Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Projektstöd, 6 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 39 träffar
 • Dags att söka pengar till lokala naturvårdsprojekt

  LONA
  2014-11-25

  LONA-bidrag ges till projekt som på olika sätt bevarar eller tillgängliggör natur. Sista ansökningsdag för 2015 års projekt är 1 december 2014.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 47

  LONA
  2014-11-24

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 17-21 november 2014

 • Betaltjänster och Bredband = livskraftig landsbygd

  Smålandsbilder.se
  2014-11-21

  Den 4 december anordnar Länsstyrelsen i Jönköpings län en tvådelad konferens om betaltjänster och bredband.

 • PRESSMEDDELANDE: 2,5 miljoner kronor ska främja en jämställd tillväxt i Norrbottens län!

  våg symbol kvinna man
  2014-11-18 Pressmeddelande:

  Inom ramen för regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt beslutar länsstyrelsen att bevilja 2,5 miljoner kronor till sex pilotprojekt som syftar till att testa modeller för ökad jämställdhet på l...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 46

  våg symbol kvinna man
  2014-11-17

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 10-14 november 2014

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 45

  våg symbol kvinna man
  2014-11-10

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 3-7 november 2014

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 44

  våg symbol kvinna man
  2014-11-03

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 27-31 oktober 2014

 • Länsstyrelsen deltar på Företagardagen den 30 oktober

  Länsstyrlsens monter på Företagardagen 2012. Foto: Johan Gråberg
  2014-10-29

 • Besök Smålands Kulturfestival 30 oktober – 2 november

  Foto: Madeleine Bergman
  2014-10-28

  Kom och besök Smålands kulturfestival! Det är festivalen som vill ge fler chansen att upptäcka kulturen som finns på den småländska landsbygden. En unik satsning med kultur i världsklass, här möts kon...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 43

  Foto: Madeleine Bergman
  2014-10-27

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 20-24 oktober 2014

 • Fiber och fornlämningar brukar gå rätt bra ihop

  Fiber och fornlämningar brukar gå rätt bra ihop
  2014-10-21

  Det statliga stödet för bredbandsutbyggnad på landsbygden har resulterat i många nybildade bredbandsföreningar i länet. Detta har lett till att antalet samrådsansökningar och ansökningar om tillstånd ...

 • Ny e-tjänst för bygdemedel

  Vattenpump med rinnande vatten. Foto: Marie Birkl
  2014-10-21

  Du kan nu söka bygdemedel genom en ny e-tjänst. Bygdemedel kan sökas av föreningar och kommuner i de bygder som blivit berörda av vattenkraften.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 42

  Vattenpump med rinnande vatten. Foto: Marie Birkl
  2014-10-20

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 13-17 oktober 2014

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 41

  Vattenpump med rinnande vatten. Foto: Marie Birkl
  2014-10-13

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 6-10 oktober 2014

 • 35 miljoner kronor till länets lantbrukare

  Betande kor.
  2014-10-09

  Länsstyrelsen har beslutat om 35 miljoner kronor till länets lantbrukare i ersättning för olika miljöförbättrande åtgärder. – Det känns alltid bra när lantbrukarna får ersättning för sina miljöinsa...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 40

  Betande kor.
  2014-10-07

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 29 september - 3 oktober 2014

 • Stöd för bredbandsutbyggnad

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-10-06

  Nu är det möjligt att söka stöd för utbyggnad av bredband i nya landsbygdsprogrammet. Regeringens bredbandsstrategi är att 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till bredband med minsta hastighet...

 • Satsning på länets styrkeområde Järnväg

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-10-01

  Länsstyrelsen ger 150 000 kronor till Järnvägsklustrets förstudie -Utveckling av styrkeområdet Järnväg.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 39

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-09-29

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 22-26 september 2014

 • Nu är det dags att söka LOVA-bidrag

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-09-25

  LOVA-bidraget kan endast sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.