Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 607 träffar
 • Möte om Blekinges krisberedskap

  Regionala rådet på trappan utanför Residdenset
  2015-03-04

  Blekinges Regionala råd inom krisberedskap samlades idag till möte på Residenset.

 • Skyddsnivån för fågelinfluensa är sänkt till nivå 1

  Regionala rådet på trappan utanför Residdenset
  2015-02-26

  Jordbruksverket beslutade som förebyggande åtgärd i november 2014 att att höja till skyddsnivån 2 mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Den höjningen är nu sänkt till nivå 1. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

 • På måndag testas signalen Viktigt meddelande

  Regionala rådet på trappan utanför Residdenset
  2015-02-26

  Viktigt meddelande testas fyra gånger om året via de utomhusaggregat som finns i de flesta städer och tätorter i enlighet med MSBFS 2011:5. Måndagen den 2 mars är det dags att testa signalen Viktigt meddelande igen!

 • Larmprov kring Ringhals den 2 mars

  Tyfon
  2015-02-25

  Den 2 mars kommer larmet att prövas runt Ringhals. Utomhuslarmet prövas första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december månad kl 15.00.

 • Bättre beredskap vid dammbrott i Ångermanälven

  " "
  2015-02-18 Pressmeddelande:

  Nu ska beredskapsplanering längs Ångermanälven bli bättre. Media är välkommen att möta dammägare, vattenregleringsföretag och representanter för krisberedskapen på länsstyrelserna i Västernorrland, Jä...

 • Vill du hjälpa oss att uppmärksamma 112-dagen?

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-11

  Den 11 februari uppmärksammas det EU-gemensamma nödnumret 112. Dagen syftar till att öka kunskapen kring nödnumret 112 och att det fungerar i hela Europa.

 • Upphandling: Styrgruppsordförande till projektet Tryggt och säkert län

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-10

  Projektet Tryggt och säkert län (TSL) har i syfte att i samarbete mellan berörda myndigheter studera och utforma ett effektivt, faktabaserat stöd till kommunerna för att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Länsstyrelsen söker en styrgruppsordförande med uppgift att leda s...

 • Stormen Ole har passerat Norrbotten

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-08

  Konsekvenserna av stormen har varit förhållandevis lindriga, sammanfattade Länsstyrelsen vid söndagens samverkanskonferens.

 • Stormen Ole har bedarrat – få störningar i länet

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-08

  Stormen Ole, som drog fram över delar av Västerbotten under lördag eftermiddag och kväll, har bedarrat. Länsstyrelsen har genomfört en samverkanskonferens tillsammans med kommuner, myndigheter, kraftbolag och landstinget i länet under förmiddagen och konsekvenserna av stormen rapporteras vara begrän...

 • Beredskap i Norr- och Västerbotten inför stormen "Ole"

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-07 Pressmeddelande:

  Den storm som SMHI har varnat för sedan fredagen har nu kommit in över Lapplandsfjällen.

 • Vädervarning klass 2 Norrbottens län

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-06

  SMHI varnar för storm i norra Lapplandsfjällen under helgen. Även inlandet kan komma att drabbas av besvärligt väder.

 • Säkerhet inför och under Skid-VM

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-06

  Länsstyrelsen Gävleborg genomförde idag 6 februari ett regionalt samverkansmöte med Länsstyrelsen Dalarna och relevanta aktörer från Gävleborgs län. Syftet med detta möte var att göra en avstämning för att få en samlad bild av läget inför och under Skid-VM i Falun och se om det föreligger några samv...

 • Hesa Fredrik i din mobiltelefon

  Hesa Fredrik, SOS Alarm
  2015-02-05

  Från och med den 1 februari kan Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skickas som sms till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett drabbat område. Utskicken kompletterar VMA-utsändni...

 • Flerårigt arbete om dammsäkerhet har inletts

  Foto: Benny Ekberg
  2015-02-03

  Vad innebär den nya dammsäkerhetslagstiftningen för verksamhetsutövare, kommuner, räddningstjänst och Länsstyrelse? Länsstyrelsen Östergötland bjöd den 2 februari in dammägare, kommuner och räddnings...

 • Vattenfall varnar för lågt hängande ledningar i länet

  Foto: Benny Ekberg
  2015-02-03

  På grund av snö och blåst kan det finnas lågt hängande ledningar runt om i länet varnar Vattenfall, som ber allmänheten vara uppmärksam på detta.

 • Extra test av RDS-apparater 2 februari 2015, klockan 19.00

  Foto: Benny Ekberg
  2015-02-02

  Måndagen den 2 februari, kl 19.00, kommer det att genomföras ett extra test av systemet för inomhusvarning med särskilda varningsmottagare. De så kallade RDS-mottagarna är utdelade till samtliga som bor eller bedriver verksamhet inom området närmast kärnkraftverken.

 • SAMÖ 2016 – det är nu det börjar!

  Publiken under SAMÖ 2016
  2015-01-29

  På tisdagen samlades 140 företrädare för samhällets krisberedskapssystem i Göteborg inför krisövningen SAMÖ 2016. – Vi blir bättre när vi övar och vi är ett stort län med speciella förutsättningar, d...

 • Föreläsning om hur vi agerar vid risk och kris

  Publiken under SAMÖ 2016
  2015-01-28

  Hur vi agerar vid risk och kris – vad säger forskningen? Skogsbranden i Västmanland har haft förödande effekter på miljön, men den har även haft en djup psykologisk och social inverkan på de drabbade i området. Ann Enander berättar i en föreläsning om människors reaktioner och beteenden vid riske...

 • Länsstyrelsen testar RDS-mottagare

  RDS-mottagare
  2015-01-27

  Till dig som bor eller bedriver verksamhet i inre beredskapszonen, nära Forsmarks kärnkraftverk. Måndagen den 2 februari kl 19.00 kommer vi att testa ny teknik för inomhusvarning från kärnkraftverken.

 • Höjd beredskap berör många aktörer i länet

  RDS-mottagare
  2015-01-22

  Utvecklingen i Ryssland och det nya säkerhetspolitiska läget präglade Regionala krishanteringsrådets möte den 15 december 2014. Temat var civil beredskap och försvarsplanering samt civil och militär samverkan.