Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, LivsmedelskontrollRensa urval
Din sökning gav 59 träffar
 • Bra kvalitet på salladsbufféerna i Norrbotten

  Salladsbuffé
  2015-10-26 Pressmeddelande:

  PRESSMEDDELANDE: Salladsbuffén är idag ett vanligt förekommande inslag på restauranger runt om i Norrbotten och ligger även till grund för den nya PIK-rapporten som har utförts av livsmedels-inspektör...

 • 98 åtgärder för vår livsmiljö och hälsa

  Pojke skådar fågel
  2015-10-19

  Nu presenterar vi ett regionalt program med 98 åtgärder för att nå miljömålen, bland annat startar projektet ”Giftfri vardag” för att skydda våra barn. Åtgärdsprogrammet blir en grund för att starta d...

 • Koll på länet – tillsyn för ett hållbart samhälle

  Övervakningskamera utomhus
  2015-09-17 Pressmeddelande:

  Kameraövervakning, biotopskydd och djurskyddstillsyn av djur som visas offentligt tillhör de områden i Västra Götaland som Länsstyrelsen kommer att kontrollera extra under höstens Tillsynsvecka 21-25 ...

 • Landsbygdsministern bjuder in till dialog

  Övervakningskamera utomhus
  2015-03-17

  En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i Sverige. Den omfattar hela värdekedjan, och kommer att tas fram i bred dialog med livsmedelskedjans aktörer. För att få de perspektiv som behövs har nu en resa genom Sverige startat - den svenska livsmedelsdialogen.

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Höga dioxinhalter i sik från Vättern

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14 Pressmeddelande:

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Kontroll av salladsbufféer

  Mat på tallrik. Foto: Smålandsbilder
  2014-12-19

  Bedömningen är att hantering av salladsbufféer i länet är god. Inga provsvar visade otillfredsställande resultat och hanteringen bedömdes i huvudsak vara utan avvikelser.

 • Fjäderfä ska hållas inomhus-information om fågelinfluensa H5N8

  Foto: TheBosque/FlickrCC
  2014-11-19

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Kvicksilverhalter över gränsvärdet i abborre från norra Vänern

  Foto: TheBosque/FlickrCC
  2014-10-07

  Länsstyrelsen har den 6 oktober 2014 fått information från Hammarö kommun om att abborre som fångats i vid Korsöarna och Kattholmarna i norra Vänern innehåller kvicksilver i sådan mängd att det överstiger den tillåtna halten för livsmedel som får säljas.

 • Se kemikaliekonferensen i efterhand

  Kemikaliekonferensen
  2014-10-02

  1 oktober genomfördes en uppskattad kemikaliekonferens i Jönköping. Temat var ”Med maten i fokus”. Detta ämne lockade mer än 300 deltagare till Högskolans aula. Konferensen handlade om vårt moderna sa...

 • Säkert att äta svenska bär i sommar

  Foto: smålandsbilder.se
  2014-06-19

  Det talas mycket om hur mycket bekämpningsmedel som används i jordgubbar. Den senaste rapporten från Livsmedelsverket visar att man tryggt kan äta svenskodlade bär, då de i genomsnitt ligger under en ...

 • Riksrevisionen föreslår tydligare styrning av livsmedelskontroller

  Foto: smålandsbilder.se
  2014-06-13

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontrollerna.

 • Riksrevisionen föreslår tydligare styrning av livsmedelskontroller

  Foto: smålandsbilder.se
  2014-06-12

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontrollerna.

 • Riksrevisionen föreslår tydligare styrning av livsmedelskontroller

  Riksrevisor Jan Landahl. Foto: Peter Hoelstad
  2014-06-12

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

 • Riksrevisionen föreslår tydligare styrning av livsmedelskontroller

  Riksrevisor Jan Landahl. Foto: Peter Hoelstad
  2014-06-12

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontrollerna.

 • Riksrevisionen föreslår tydligare styrning av livsmedelskontroller

  Förpackade grönsaker
  2014-06-12

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontroller...

 • Riksrevisionen föreslår tydligare styrning av livsmedelskontroller

  Ostar i rad
  2014-06-11

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontroller...