Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, LivsmedelskontrollRensa urval
Din sökning gav 62 träffar
 • Inför vårens kosläpp

  2016-04-14

  Inför vårens kosläpp, en påminnelse om regler för hygien.

 • Potatis från Sundsvall håller gränsvärdena

  Potatisodling
  2016-01-29

  Ett provtagningsprojekt som genomfördes hösten 2015 visar att potatis som odlas i Sundsvall inte innehåller några höga halter av kadmium, bly eller glykolkaloider.

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Kantareller
  2016-01-26 Pressmeddelande:

  Säljer du egna grönsaker, bär, svamp eller liknande? Jagar eller fiskar du och säljer vidare? Då behöver du registrera dig som livsmedelsproducent hos oss. Vi har tagit fram en ny e-tjänst där du snab...

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Äpplen. Foto: Mats Runvall
  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registr...

 • Ny e-tjänst för att registrera livsmedelsanläggning

  Äpplen. Foto: Mats Runvall
  2016-01-26

  E-tjänsten Primör finns tillgänglig för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registreringsprocessen för företagarna.

 • Ny e-tjänst för dig som producerar livsmedel i första ledet

  Äpplen. Foto: Mats Runvall
  2016-01-21

  Länsstyrelsen har från 1 januari 2016 en ny e-tjänst som vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel i primärproduktionsledet.

 • Ny e-tjänst för dig som producerar livsmedel i första ledet

  Äpplen. Foto: Mats Runvall
  2016-01-19

  Länsstyrelsen har från 1 januari 2016 en ny e-tjänst som vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel i primärproduktionsledet.

 • E-tjänst för dig som producerar livsmedel i första ledet

  Äpplen
  2016-01-18

  Länsstyrelsen har från 1 januari 2016 en ny e-tjänst som vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel i primär...

 • Ny e-tjänst för dig som producerar livsmedel i första ledet

  Jordgubbar - primärproduktion
  2016-01-15

  Länsstyrelsen har från 1 januari 2016 en ny e-tjänst som vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel i primär...

 • Bra kvalitet på salladsbufféerna i Norrbotten

  Salladsbuffé
  2015-10-26 Pressmeddelande:

  PRESSMEDDELANDE: Salladsbuffén är idag ett vanligt förekommande inslag på restauranger runt om i Norrbotten och ligger även till grund för den nya PIK-rapporten som har utförts av livsmedels-inspektör...

 • 98 åtgärder för vår livsmiljö och hälsa

  Pojke skådar fågel
  2015-10-19

  Nu presenterar vi ett regionalt program med 98 åtgärder för att nå miljömålen, bland annat startar projektet ”Giftfri vardag” för att skydda våra barn. Åtgärdsprogrammet blir en grund för att starta d...

 • Koll på länet – tillsyn för ett hållbart samhälle

  Övervakningskamera utomhus
  2015-09-17 Pressmeddelande:

  Kameraövervakning, biotopskydd och djurskyddstillsyn av djur som visas offentligt tillhör de områden i Västra Götaland som Länsstyrelsen kommer att kontrollera extra under höstens Tillsynsvecka 21-25 ...

 • Landsbygdsministern bjuder in till dialog

  Övervakningskamera utomhus
  2015-03-17

  En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i Sverige. Den omfattar hela värdekedjan, och kommer att tas fram i bred dialog med livsmedelskedjans aktörer. För att få de perspektiv som behövs har nu en resa genom Sverige startat - den svenska livsmedelsdialogen.

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Höga dioxinhalter i sik från Vättern

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14 Pressmeddelande:

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Fjäderfä ska hållas inomhus-information om fågelinfluensa H5N8

  Foto: TheBosque/FlickrCC
  2014-11-19

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Kvicksilverhalter över gränsvärdet i abborre från norra Vänern

  Foto: TheBosque/FlickrCC
  2014-10-07

  Länsstyrelsen har den 6 oktober 2014 fått information från Hammarö kommun om att abborre som fångats i vid Korsöarna och Kattholmarna i norra Vänern innehåller kvicksilver i sådan mängd att det överstiger den tillåtna halten för livsmedel som får säljas.

 • Se kemikaliekonferensen i efterhand

  Kemikaliekonferensen
  2014-10-02

  1 oktober genomfördes en uppskattad kemikaliekonferens i Jönköping. Temat var ”Med maten i fokus”. Detta ämne lockade mer än 300 deltagare till Högskolans aula. Konferensen handlade om vårt moderna sa...