Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Projektstöd, 6 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 60 träffar
 • Västmanland i stark utveckling

  2016-04-26

  15 april träffades Västmannarådets ledamöter i sitt arbete att göra Västmanland starkare. Västmannarådet består av ledande företrädare från näringsliv, politik, Mälardalens högskola, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) och Landstinget Västmanland.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 15 och 16

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-04-25

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 11-22 april 2016.

 • Projektdag Blekinge

  Projektdag Blekinge
  2016-04-22

  En dag fylld av goda exempel och inspiration för dig som är intresserad av eller jobbar med projekt. Projektdagen arrangeras av Region Blekinge och Länsstyrelsen I Blekinge och äger rum onsdagen den ...

 • Musik i Blekinge i unik satsning för ekologisk hållbarhet i länets festival- och musikbransch

  Live Green
  2016-04-22

  Musik i Blekinge har fått stöd genom Klimatklivet till ett unikt projekt där man är först i Sverige med att utbilda musik-och festivalproducenter i hållbart och klimatsmart arrangörskap. Klimatklivet ...

 • LONA satsningar i hela länet

  2015 fick Naturskolan LONA stöd.
  2016-04-20

  Länsstyrelsen har beslutat om fördelning av årets anslag när det gäller bidrag inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA). 20 projekt får dela på 3,1 miljoner kronor. Årets fördelning inneb...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 14

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-04-12

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 4-8 april 2016.

 • Drygt 2,3 miljoner kronor till lokala naturvårdssatsningar

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-04-08 Pressmeddelande:

  Tio naturvårdsprojekt i länet tilldelas drygt 2,36 miljoner kronor i bidrag från Länsstyrelsen i år. Med kommunernas och de lokala föreningarnas egna satsningar i projekten innebär det att nästan 4,9 miljoner kronor används till sörmländska naturvårdssatsningar 2016. Flera av årets projekt bidrar t...

 • 23 miljoner i EU-stöd till Take off Öppet rum i Västerås stad

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-04-07

  Den sjätte april sammanträdde strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige och tog beslut om att bevilja nära 85 miljoner till åtta prioriterade projekt. 23 400 000 har gått till projektet Take off Öppet rum Västerås stad.

 • Sök företagsstöd och projektstöd via e-tjänsten Min ansökan

  man med laptop på tåg
  2016-04-05

  Du som ansöker om företagsstöd eller projektstöd kan nu göra din ansökan elektroniskt via E-tjänsten Min Ansökan.

 • Sverige har flest företag med stark tillväxt i EU enligt tidskriften Inc.

  man med laptop på tåg
  2016-04-04

  Sverige hamnar på första plats i Europa när det kommer till företag med flest snabbaste växande företag.

 • Dra nytta av andras projekt i din ansökan - kartläggning av projekt med stor klimatnytta

  man med laptop på tåg
  2016-04-04

  Med syfte att öka effektiviteteten i energiomställningsarbetet har Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning LEKS tagit fram ytterligare en kartläggning av redan genomförda åtgärder och projekt som har gett stor klimatnytta. De åtgärder som lyfts i rapporten passar för att söka stöd för från Kli...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 12 och 13

  Företags- och projektstöd
  2016-04-04

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 21 mars - 1 april 2016.

 • Lokala naturvårdsprojekt får 2,2 miljoner

  1
  2016-04-01 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 2,2 miljoner kronor till 16 lokala naturvårdsprojekt i länet, så kallade LONA-projekt.

 • Högt deltagande i samhällsorientering för nyanlända

  1
  2016-03-29

  Nyanländas deltagande i samhällsorientering är högt, omkring 80 procent. Det visar länsstyrelsernas senaste rapport om samhällsorientering.

 • Sex miljoner till lokala vattenvårdsprojekt

  Helene Ek Henning
  2016-03-23

  Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att ge sex miljoner kronor i bidrag till tio projekt som ska minska övergödningen av Östersjön. Bland annat ges bidrag till åtgärder inom jordbruket, enskilda a...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 11

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-03-21

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 14-18 mars 2016.

 • 5,4 miljoner till innovations- och uppstartsföretag

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-03-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat 3 miljoner till Create Open Incubation och 2,4 miljoner till Smart Innovationssystem för att öka länets nyföretagande samt forsknings- och innovationsförmåga.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 10

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-03-15

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 7-11 mars 2016.

 • Bättre service genom samordnad varudistribution

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-03-14

  Med en förbättrad inköpsmodell kan kommuner minska sina koldioxidutsläpp för varudistribution med 70 procent. Länsstyrelsen Skåne ska nu utreda hur långt skånska kommuner kommit med att införa samordnad varudistribution.

 • Fem miljoner till 27 nya naturvårdsprojekt i Skåne

  Beviljade företags- och projektstöd
  2016-03-11

  Lomma kommun planerar två marina naturreservat, Naturskyddsföreningen ska arrangera friluftsaktiviteter för nyanlända Malmöbor och Ystad förbättrar förutsättningarna för rekreation i sandskogen. Dessa och 24 andra projekt får nu bidrag från staten.