Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Pressrum, Pressmeddelande, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 117 träffar
 • Stort grattis på 70-årsdagen H.M. Konungen önskar samtliga länsstyrelser!

  " "
  2016-04-30 Pressmeddelande:

  Idag har länsstyrelserna och Svenska Turistföreningen överlämnat en gemensam gåva i form av ett gåvobevis på ett fadderskap inom initiativet ”Stötta Kungsleden” till H.M. Konungen.

 • Förslag till beslut om naturreservat Stihkejohke ute

  Fjäll i Sekenjokk
  2016-04-29 Pressmeddelande:

  Nu är ett förslag om bildande av naturreservatet Stihkejohke ute på remiss. Fram till 25 maj 2016 finns det möjlighet att komma med synpunkter.

 • Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

  Bränning i skog
  2016-04-29 Pressmeddelande:

  Det femåriga EU-projektet Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till ...

 • Stängning av Storulvåvägen stoppad tills vidare

  Fjäll
  2016-04-29 Pressmeddelande:

  Trafikverket har överklagat Länsstyrelsens beslut och begärde även inhibition av beslutet. Transportstyrelsen har den 26 april 2016 beslutat om inhibition vilket innebär att Länsstyrelsens beslut till...

 • Många brister när polisen och domstolarna kameraövervakar

  Övervakningskamera
  2016-04-20 Pressmeddelande:

  Under 2015 bedrev länsstyrelserna en särskild tillsyn av kameraövervakning som bedrivs av Polismyndigheten och domstolar. 132 objekt har granskats och av dessa har 52 lett till olika typer av anmärkni...

 • Många nya naturreservat bildades under 2015

  Transport av rastskydd
  2016-04-19 Pressmeddelande:

  Under 2015 bildades sammantaget 20 nya naturreservat i länet. De omfattar en yta på totalt 2 400 hektar och består mestadels av skogsmark. 2015 års utvidgning innebär en stor ökning mot året innan och...

 • 24 april sista dag för privatpersoner att ansöka om flaggor

  Svenska flaggan
  2016-04-18 Pressmeddelande:

  Nu är det hög tid för privatpersoner i Jämtlands län att ansöka om en svensk flagga. Ansökan ska vara inlämnad senast den 24 april.

 • Storulvåvägen stängs under maj månad

  Ren i vinterlandskap
  2016-04-13 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har efter ansökan från Handölsdalens Sameby, beslutat förbjuda motorfordonstrafik på Storulvåvägen (väg 1019) under tiden 1 maj – 31 maj årligen. Beslutet gäller sträckan 5,8 kilometer f...

 • Hur räddar vi brunkullan och fältgentianan?

  Fältgentiana
  2016-04-07 Pressmeddelande:

  Den 9-10 april anordnas ett helgseminarium om ängs- & hagmarker, på Jämtkrogen i Bräcke. Den svåra situationen för hotade ängsarter i Jämtland – Västernorrland kommer att uppmärksammas med syftet att ...

 • Sambruk Jämtland genomför räddningsövning i fjällterräng

  Sambruk logotyp
  2016-04-05 Pressmeddelande:

  Den 9 april 2016 genomför projektet Sambruk Jämtland en räddningsövning i området kring Edsåsdalen, där räddningstjänsten samverkar med fjällräddningen. Scenariot är brand i en fjällstation.

 • Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 14-15

  En fotboll.
  2016-04-01 Pressmeddelande:

  Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat stötta ÖFK i deras allsvenska debut samt delta på Åre Kapitalmarknadsdagar.

 • Länsstyrelsen överklagar norskt beslut om skoterleder

  Skoter på fjäll i soldis. Foto: Claes Jörnskiöld
  2016-03-23 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen överklagar beslutet från Lierne kommun i Norge om ”godkännande av plan för snöskoterleder” i de delar som angränsar till Jämtlands län.

 • Dålig framkomlighet på vissa skoterleder i påsk

  ledkryss
  2016-03-23 Pressmeddelande:

  Perioder med milt väder och mycket smältvatten har gjort att framkomligheten delvis är dålig på de statliga vinterlederna som är upplåtna för skotertrafik - framförallt i Vålådalsområdet i västra Jämt...

 • Nationalparksmöten i Ljungdalen och Handöl

  Fika på fjället.
  2016-03-22 Pressmeddelande:

  Direkt efter påsk arrangerar Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans med Åre och Bergs kommun, möten i Ljungdalen och Handöl. Skälet till det är att det är viktigt att ta del även av stugägarna...

 • Inspirationsdag om våldsförebyggande arbete

  Våld i nära relation
  2016-03-21 Pressmeddelande:

  Ledningsgruppen för Myndighetssamverkan mot våld i nära relationer arrangerar en inspirationsdag i våldsförebyggande arbete.

 • Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 12-13

  Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län
  2016-03-18 Pressmeddelande:

  Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat delta i en konferens med temat våldsförebyggande arbete samt ha möte om markinventering av flyktingboenden.

 • Skoterleder i Vålådalsområdet är inte farbara

  ledkryss
  2016-03-17 Pressmeddelande:

  Snöbrist och milt väder har gjort att de statliga vinterlederna som är upplåtna för skotertrafik i Vålådalsområdet, inte längre är farbara.

 • Vargen från Tivedenreviret avlivad

  Varg som nyligen vaknat efter att ha varit sövd.
  2016-03-15 Pressmeddelande:

  Den varg från Tiveden som påträffades i östra Jämtland i januari, avlivades på morgonen tisdag 15 mars efter beslut om skyddsjakt.

 • Länsstyrelsen i konstsamarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media

  Vinterbild på Residenset
  2016-03-11 Pressmeddelande:

  Tisdag den 15 mars arrangerar Länsstyrelsen Norrbotten och Arbetsförmedlingen Kultur Media en portfoliovisning i konstens tecken. Specialinbjudna gäster från länets näringsliv och offentlig förvaltnin...

 • Länsstyrelsen beslutar om stöd till bredbandsutbyggnad

  Nätverkskabel.
  2016-03-08 Pressmeddelande:

  För första gången sedan 2013 har Länsstyrelsen nu kunnat fatta beslut om stöd till utbyggnad av fiberinfrastruktur på landsbygden.