Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 607 träffar
 • Flygolycka övas vid Hässlö flygplats

  2015-04-17

  Måndag till torsdag i vecka 17 håller Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR, en samverkansövning ute på Hässlö flygplats.

 • Möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplaner

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-04-14 Pressmeddelande:

  Göteborg och Lidköping är två av 18 identifierade orter i Sverige med betydande översvämningsrisk. Nu ges berörda i de båda kommunerna möjlighet att ge synpunkter på de riskhanteringsplaner som Länsst...

 • Storövning med höga flöden för ökad krishanteringsförmåga

  Logotyp SAMÖ 2016
  2015-04-10

  Den 14 april i Skövde träffas representanter från cirka 90 organisationer med ansvar för samhällets krisberedskap till startmöte för att skapa förutsättningar för övningen SAMÖ 2016.

 • Upphandling: Brandflyg 2015

  Logotyp SAMÖ 2016
  2015-04-08

  Länsstyrelsen Värmlands erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på skogsbrandbevakning med flyg i enlighet med förutsättningar angivna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar i Stockholm

  Logotyp SAMÖ 2016
  2015-03-20

  Jordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa H5N8 har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar

  Knölsvan
  2015-03-20

  Jordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

 • Tyck till om förslag till riskhanteringsplaner

  Högt vattenflöde Torne älv
  2015-03-20

  Nu kan du lämna synpunkter på förslagen till riskhanteringsplaner för översvämningsrisker i Haparanda och Älvsbyn. Senast den 16 maj ska synpunkterna lämnas till Länsstyrelsen via mail eller brev.

 • Två nya ubåtar till försvaret skapar jobb i Blekinge

  Försvarsministern intervjuas av media
  2015-03-19

  Idag tog regeringen det formella beslutet att ge Försvarsmakten klartecken att beställa nästa generations ubåtar. Mest troligt kommer de att byggas av Saab Kockums i Karlskrona.

 • Samråd av riskhanteringsplan

  Försvarsministern intervjuas av media
  2015-03-17

  Kungsbacka tätort identifierats som ett av 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk. Länsstyrelsen har därmed fått i uppdrag att ta fram en riskhanteringsplan för Kungsbackaån.

 • Övning Atlas i Haparanda - att samverka och leda vid en kemiska olycka

  krisövning
  2015-03-17 Pressmeddelande:

  Ökade godstransporter i samhället kräver en hög beredskap för olyckor med så kallade farliga ämnen. Torsdag 19 mars övar länets krisaktörer med ett utsläpp av farlig gas från en järnvägstank.

 • Övning med radioaktiv strålkälla

  Strålningssymbol
  2015-03-17

  I dag övar Enheten för Samhällsskydd och Beredskap på Länsstyrelsen Skåne hanteringen av en radioaktiv strålkälla. Genom samverkan mellan lokala, regionala och centrala aktörer skapas ett tryggt och ...

 • Ökad risk för översvämning i brandområdet

  Strålningssymbol
  2015-03-09

  Markens förmåga att binda vatten påverkas efter en skogsbrand. Regn och smältvatten får det svårare att sugas upp eftersom vegetationen har brunnit upp, rötter är bortbrända och jordlagret är svårt skadat. Länsstyrelsen beställde en analys av översvämningsrisker i det branddrabbade området, från SMH...

 • Upphandling av skogsbrandbevakning

  Strålningssymbol
  2015-03-09

  Länsstyrelsen i Södermanland avser att handla upp skogsbrandbevakning för 2015 med en option för ett års förlängning.

 • Regeringens brandutredning släpps idag

  Strålningssymbol
  2015-03-06

  Idag offentliggjorde regeringen sin utredning om den operativa insatsen kring skogsbranden i Västmanland. Den särskilda utredaren Aud Sjökvist, har utvärderat den operativa insatsen och det övriga arbete som bedrevs i samband med skogsbranden i Västmanlands län sommaren 2014.

 • Möte om Blekinges krisberedskap

  Regionala rådet på trappan utanför Residdenset
  2015-03-04

  Blekinges Regionala råd inom krisberedskap samlades idag till möte på Residenset.

 • Skyddsnivån för fågelinfluensa är sänkt till nivå 1

  Regionala rådet på trappan utanför Residdenset
  2015-02-26

  Jordbruksverket beslutade som förebyggande åtgärd i november 2014 att att höja till skyddsnivån 2 mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Den höjningen är nu sänkt till nivå 1. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

 • Larmprov kring Ringhals den 2 mars

  Tyfon
  2015-02-25

  Den 2 mars kommer larmet att prövas runt Ringhals. Utomhuslarmet prövas första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december månad kl 15.00.

 • Bättre beredskap vid dammbrott i Ångermanälven

  " "
  2015-02-18 Pressmeddelande:

  Nu ska beredskapsplanering längs Ångermanälven bli bättre. Media är välkommen att möta dammägare, vattenregleringsföretag och representanter för krisberedskapen på länsstyrelserna i Västernorrland, Jä...

 • Vill du hjälpa oss att uppmärksamma 112-dagen?

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-11

  Den 11 februari uppmärksammas det EU-gemensamma nödnumret 112. Dagen syftar till att öka kunskapen kring nödnumret 112 och att det fungerar i hela Europa.

 • Upphandling: Styrgruppsordförande till projektet Tryggt och säkert län (AVSLUTAD)

  Skylt om 112 dagen
  2015-02-10

  Projektet Tryggt och säkert län (TSL) har i syfte att i samarbete mellan berörda myndigheter studera och utforma ett effektivt, faktabaserat stöd till kommunerna för att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Länsstyrelsen söker en styrgruppsordförande med uppgift att leda s...