Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 689 träffar
 • Mobilnätet fungerar åter i Norrland

  2015-10-02

  De mobilnätstörningar som varit sedan fredagens oväder är till största del åtgärdade.

 • Samordning ska öka beredskapen för mottagande av flyktingar

  2015-10-01

  Länsstyrelsen i Stockholm har genom Civilförsvarsförbundet utsett en koordinator som ska leda och samordna frivilliga organisationer som är engagerade i mottagandet av flyktingar. – Genom bra samordning och informationsutbyte kan myndigheter, kommuner och frivilliga arbeta tillsammans för att lös...

 • Skyfall utreds av Länsstyrelsen

  Översvämning i Hallsberg
  2015-10-01 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Örebro län kommer att utreda skyfallet som ledde till översvämningar i bl.a. Hallsberg. – För att minska skadorna vid framtida skyfall är det viktigt att vi tar lärdom av de översvämn...

 • Övning Gripen

  mottagningsplats
  2015-09-30

  Nu börjar övning Gripen i Halland. Övning Gripen är en regional kärnkraftövning med fokus på utrymning. Syftet är att testa länsstyrelsens plan för en kärnteknisk olycka och samverkan mellan organisat...

 • Ta hänsyn till det förändrade klimatet i samhällsplaneringen

  Översvämning efter skyfall i Hallsberg.
  2015-09-23

  Extrema väderhändelser som skyfall och värmeböljor kan leda till stora skador på infrastruktur och byggnader. Välkommen på seminarium om klimatanpassning vid samhällsplanering.

 • Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen

  Översvämning efter skyfall i Hallsberg.
  2015-09-23

  Länsstyrelsen har de senaste veckorna genomfört regionala samverkanskonferenser med länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen.

 • Krisberedskap i Stora Rör under Skördefesten

  Översvämning efter skyfall i Hallsberg.
  2015-09-22

  I samband med skördefesten på Öland anordnar Länsstyrelsen Kalmar län ett miniseminarium på temat ”Krisberedskap – är du beredd”. Seminariet är en del av en hel försvarsdag tillsammans med bland annat Totalförsvar Öland.

 • Krigsförbandsövning vecka 40

  Krigsförbandsövning vecka 40
  2015-09-21

  Mellan den 27 september – 4 oktober kommer Försvarsmakten att genomföra militära övningar i hela Kronobergs län.

 • Samverkan kring flyktingsituationen i Örebro län

  Krigsförbandsövning vecka 40
  2015-09-21 Pressmeddelande:

  Ett samarbete för att gemensamt hantera flyktingsituationen pågår i Örebro län. Länsstyrelsen håller fortlöpande samverkansmöten för kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen.

 • Ny guide för klimatanpassning

  Klimatanpassning
  2015-09-21

  Nu finns en helt ny samling verktyg på webben för alla som arbetar med klimatanpassning.

 • Information om nederbörd och vattenläget i länet

  Klimatanpassning
  2015-09-18

  Det har kommit stora nederbördsmängder i nordvästra delarna av länet och lokalt är det höga flöden i mindre vattendrag. Även Västerdalälven har stigit och i Malung är vattennivåerna att jämföra med en normal vårflod.

 • Planeringen inför SAMÖ 2016 är i full gång

  Planeringen inför SAMÖ 2016 är i full gång
  2015-09-18

  Den 7-8 september samlades ett fyrtiotal lokala övningsledare och utvärderare i Göteborg för en tvådagars workshop inför den stora övningen SAMÖ 2016. Deltagarna fick djupdyka i mål- och scenarioarbet...

 • Aktuellt om flyktingsituationen

  Planeringen inför SAMÖ 2016 är i full gång
  2015-09-18

  Länsstyrelsen samarbetar med myndigheter, berörda organisationer och kommuner för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till Sverige.

 • Samverkan kring flyktingsituationen utökas

  Planeringen inför SAMÖ 2016 är i full gång
  2015-09-17

  I samverkan ingår nu även Landstinget i Norrbotten och berörda kommuner.

 • Sveriges krisberedskap behöver utvecklas

  Stab och ledning
  2015-09-16 Pressmeddelande:

  Försvarshögskolans utvärdering av krishanteringen av skogsbranden visar på flera brister. Exempelvis i kopplingen mellan lagstiftning och centrala aktörers förmåga och beredskap att utföra sina uppdra...

 • Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen

  Flyktingsituationen
  2015-09-15

  Länsstyrelsen har den senaste veckan genomfört regionala samverkanskonferenser med länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen.

 • Samverkan kring flyktingsituationen

  Två kvinnor och en liten pojke på järnvägsspår.
  2015-09-15

  Länsstyrelsen, Migrationsverket och polisen i Norrbottens län har inlett en samverkan med anledning av det ökade antalet migranter som är på flykt i Europa. Syftet är framför allt att utbyta informati...

 • Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen

  Två kvinnor och en liten pojke på järnvägsspår.
  2015-09-14

  Länsstyrelsen har den senaste veckan genomfört regionala samverkanskonferenser för länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. – Det är viktigt att vi samordnar och utbyter information mellan myndigheterna så att arbetet blir så bra som möjligt, säger Länsstyrelsens tf. för...

 • Avslutning av skogsbrandbevakning

  Två kvinnor och en liten pojke på järnvägsspår.
  2015-09-14

  Säsongen för skogsbrandbevakning med flyg 2015 för Gävleborgs län avslutades söndag 13 september efter att ha förlängts.

 • Myndigheter och kommuner förbereder sig inför en eventuell ökning av antalet asylsökande till länet

  Två kvinnor och en liten pojke på järnvägsspår.
  2015-09-11

  Myndigheter och kommuner i Gävleborg har inlett ett samarbete för att förbereda sig inför en eventuell ökning av antalet asylsökande i länet. Företrädare för länets alla kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen och Räddningstjänsten hade idag ett möte kring den aktuella situationen.