Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 576 träffar
 • Bekräftat jordskalv med troligt epicentrum i Moratrakten

  Fågelperspektiv över Östersund och Storsjön.
  2014-09-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fått tips angående en kraftig skakning och något som upplevs som ett jordskalv på flera platser i länet.

 • Förlängning av skogsbrandbevakning med flyg

  Fågelperspektiv över Östersund och Storsjön.
  2014-09-15

  Länsstyrelsen förlänger skogsbrandbevakningen med flyg fram till 30 september 2014.

 • Flygkalkning av försurade sjöar i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar

  Fågelperspektiv över Östersund och Storsjön.
  2014-09-12

  Kalkningen sker via helikopter under vecka 38. Vi vill förtydliga att kalkningen inte har något samband med brandsläckningen, utan är något som sker årligen.

 • Förlängning av skogsbrandbevakning med flyg

  Fågelperspektiv över Östersund och Storsjön.
  2014-09-12

  Säsongen för skogsbrandbevakning med flyg är normalt 1 maj till 31 aug i Gävleborg. Då vi fick in varmare väder och högre brandriskprognoser efter sistnämnda datum, förlängdes beredskapen för skogsbrandflyget till den 15 september.

 • Räddningsinsatsen avslutas

  Fågelperspektiv över Östersund och Storsjön.
  2014-09-11

  Nu avslutar räddningsledare Lars-Göran Uddholm räddningsinsatsen för skogsbranden i Västmanland. Brandområdet är dock fortfarande avspärrat för allmänheten. – Det är bra att vi nu har fått till ett ordnat avslut tillsammans med bland annat markägarna, säger landshövding Ingemar Skogö.

 • Naturreservat i brandområdet

  Fermansbo urskog efter branden
  2014-09-10

  Skogsbranden som drabbade Västmanland kommer att påverka både natur och människor under lång tid framöver. Frågan om framtida naturskydd i den branddrabbade skogen har engagerat och intresserat många...

 • Avbrända rötter och fallande träd i brandområdet

  Björkar med avbrunna rötter
  2014-09-09

  Faran för fallande träd är i det branddrabbade området i Västmanland är mycket stor. Anledningen är att rötterna har brunnit upp och träden inte längre har något fäste i marken.

 • Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen "Hur hanterar vi social oro i Västmanland?"

  Polis i kravallutrustning
  2014-09-08

  Anlagda bränder, stenkastning mot polis, ambulans och räddningstjänst och andra oroligheter i storstädernas förorter har på senare år fått stor uppmärksamhet. Hur rustar vi oss för att möta social oro...

 • Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

  Polis i kravallutrustning
  2014-09-05

  Hur påverkar skogsbranden i Västmanland livet i bäckar och sjöar? Hur påverkas möjligheten att ta dricksvatten från området? De frågorna ska Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet titta närmare på. Uppdraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten, som ger projekte...

 • Informationsmöte för skogsägare angående arbete efter branden

  Polis i kravallutrustning
  2014-09-04

  Med anledning av skogsbranden bjuder Länsstyrelsen i Västmanland in berörda skogsägare och försäkringsbolag till ett informationsmöte som hålls vid två tillfällen. På plats kommer även Skogsstyrelsen och Lantmäteriverket att närvara.

 • Länsstyrelsen bjöd på kunskap om skyfall

  Jum Kronhamn
  2014-09-01

  Med helgens skyfall i färskt minne arrangerade Länsstyrelsen Skåne i dag ett kunskapsuppbyggande seminarium. Syftet var att aktörerna i länet skulle få en ökad kunskap om vad ett skyfall innebär och h...

 • Viktigt meddelande till allmänheten – nu även i din fasta telefon

  Katastrofer och annat elände. Nu i en telefon nära dig.
  2014-09-01

  Från och med 1 september kompletteras systemet Viktigt meddelande till allmänheten med talmeddelande till fast telefoni. På sikt ska det också bli möjligt att varna genom sms-utskick till mobiltelefon...

 • Öjesjövägen öppnas 30/8

  Katastrofer och annat elände. Nu i en telefon nära dig.
  2014-08-29

  Det har funnits ett stort intresse från allmänheten av att få se det branddrabbade området. Det har ställt till problem för de boende i området och för räddningstjänsten. Vi uppmanar fortfarande dig som inte bor i området att inte åka till skogsbrandsområdet. Men för att minska problemen med besöka...

 • Signalen Viktigt meddelande testas på måndag

  Katastrofer och annat elände. Nu i en telefon nära dig.
  2014-08-29

  Klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen Viktigt meddelande till Allmänheten. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter.

 • Generaldirektören och landshövdingen möts om Skånes framtida klimat

  Helena Lindberg, träffade i dag Margareta Pålsson
  2014-08-28

  23 000 skånska hus riskerar att drabbas av skador om havsnivån stiger med en meter. På initiativ av Länsstyrelsen Skåne träffade i dag landshövdingen Kristianstads kommunstyrelse och Myndigheten för s...

 • Owe Thörn samordnar räddningstjänsten kring skogsbranden

  Helena Lindberg, träffade i dag Margareta Pålsson
  2014-08-28

  Owe Thörn, tidigare räddningschef i Eskilstuna, har egentligen slutat jobba. Men när Länsstyrelsen i Västmanland behövde hans hjälp ställde han självklart upp. Nu är han samordnare i den särskilda organisationen för hanteringen av skogsbranden.

 • Försvarsministern besökte Krisitnehamns kommun

  Helena Lindberg, träffade i dag Margareta Pålsson
  2014-08-27

  Onsdag 27 augusti besökte försvarsminister Karin Enström Kristinehamns kommun för att bilda sig en uppfattning om hur översvämningen hanterades och hur efterarbetet fortskrider.

 • Översvämningarna – Kokningsrekommendation för dricksvattnet i Getinge

  Suseån Getinge
  2014-08-27

  En kokningsrekommendation har utfärdats för ca 630 hushåll och verksamheter i Getinge samhälle.

 • Läget för länets branddrabbade naturreservat

  Suseån Getinge
  2014-08-26

  Länets naturreservat har klarat branden oväntat bra på vissa områden enligt flygbilder. Nu väntar vi på att se läget från marken.

 • Ersättning för de som deltagit i arbetet med skogsbranden i Västmanland

  Suseån Getinge
  2014-08-26

  Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd o...