Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 556 träffar
 • Regnkaos i Kristinehamn

  2014-08-21

  Kristinehamn har i dag drabbats av ett omfattande regnoväder som orsakar stora problem.

 • Samverkansmöte angående skogsbranden

  Samverkansmöte
  2014-08-20

  Onsdagen den 20 augusti bjöd Länsstyrelsen i Västmanland in till ett samverkansmöte med berörda aktörer. Där berättade landshövdingen Ingemar Skogö bland annat om hur länsstyrelsen arbetar med hanteri...

 • Uppdatering 15.00 Klass 2-varning för mycket höga flöden

  Klass 2-varning för mycket höga flöden
  2014-08-20

  Under dagen den 21 augusti meddelade SMHI att flödet i små och medelstora vattendrag nu är minskande. Men klass 2-varningen ligger fast. Flödet i Nossan ligger på klass 2-nivå medan Lidan genom Lidköp...

 • Särskild organisation för hanteringen av skogsbranden i Västmanland

  Foto från särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland
  2014-08-20

  Länsstyrelsen i Västmanland ska samordna det långsiktiga arbetet med att hantera konsekvenserna av skogsbranden i Västmanland tills händelsen anses vara avslutad. Det sker genom en särskild organisati...

 • Snabbare varning när det händer något

  Foto från särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland
  2014-08-20

  Viktigt meddelande till allmänheten, VMA kompletteras nu med en tjänst där man kan få samma varning direkt i sin telefon.

 • Uppdatering kl 09.30 Översvämningar i delar av länet

  Översvämningar i delar av länet
  2014-08-20

  Den senaste tidens kraftiga regn har påverkat länet, bland annat genom översvämningar och störningar i väg- och järnvägstrafiken. Vattennivåerna är på sina håll höga, framför allt i vattendragen söder...

 • Snabbare varning via telefon

  Bildtext: svara du kan vara i fara!
  2014-08-19

  SOS Alarm har nu ett nytt system för att snabbare nå ut med VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).

 • Länsstyrelsen skickar personal till Västmanland

  Bildtext: svara du kan vara i fara!
  2014-08-19

  Tisdag-fredag denna vecka kommer beredskapsdirektör Håkan Söderholm att finnas i Västerås för att stödja Länsstyrelsen Västmanland i arbetet med den stora skogsbranden.

 • Eldningsförbuden i kommunerna är hävda

  Bildtext: svara du kan vara i fara!
  2014-08-18

  Nederbörd och kyligare väder har förbättrat läget i länet vad gäller brandrisken. Nu har alla kommuner i länet hävt eldningsförbuden.

 • Uppdaterad 13:00: Höga flöden i Halland

  Suseån Getinge
  2014-08-18

  Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera platser i Halland. SMHI har utfärdat en varning klass 3 för höga flöden

 • Fler flygtimmar än vanligt för att hitta skogsbränder

  Flygbild skog
  2014-08-18

  I sommar har länets brandflyg flugit ungefär tio gånger så mycket som de tre föregående åren. Ett antal mindre bränder har upptäckts och släckts, ingen var större än 5 hektar. Branden i Västmanland om...

 • Eldningsförbudet upphör

  Flygbild skog
  2014-08-13

  Efter samråd med berörda myndigheter och länets kommuner har Länsstyrelsen beslutat att upphäva det generella eldningsförbudet som gäller i Östergötland.

 • Vad händer när bensinpumpen sinar?

  Tankar bil
  2014-08-13

  Den 7 oktober 2014 arrangerar Länsstyrelsen i Uppsala län en heldagskonferens där utgångspunkten är de risker och hot som vårt beroende av fossil energi innebär. Hur drabbas samhället vid en hastigt u...

 • Eldningsförbudet upphävt

  Tankar bil
  2014-08-12

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag upphävt beslutet om eldningsförbud i Gävleborgs län efter ett telefonmöte med länets samtliga räddningstjänster, polismyndigheten och SMHI. Länsstyrelsen och räddningstjänsterna uppmanar dock allmänheten att vara fortsatt observant och försiktig vid eldning utomhus d...

 • Västervik har hävt sitt eldningsförbud

  Tankar bil
  2014-08-11

  Idag, 11 augusti klockan 16.00 hävde Västerviks kommun sitt eldningsförbud. Därmed är det endast i Borgholms kommun som det fortfarande råder eldningsförbud i länet.

 • Inget eldningsförbud i länet

  eld
  2014-08-11

  Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att upphäva tidigare eldningsförbud i länet. Anledningen är att länet fått nederbörd och att brandrisken minskat.

 • Samarbete för att stödja under branden

  komunikatörer samarbetar vid brand
  2014-08-11

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland an...

 • Information om branden i Västmanland

  komunikatörer samarbetar vid brand
  2014-08-11

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland annat för kommunikation, samordning och ledning.

 • Samarbete för att stödja under branden

  komunikatörer samarbetar vid brand
  2014-08-11

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland annat för kommunikation, samordning och ledning.

 • Samarbete för att stödja under branden

  komunikatörer samarbetar vid brand
  2014-08-09

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland annat för kommunikation, samordning och ledning.