Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, Mänskliga rättigheter, 2012Rensa urval
Din sökning gav 79 träffar
  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Man som hotar med en flaska.
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisni...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Man som hotar med en flaska.
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Man som hotar med en flaska.
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Man som hotar med en flaska.
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Man som hotar med en flaska.
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Bild på kvinna
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisni...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Bild på kvinna
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Bild på kvinna
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Bild på kvinna
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Kvinna blir överfallen
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisni...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Kvinna blir överfallen
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

  • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

    Samverkan
    2012-12-20

    Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisni...

  • Så behöver kvinnofridsarbetet förändras

    Samverkan
    2012-12-19

    Samhället har satsat stora resurser på att stoppa mäns våld mot kvinnor. Men insatserna når inte alla drabbade, och flera utsatta grupper verkar falla helt mellan stolarna, visar Länsstyrelsens delrapport om arbetet mot väns våld mot kvinnor. – Våldsutsatta äldre, barn, människor med funktio...

  • Så behöver kvinnofridsarbetet förändras

    Kvinnofridsarbete
    2012-12-18

    Samhället har satsat stora resurser på att stoppa mäns våld mot kvinnor. Men insatserna når inte alla drabbade, och flera utsatta grupper verkar falla helt mellan stolarna, visar Länsstyrelsens de...

  • De ensamkommande barnens berättelser och framtidsdrömmar

    Kvinnofridsarbete
    2012-12-18

    För att skapa förståelse och öka kunskapen om de ensamkommande barnens liv, berättelser och framtidsdrömmar ger Länsstyrelsen Värmland, Växtkraft och Karlstads kommun ut skriften Mitt Värmland som bilaga i Värmlands Folkblad onsdagen den 19 december.

  • Så behöver kvinnofridsarbetet förändras

    Kvinna som håller upp armen som skydd
    2012-12-17

    Samhället har satsat stora resurser på att stoppa mäns våld mot kvinnor. Men insatserna når inte alla drabbade, och flera utsatta grupper verkar falla helt mellan stolarna, visar Länsstyrelsens de...

  • Så behöver kvinnofridsarbetet förändras

    Kvinna som håller upp armen som skydd
    2012-12-17

    Samhället har satsat stora resurser på att stoppa mäns våld mot kvinnor. Men insatserna når inte alla drabbade, och flera utsatta grupper verkar falla helt mellan stolarna, visar Länsstyrelsens delrapport om arbetet mot väns våld mot kvinnor. – Våldsutsatta äldre, barn, människor med funktio...

  • Så behöver kvinnofridsarbetet förändras

    Kvinna som håller upp armen som skydd
    2012-12-17

    Samhället har satsat stora resurser på att stoppa mäns våld mot kvinnor. Men insatserna når inte alla drabbade, och flera utsatta grupper verkar falla helt mellan stolarna, visar Länsstyrelsens delrapport om arbetet mot mäns våld mot kvinnor. – Våldsutsatta äldre, barn, människor med funktio...

  • Så behöver kvinnofridsarbetet förändras

    Händer
    2012-12-14

    Samhället har satsat stora resurser på att stoppa mäns våld mot kvinnor. Men insatserna når inte alla drabbade, och flera utsatta grupper verkar falla helt mellan stolarna, visar Länsstyrelsens de...

  • Så behöver kvinnofridsarbetet förändras

    Man misshandlar kvinna. Observera: arrangerad bild. Foto: Tina Stafrén
    2012-12-14

    Samhället har satsat stora resurser på att stoppa mäns våld mot kvinnor. Men insatserna når inte alla drabbade, och flera utsatta grupper verkar falla helt mellan stolarna, visar Länsstyrelsens de...