Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 510 träffar
 • Mycket stor brandrisk

  2014-07-25

  – Efter samråd med räddningstjänsten tog vi på fredagsmorgonen beslut om att höja beredskapen, säger Martin Unell, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Kronoberg.

 • Eldningsförbud i hela länet

  2014-07-24

  Från och med kl 14.00 idag råder eldningsförbud i hela Kalmar län.

 • Klass 2-varning i länet - Så klarar du värmen bäst

  Sol, moln och blå himmel
  2014-07-24

  Det varma vädret håller i sig och SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Örebro län. Det innebär att det finns viss risk för allmänheten och risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det fin...

 • Var försiktig i skog och mark — stor brandrisk i hela Dalarna

  Sol, moln och blå himmel
  2014-07-24 Pressmeddelande:

  Samtliga räddningstjänster i länet och Länsstyrelsen Dalarna varnar för att det är mycket stor brandrisk i nästan hela länet. Skogsbrukare och andra som arbetar i skog och mark, men även allmänheten, uppmanas att vara försiktiga.

 • Klass 2-varning för extremt höga temperaturer

  Sol, moln och blå himmel
  2014-07-24

  SMHI utökade i dag, torsdag, varningen för höga temperaturer i Västernorrlands län. SMHI utfärdade då en klass 2-varning för extremt höga temperaturer.

 • Ta det nu riktigt kallt i värmen

  Bad, klippor och hav
  2014-07-24

  Vi har ett efterlängtat högtryck i Västra Götaland. Men värmen innebär också att vi faktiskt kan förvänta oss förhöjda risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. SMHI har där...

 • Värmebölja råder - här några råd

  Bad, klippor och hav
  2014-07-24

  Just nu är det mycket varmt i länet och temperaturen kommer att ligga runt 30 grader under närmaste dagarna meddelar SMHI. Här några länkar till goda råd om vad man ska tänka på när det är varmt ute.

 • Varning för värmebölja och brandrisk

  Bad, klippor och hav
  2014-07-23

  Intensiv värme kan påverka kan påverka hälsan negativt och har andra följder för samhället, till exempel brandrisk. SMHI meddelar att det ska vara fortsatt varmt i Västmanland de närmaste dagarna, med temperaturer över 30 grader.

 • Eldningsförbud i Värmlands län

  Bad, klippor och hav
  2014-07-23

  Det är mycket torrt i skog och mark och risken för bränder är mycket hög. Från klockan 09.00 torsdag 24 juli råder det eldningsförbud i länets samtliga kommuner. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrill på egen tomtmark. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

 • Eldningsförbud i hela länet

  Träd som brinner
  2014-07-22 Pressmeddelande:

  Efter samtal med räddningstjänsterna i länet fattar Länsstyrelsen beslut om eldningsförbud i hela länet från och med 23 juli klockan 09.00.

 • Råd vid värmebölja

  Sol
  2014-07-22

  Just nu är det väldigt varmt i länet och värmen sägs hålla i sig hela veckan. Hög värme kan vara påfrestande för kroppen. Vi har samlat några råd för vad du kan tänka på under en värmebölja och vilka ...

 • Eldningsförbud i hela Stockholms län

  Skogsbrand
  2014-07-21

  Just nu är det extremt torrt i markerna och därför har brandcheferna i länet utfärdat eldningsförbud. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

 • Nu kan du anmäla dig till konferensen "Hur hanterar vi social oro i Västmanland?"

  Polis i kravallutrustning
  2014-07-18

  Anlagda bränder, stenkastning mot polis, ambulans och räddningstjänst och andra oroligheter i storstädernas förorter har på senare år fått stor uppmärksamhet. Hur rustar vi oss för att möta social oro...

 • Hur kan Blekinge anpassas till ett förändrat klimat?

  Översvämning Fiskbron i Karlskrona
  2014-07-18

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan med 44 konkreta åtgärder för att Blekinge ska kunna hantera klimatförändringarnas effekter. Handlingsplanen har överlämnats till regeringen.

 • Eldningsförbud på festivalområdet

  Översvämning Fiskbron i Karlskrona
  2014-07-18

  Eldningsförbud råder på hela Emmabodafestivalens område mellan 2014-07-21 klockan 12:00 - 2014-07-27 klockan 06:00.

 • Eldningsförbud i stora delar av länet

  Översvämning Fiskbron i Karlskrona
  2014-07-16

  Eldningsförbud råder för närvarande i stora delar av länet. Det har varit torrt under en längre tid och prognoserna säger att detta kommer att fortsätta. För detaljerad information se respektive kommuns webbplats.

 • Klimatförändringens konsekvenser ska hanteras i Uppsala län

  Handlingsplan för klimatanpassning
  2014-07-04 Pressmeddelande:

  Värmeböljor och perioder av torka och kraftigare regn är att vänta i takt med klimatet förändras. För att kunna hantera de såväl positiva som negativa konsekvenserna av förändringarna har Länsstyrelse...

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  Handlingsplan för klimatanpassning
  2014-06-30

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räd...

 • Krisövningen Havsörn gav många lärdomar

  Haveriövning
  2014-06-18

  I början av december 2013 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län den regionala kärnenergiberedskapsövningen Havsörn 2013. Ett fyrtiotal regionala, nationella och internationella aktörer med hundratals...

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  Haveriövning
  2014-06-16

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räd...