Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, LivsmedelskontrollRensa urval
Din sökning gav 36 träffar
 • Ny plan för Livsmedelskontroll

  2014-02-17

  Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av 80 000 primärproducenter. De består främst av enskilda jordbruk, men också av exempelvis uppfödare, fiskare och bärplockare. Länsstyrelserna kontrollerar även att kommunernas kontroll följer lagstiftningen.

 • Säker mat och friska djur i livsmedelproduktionen

  Ko som äter
  2014-02-14

  Alla ska kunna lita på maten, att det är rätt saker som ligger på tallriken och att den är säker. Nu finns det nationella mål för alla svenska myndigheter som kontrollerar livsmedelsproduktionen.

 • Nya rekommendationer om dricksvatten

  Vattenglas
  2014-01-23

  Länsstyrelsens upptäckt av miljögifter i grundvattnet har lett till nya rekommendationer från Livsmedelsverket när det gäller dricksvattenproduktion.

 • Länsstyrelsen riktar kritik till hur Region Gotland sköter tillsynen av alkohol- och tobaksförsäljning

  Glas
  2013-12-18

  Länsstyrelsen riktar i sin tillsynsrapport en hel del kritik mot Region Gotland och påvisar också brister i handläggningen. Region Gotland har ansvar för ärenden rörande serveringstillstånd, detaljha...

 • Skadedjurskontroll i Norrbottens livsmedelslokaler

  Anticimex. Fotograf: Lennart Falk.
  2013-10-24

  På länets restauranger, caféer, butiker och skolkök anses risken för skadedjursangrepp vara liten. Men få livsmedelsföretagare har gjort några undersökningar och har varierande kunskap om vad skadedju...

 • Låga grundvattennivåer

  Bild på gammal brunn
  2013-10-18

  I Jönköpings län är grundvattennivån under eller mycket under det normala för årstiden. På grund av detta kan det bland annat uppstå problem kring tillgången på vatten i enskilda brunnar och det finns...

 • Låga grund- och ytvattennivåer i Blekinge

  Vattendrag
  2013-10-14

  I Blekinge är grundvattennivån under eller mycket under det normala för årstiden. Det innebär att tillgången på vatten i enskilda brunnar kan minska. Också vattenföringen i Blekinges vattendrag är låg...

 • Brister i kommunal livsmedelskontroll

  Vattendrag
  2013-10-09 Pressmeddelande:

  Inför den pågående tillsynsveckan har Länsstyrelsen Skåne granskat de skånska kommunernas livsmedelskontroll. Endast en kommun klarade sig utan anmärkningar.

 • Inget saluförbud för sik från Vättern i dagsläget

  Vattendrag
  2013-07-03 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland, Örebro och Västra Götalands län gör tillsammans bedömningen att det i dagsläget inte bör införas saluförbud för sik från Vättern. Länsstyrelserna hänvisar tills vidare till Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Under sensommaren och hösten kommer ytte...

 • Inget saluförbud för sik från Vättern i dagsläget

  Vattendrag
  2013-07-03

  Länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland, Örebro och Västra Götalands län gör tillsammans med Livsmedelsverket bedömningen att det i dagsläget inte bör införas saluförbud för sik från Vättern. Länsstyrelserna hänvisar tills vidare till Livsmedelsverkets kostrekommendationer.

 • Ökade halter av dioxin och PCB i sik från Vättern

  Sik
  2013-06-26

  Sik från Vättern innehåller högre halter av dioxiner och PCB än tillåtet. Det visar Livsmedelsverkets provtagning. Länsstyrelsen informerar nu fiskare och kommuner om vad detta innebär för försäljning...

 • Projekt för samsyn ska ge säkrare livsmedel

  Genrebild livsmedel.
  2013-03-14

  Ökad samsyn inom livsmedelskontroll. Det är målet med projektet som Hallands kommuner har genomfört tillsammas med Länsstyrelsen.

 • Länsstyrelsens ansvarar för kontrollen av livsmedelskedjan

  Livsmedel
  2013-02-05

  Den årliga uppdateringen av Nationella Kontrollplanen för Livsmedelskedjan har nyligen avslutats. Planen beskriver uppbyggnaden av kontrollen i livsmedelskedjan i Sverige och anger även mål för kontro...

 • Rapport om kontrollerna, från jord till bord, 2011

  Foto: Agneta Olsson
  2012-07-04

  Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrol...

 • Rapport om kontrollerna, från jord till bord, 2011

  Foto: Agneta Olsson
  2012-07-03

  Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrollmyndigheterna en sammanfattning av resultaten från sina kontroller från jord till bord.

 • Rapport om kontrollerna, från jord till bord, 2011

  Både miljön och ekonomi vinner på minskat matsvinn.
  2012-07-03

  Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrol...

 • Rapport om kontrollerna, från jord till bord, 2011

  Både miljön och ekonomi vinner på minskat matsvinn.
  2012-07-03

  Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrollmyndigheterna en sammanfattning av resultaten från sina kontroller från jord till bord.

 • Rapport om kontrollerna, från jord till bord, 2011

  Ko och veterinär
  2012-07-03

  Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrol...

 • Kontrollerna från jord till bord 2011

  Ko och veterinär
  2012-07-03

  Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrollmyndigheterna en sammanfattning av resultaten från sina kontroller från jord till bord.

 • Rapport om livsmedelskontrollerna "från jord till bord"

  Ko och veterinär
  2012-07-03

  Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2011 som lämnats till EU-kommissionen presenterar kontrollmyndigheterna en sammanfattning av resultaten från s...