnar runt 200 000 besökare till Skid-VM 2015. Det krävs mycket planering av många aktörer för att säkerställa att allt flyter som det ska. Den 3 december får därför både arrangörer ...

 • Länsstyrelsen ändrar rutiner efter kritik från Justitiekanslern

  Renar
  2014-11-28 Pressmeddelande:

  Justitiekanslern, JK, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen Jämtlands län med anledning av brister i hanteringen av frågor om jakträtt i samebyn Ruvhten Sijte. Länsstyrelsen beklagar djupt det int...

 • Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 48-49

  Publiken på Skidskytte-VM 2008.
  2014-11-21 Pressmeddelande:

  Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat att inviga Jamtlis julmarknad samt ha en mottagning på Residenset med anledning av World Cup i skidskytte.

 • Konferens om främlingsfientlighet och fördomar

  Publiken på Skidskytte-VM 2008.
  2014-11-20 Pressmeddelande:

  Särbehandling och diskriminering är något som många tjejer och killar möter i skolan. Bakgrund och kanske hudfärg kan påverka deras villkor som elever och de utsätts för en orättvisa som ofta bottnar i rädsla och okunskap.

 • Fjäderfä ska hållas inomhus – information om fågelinfluensa H5N8

  Tupp
  2014-11-18 Pressmeddelande:

  Jordbruksverket har som förebyggande åtgärd beslutat att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Höjningen av skyddsnivån innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus.

 • Samhällets arbete mot våld i nära relationer stärks

  Man misshandlar kvinna. Observera: arrangerad bild.
  2014-11-17 Pressmeddelande:

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna arrangerar sju regionala konferenser om kommuner och landstings utökade ansvar i arbetet mot våld i nära relationer. På onsdag 19 november invigningstalar landshövd...

 • Länsstyrelsen har bildat tre nya naturreservat

  Långån
  2014-11-17 Pressmeddelande:

  Jämtlands läns skyddade naturområden har utökats med tre nya naturreservat – Hyktaberget, Tjärnslåtten och Långsån.