Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 612 träffar
 • Skogsbranden 2014 – Åter tillåtet att vistas i den branddrabbade skogen

  Skylt med information om vad du bör tänka på om du vistas i den branddrabbade skogen.
  2015-05-25 Pressmeddelande:

  Under flera månader har det varit förbjudet för allmänheten att vistas i det område som drabbades av skogsbranden sommaren 2014. Från och med idag, den 25:e maj 2015, är förbudet hävt. Det innebär att...

 • Vårfloden pågår i länet

  Skylt med information om vad du bör tänka på om du vistas i den branddrabbade skogen.
  2015-05-19

  Vårfloden pågår i Västerbotten och i skogslandet har den kulminerat. Fjällfloden har ännu inte tagit fart på grund av kylan.

 • Vårflod pågår men flödena verkar ha kulminerat

  forsande vatten
  2015-05-18

  Uppdaterad text. Just nu pågår vårfloden men flödena verkar ha kulminerat. Lokalt har fritidshus och närboende fått problem när flödesnivåerna har stigit. Flödet väntas dock minska långsamt.

 • Kärnkraftsövning på norra Öland den 19 maj

  mätning från bil
  2015-05-18

  Den 19 maj genomförs kärnkraftsövning Henning av Länsstyrelsen Kalmar län och norra Ölands räddningstjänst. Under dagen kommer människor i vita skyddsdräkter att röra sig i trakterna kring Löttorp.

 • Skyltar i brandområdet

  mätning från bil
  2015-04-23

  När förbudet hävs att vistas i den branddrabbade skogen kommer länsstyrelsen sätta upp informationsskyltar i området. Som fastighets- eller markägare kan du få låna skyltar att sätta upp på din mark.

 • Inga glödbränder upptäckta

  Infrarödbild på mark där det tidigare funnits en glödbrand.
  2015-04-21

  En överflygning som gjorts över området som drabbades av skogsbranden 2014 visar att samtliga av de så kallade ”hot spotsen”, platser där glödbränder pyrt långt nere i marken, verkar ha slocknat.

 • Samarbete ska rädda kulturarvet vid olyckor

  Infrarödbild på mark där det tidigare funnits en glödbrand.
  2015-04-21 Pressmeddelande:

  Hur ska våra kulturarv skyddas mot snabba händelseförlopp som brand, översvämning och storm? På onsdag 22 april är det möte på Bergalid i Falun för att diskutera hur insatser mellan räddningstjänst och kulturarvsarbetare kan samordnas.

 • Storövning med höga flöden för ökad krishanteringsförmåga

  Infrarödbild på mark där det tidigare funnits en glödbrand.
  2015-04-20

  Den 14 april träffades representanter från cirka 90 organisationer till startmöte i Skövde för att skapa förutsättningar för övningen SAMÖ 2016. Övningen ska bygga på höga flöden och havsvattennivåer som påverkar Värmland och Västra Götaland och som leder till störningar i försörjnings- och transpor...

 • Flygolycka övas vid Hässlö flygplats

  Infrarödbild på mark där det tidigare funnits en glödbrand.
  2015-04-17

  Måndag till torsdag i vecka 17 håller Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR, en samverkansövning ute på Hässlö flygplats.

 • Möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplaner

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-04-14 Pressmeddelande:

  Göteborg och Lidköping är två av 18 identifierade orter i Sverige med betydande översvämningsrisk. Nu ges berörda i de båda kommunerna möjlighet att ge synpunkter på de riskhanteringsplaner som Länsst...

 • Storövning med höga flöden för ökad krishanteringsförmåga

  Logotyp SAMÖ 2016
  2015-04-10

  Den 14 april i Skövde träffas representanter från cirka 90 organisationer med ansvar för samhällets krisberedskap till startmöte för att skapa förutsättningar för övningen SAMÖ 2016.

 • Upphandling: Brandflyg 2015

  Logotyp SAMÖ 2016
  2015-04-08

  Länsstyrelsen Värmlands erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på skogsbrandbevakning med flyg i enlighet med förutsättningar angivna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar i Stockholm

  Logotyp SAMÖ 2016
  2015-03-20

  Jordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa H5N8 har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar

  Knölsvan
  2015-03-20

  Jordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

 • Tyck till om förslag till riskhanteringsplaner

  Högt vattenflöde Torne älv
  2015-03-20

  Nu kan du lämna synpunkter på förslagen till riskhanteringsplaner för översvämningsrisker i Haparanda och Älvsbyn. Senast den 16 maj ska synpunkterna lämnas till Länsstyrelsen via mail eller brev.

 • Två nya ubåtar till försvaret skapar jobb i Blekinge

  Försvarsministern intervjuas av media
  2015-03-19

  Idag tog regeringen det formella beslutet att ge Försvarsmakten klartecken att beställa nästa generations ubåtar. Mest troligt kommer de att byggas av Saab Kockums i Karlskrona.

 • Samråd av riskhanteringsplan

  Försvarsministern intervjuas av media
  2015-03-17

  Kungsbacka tätort identifierats som ett av 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk. Länsstyrelsen har därmed fått i uppdrag att ta fram en riskhanteringsplan för Kungsbackaån.

 • Övning Atlas i Haparanda - att samverka och leda vid en kemiska olycka

  krisövning
  2015-03-17 Pressmeddelande:

  Ökade godstransporter i samhället kräver en hög beredskap för olyckor med så kallade farliga ämnen. Torsdag 19 mars övar länets krisaktörer med ett utsläpp av farlig gas från en järnvägstank.

 • Övning med radioaktiv strålkälla

  Strålningssymbol
  2015-03-17

  I dag övar Enheten för Samhällsskydd och Beredskap på Länsstyrelsen Skåne hanteringen av en radioaktiv strålkälla. Genom samverkan mellan lokala, regionala och centrala aktörer skapas ett tryggt och ...

 • Ökad risk för översvämning i brandområdet

  Strålningssymbol
  2015-03-09

  Markens förmåga att binda vatten påverkas efter en skogsbrand. Regn och smältvatten får det svårare att sugas upp eftersom vegetationen har brunnit upp, rötter är bortbrända och jordlagret är svårt skadat. Länsstyrelsen beställde en analys av översvämningsrisker i det branddrabbade området, från SMH...