Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Företagsstöd, PressmeddelandeRensa urval
Din sökning gav 65 träffar
 • 5,4 miljoner till innovations- och uppstartsföretag

  2016-03-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat 3 miljoner till Create Open Incubation och 2,4 miljoner till Smart Innovationssystem för att öka länets nyföretagande samt forsknings- och innovationsförmåga.

 • Länsstyrelsen satsar på företagsutveckling

  2015-09-03 Pressmeddelande:

  Ökad affärsutveckling och internationell konkurrenskraft, satsning på nya tillväxtföretag och fokus på starka branschområden. Länsstyrelsen stödjer tre företagsinriktade projekt med 6,4 miljoner. Satsningen görs tillsammans med länen Östergötland, Södermanland, Uppsala och Örebro. Projekten finansie...

 • Länsstyrelsen Dalarna söker fäbodbrukare till Valdalsbygget

  2015-07-02 Pressmeddelande:

  Nu finns chansen att ta med betesdjur och leva livet vid en äkta fäbod. Länsstyrelsen söker en fäbodbrukare till Valdalsbygget i Långfjällets naturreservat. Gården är välbevarad med nästan alla hus som behövs vid en traditionell fäbod.

 • Pressinbjudan: Dalauppfinnare tar emot pris på residenset

  2015-05-05 Pressmeddelande:

  På onsdag 6 maj delar Dalarnas landshövding Maria Norrfalk ut Skapa Utvecklingspris och utmärkelsen Framtidens innovatör. Vinnarna från Dalarna går vidare till en nationell final i Stockholm i november. Medierna är välkomna att vara med vid ceremonin på residenset.

 • Upphandlingsdialog Dalarna ska hjälpa småföretagare att lämna anbud

  2015-03-11 Pressmeddelande:

  Omkring 20 miljarder kronor omsätts varje år i offentlig upphandling i Dalarna. Men många småföretagare tycker att det är för krångligt att lämna anbud och går miste om affärsmöjligheter. På torsdag 12 mars går startskottet för Upphandlingsdialog Dalarna, ett nytt nätverk i Dalarna som ska ge stöd i...

 • Rapport: Så stöttas företagande bland utrikes födda kvinnor bäst

  Ny rapport om stöd till kvinnors företagande
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholm presenterar i dag en ny rapport om hur företagandet bland utrikes födda kvinnor stöttas bäst. Rapporten sätter fingret på tre specifika framgångsfaktorer som tillsammans k...

 • De regionalpolitiska företagsstöden flyttar till Region Jämtland Härjedalen

  Händer som tar en pärm ur ett arkiv.
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Vid regionbildningen som sker i länet den 1 januari 2015 tar Region Jämtland Härjedalen över viss verksamhet och vissa delar av stödhanteringen från Länsstyrelsen Jämtlands län. Det gäller bland annat...

 • Länsstyrelsen Gotland i topp på korta handläggningstider

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-09-11 Pressmeddelande:

  Sedan januari 2012 har handläggningstiderna inom landsbygdsprogrammet mätts, granskats och analyserats av Jordbruksverket. Vid varje mätning har Länsstyrelserna fått stå till svars för mätresultaten g...

 • Pressinbjudan till prisceremoni: Årets SKAPA-vinnare och Året nybyggare

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-09-08 Pressmeddelande:

  Media är välkommen att delta då tre vinnare av innovationspris i länet tar emot sina pris. Prisutdelare är landshövding Bo Källstrand i samverkan med Eva Högdahl, VD för Almi Företagspartner Mitt.

 • Vad blev resultatet av Länsstyrelsens stöd till företagen?

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-06-23 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen betalade ut 105 miljoner kronor i olika former av stöd till länets företag under 2013.

 • Genomförande av Affärsplan Västmanland: Effektivare stöd till små och medelstora företag

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-06-12 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen satsar 1 380 000 kronor på sex förstudier till länets företagsfrämjande aktörer som ett led i genomförandet av Affärsplan Västmanland. Syftet är att undersöka vilka insatser som ger effekt och tydligare satsa på det som ger fler jobb och företag.

 • Dalauppfinnare får ta emot priser

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-05-13 Pressmeddelande:

  På onsdag 14 maj delar Dalarnas landshövding Maria Norrfalk ut uppfinnarpriset Skapa, som består av ett stipendium och priset Framtidens innovatör. Vinnarna från Dalarna går vidare till en nationell final i Stockholm i oktober. Medierna är välkomna att närvara vid ceremonin på residenset.

 • Satsningar i vårbudgeten värdefulla för Värmland

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-04-09 Pressmeddelande:

  Regeringen presenterade idag sin vårbudget som innehöll flera satsningar som gynnar länet. Inom utbildningsområdet får Karlstads universitet drygt 8 miljoner kronor till extra utbildningsplatser inom ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar för att dämpa effekterna av en sämre arbetsmarknad.

 • Länsstyrelsen Dalarna avbryter samarbetet med PAN Park Foundation

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-03-21 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att lämna det europeiska PAN Parks-nätverket. Samarbetet har pågått sedan 2002 och beslutet fattas efter en tid av oklarheter kring stiftelsens fortsatta verksamhet.

 • Natur och fritid är det som lockar nya turistföretagare till Dalarna

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland
  2014-03-18 Pressmeddelande:

  Naturen och möjligheten att kombinera fritid och arbete är det som lockar utländska turistföretag att etablera sig i Dalarna. Det visar en kartläggning som Länsstyrelsen Dalarna gjort inom projektet Scandinavian Heartland.

 • Almi och Länsstyrelsen fördubblar Mentorprogrammet

  Mentorsprogrammets logotyp
  2014-03-13 Pressmeddelande:

  Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB och Länsstyrelsen har ingått ett samarbete som innebär en fördubbling av Almis mentorskapsprogram i Stockholms län. Samarbetet möjliggör extra satsningar...

 • Elkapsling investerar i ny stansmaskin

  Mentorsprogrammets logotyp
  2014-03-12 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har beslutat om regionalt investeringsstöd till Elkapsling AB i Alby, Ånge kommun. Den totala investeringen uppgår till 8 600 000 kronor och länsstyrelsen bidrag med 1 290 000 kronor, vilket utgör 15 procent av den totala investeringen.

 • De små företagens konkurrenskraft ska stärkas!

  Checkar för affärsutveckling
  2014-02-19 Pressmeddelande:

  Nu startar programmet ”Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering”. Programmet ger stöd till små etablerade företag som vill utveckla nya produkter ell...

 • Regeringen avslår landstingets begäran att överta det regionala utvecklingsansvaret

  Checkar för affärsutveckling
  2013-11-21 Pressmeddelande:

  Beslutet fattades vid dagens regeringssammanträde.

 • Robotdalen ska bli mer internationell

  Checkar för affärsutveckling
  2013-10-31 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 1,5 miljoner kronor till Robotdalen för ett projekt som ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft på den internationella marknaden. Dessutom får Automation Center en halv miljon kronor för sin verksamhet.