Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 467 träffar
 • Normal vårflod väntas

  2014-04-11

  Älvgruppen för Klarälven/Trysilelva och Norsälven bedömer att en normal vårflod är att vänta i länet.

 • Eldningsförbud råder i Skellefteå kommun

  2014-04-08

  Eftersom det råder hög risk för gräsbränder har räddningstjänsten beslutat om eldningsförbud i Skellefteå kommun. Öppen eld får endast tändas på iordningställda grillplatser där risken för brandspridning är liten.

 • Länsstyrelsen satsar extra på tillsyn 7-11 april

  Strandskyddet ska kontrolleras extra av Länsstyrelsen under vecka 15. Foto: Länsstyrelsen
  2014-04-03 Pressmeddelande:

  Under vecka 15 genomför Länsstyrelsen i Västra Götaland omkring 300 tillsynsaktiviteter i länet. Strandskydd, penningtvätt, havsöringsfiske, hästkliniker och tillgängliga byggnader tillhör de områden ...

 • ”Om kriget kommer” – ny bok om kalla krigets civilförsvar

  Elefanten, civilförsvarets ledningscentral i Sollentuna
  2014-03-25

  Hur skulle Stockholm skyddas i händelse av ett kärnvapenkrig? Boken ”Om kriget kommer” bygger till stor del på hemligstämplat material ur Länsstyrelsens arkiv och gör en djupdykning i kalla krigets ci...

 • Samhällsrådet arrangerar konferens om sociala risker

  Elefanten, civilförsvarets ledningscentral i Sollentuna
  2014-03-20

  I dag, torsdag 20 mars, arrangerar samhällsrådet för Värmland, Dalarna och Örebro en halvdagskonferens i Karlstad om sociala risker och social oro. Konferensen riktar sig till bland annat tjänstemän och politiker som arbetar med de här frågorna.

 • Konferens om sociala risker och social oro

  Bild: Mostphotos
  2014-03-18

  Varför begår viss människor brott? Vilka är riskfaktorerna och hur minskar man riskerna? Vad kan skolan, socialtjänsten och psykiatrin göra? Och hur kan myndigheter och andra samhällsaktörer samverka ...

 • Länsstyrelsen deltar i diskussion om framtidens krisberedskap

  Olycka.
  2014-03-12

  Som ett led i att utveckla svensk krisberedskap har regeringen tagit fram en proposition om krisberedskap. Den 19 mars genomför Folk och försvar ett seminarium om propositionen där bland andra Gunilla...

 • Besök av försvarsministern

  Försvarsminister Karin Enström
  2014-03-07

  Igår, torsdag, besökte försvarsminister Karin Enström länsstyrelsen för att genomföra ett erfarenhetsseminarium kring stormen Ivar. Med på mötet var deltagare från kommuner, elbolag, telebolag, räddni...

 • Så skyddas industriella kontrollsystem från angrepp och it-incidenter

  Foto: Sam Churchill/FlickrCC
  2014-03-07

  Samhällets försörjning av bland annat värme, elektricitet, dricksvatten och bränsle är helt beroende av olika övervaknings- och kontrollsystem. Störningar i sådana system kan medföra allvarliga kon...

 • Ny strategi för trygghet, säkerhet och hälsa i länet

  Flammanbrand
  2014-03-03

  Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med andra myndigheter och länets kommuner fastställt en ny strategi för samverkan kring större olyckor och kriser. Strategin beskriver hur länets aktörer ska...

 • Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken

  källa: sxc.hu
  2014-02-28

  Hur kan vi skapa en god samverkan mot social oro? Under senare år har oroligheter, upplopp och anlagda bränder fått stor uppmärksamhet i svenska förorter. Stenkastning mot polis, räddningstjänst och a...

 • Utställning - Stan är full av vatten!

  Hotkarta, Uppsala
  2014-02-20

  Bor du i ett översvämningshotat område? Kan Fyrisån verkligen svämma över? Svaren på dessa frågor och mer får du om du besöker Länsstyrelsens utställning Stan är full av vatten på Uppsalas stadsbiblio...

 • Mycket höga flöden i Upperudsälven

  Klass 2-varning - röd triangel med tvåa i
  2014-02-18

  SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Upperudsälvens sjösystem i Dalsland.

 • Riskkartor visar konsekvenser av översvämningar

  Detalj av riskkarta över Stockholm
  2014-02-17

  Tre vattendrag i länet löper en betydande risk att bli översvämmade; Oxundaån, Tyresån och delar av Mälaren – bland annat i Stockholmsområdet. Nu har nya riskkartor tagits fram som visar vilka kon...

 • Workshop om klimatförändringarnas påverkan på bebyggelse och infrastruktur

  Detalj av riskkarta över Stockholm
  2014-02-11

  Hur kommer det förändrade klimatet att påverka risken för översvämningar? Kommer dagvatten – och avloppssystemen att klara framtida skyfall?

 • Antibiotika – framgångssagan som ser ut att få ett sorgligt slut

  Detalj av riskkarta över Stockholm
  2014-02-06

  ”Vi måste anstränga oss för att inte hamna i en situation då antibiotika inte längre fungerar vid allvarliga infektioner”. Det menar Anna Wimmerstedt, infektionsläkare på Landstinget Kronoberg, och aktiv i Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)...

 • Försvarsminister Karin Enström besökte Jönköping

  Ministerbesök
  2014-02-05

  På inbjudan av landshövding Minoo Akhtarzand besökte försvarsminister Karin Enström Jönköping för att medverka i ett erfarenhetsseminarium om krishantering. Utgångspunkten var hur stormarna Simone och...

 • Försvarsministern besöker Jönköping

  Karin enström
  2014-02-04

  Onsdagen den 5 februari kommer försvarsminister Karin Enström till Jönköping på inbjudan av landshövding Minoo Akhtarzand. Vid ett seminarium på Residenset ska erfarenheter från stormarna Simone och S...

 • Risk för snöras från fastigheter

  Snö som hänger ut från tak
  2014-01-31

  I helgen väntas plusgrader. Därmed riskerar den snö som tynger på fastigheternas tak att rasa ner, med risk för svåra skador på personer som passerar nedanför.

 • Töväder i helgen - risk för snöras från tak

  Snö som hänger ut från tak
  2014-01-31

  Det ymniga snöandet i Skåne fortsätter under fredagen, men i helgen väntar blidväder. Det snabba väderomslaget innebär risk för att snömassor rasar från tak. Länsstyrelsen vill göra skånska fastighetsägare uppmärksamma på rasrisken.