Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Projektstöd, 6 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 39 träffar
 • Fiber och fornlämningar brukar gå rätt bra ihop

  Fiber och fornlämningar brukar gå rätt bra ihop
  2014-10-21

  Det statliga stödet för bredbandsutbyggnad på landsbygden har resulterat i många nybildade bredbandsföreningar i länet. Detta har lett till att antalet samrådsansökningar och ansökningar om tillstånd ...

 • Ny e-tjänst för bygdemedel

  Vattenpump med rinnande vatten. Foto: Marie Birkl
  2014-10-21

  Du kan nu söka bygdemedel genom en ny e-tjänst. Bygdemedel kan sökas av föreningar och kommuner i de bygder som blivit berörda av vattenkraften.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 42

  Vattenpump med rinnande vatten. Foto: Marie Birkl
  2014-10-20

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 13-17 oktober 2014

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 41

  Vattenpump med rinnande vatten. Foto: Marie Birkl
  2014-10-13

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 6-10 oktober 2014

 • 35 miljoner kronor till länets lantbrukare

  Betande kor.
  2014-10-09

  Länsstyrelsen har beslutat om 35 miljoner kronor till länets lantbrukare i ersättning för olika miljöförbättrande åtgärder. – Det känns alltid bra när lantbrukarna får ersättning för sina miljöinsa...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 40

  Betande kor.
  2014-10-07

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 29 september - 3 oktober 2014

 • Stöd för bredbandsutbyggnad

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-10-06

  Nu är det möjligt att söka stöd för utbyggnad av bredband i nya landsbygdsprogrammet. Regeringens bredbandsstrategi är att 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till bredband med minsta hastighet...

 • Satsning på länets styrkeområde Järnväg

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-10-01

  Länsstyrelsen ger 150 000 kronor till Järnvägsklustrets förstudie -Utveckling av styrkeområdet Järnväg.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 39

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-09-29

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 22-26 september 2014

 • Nu är det dags att söka LOVA-bidrag

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-09-25

  LOVA-bidraget kan endast sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

 • Inspirationskväll för lanthandlare

  Bredbandsskåp på landsbygden. "Här investerar vi för att utveckla landsbygden."
  2014-09-22

  Tisdagen den 16 september hölls en inspirationskväll på Gävle slott för lanthandlare i länet. Bland deltagarna som landshövding Barbro Holmberg bjudit in fanns också kommunrepresentanter som är ansvariga för servicefrågor. Kvällens två inspiratörer engagerade och inspirerade deltagarna till nytänka...

 • Dags att söka pengar till lokala naturvårdsprojekt

  LONA
  2014-09-22

  – LONA-bidrag ges till projekt som på olika sätt bevarar eller tillgängliggör natur, berättar Anna Wenngren, Länsstyrelsen Västerbottens kontaktperson för LONA.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 38

  LONA
  2014-09-22

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 15-19 september 2014

 • Utbildning för alla företag med koppling till turism

  Utbildning för alla företag med koppling till turism
  2014-09-15

  Ledarskap för bättre upplevelser och hållbar utveckling

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 37

  Utbildning för alla företag med koppling till turism
  2014-09-15

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 8-12 september 2014

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 36

  " "
  2014-09-11

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland perioden 1-5 september 2014

 • Länsstyrelsen Gotland i topp på korta handläggningstider

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-09-11 Pressmeddelande:

  Sedan januari 2012 har handläggningstiderna inom landsbygdsprogrammet mätts, granskats och analyserats av Jordbruksverket. Vid varje mätning har Länsstyrelserna fått stå till svars för mätresultaten g...

 • Många besökare till Länsstyrelsens aktiviteter på Skördefestivalen

  Skördefestivalen 2014
  2014-09-10

  Länsstyrelsen deltog under skördefestivalen med medarbetare från olika enheter.

 • Stöd till bredband och djurstallar genom Landsbygdsprogrammet

  Skördefestivalen 2014
  2014-09-03

  Från den 3 september går det att söka stöd ur landsbygdsprogrammet för investeringsstöd till djurstallar och bredbandsutbyggnad. Övriga företags- och projektstöd i det nya landsbygdsprogrammet förväntas gå att söka från och med våren 2015.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 35

  " "
  2014-09-01

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 25-29 augusti 2014