Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 745 träffar
 • Rakel fungerar igen i länet

  2016-02-02

  Radiokommunikationssystemet Rakel fungerar igen. Det var i samband med en uppdatering under natten till tisdag som systemet slutade att fungera i Västra Götaland. Det är framför allt polis, räddningstjänst, ambulansverksamhet och Västtrafik som har påverkats av störningarna.

 • Ny risk- och sårbarhetsanalys om skyfall, social oro och informationssäkerhet

  Bil som kör på översvämmad väg
  2016-02-02

  Länsstyrelsen analyserar varje år olika risker som regionen står inför och ger förslag till förbättringar i krisberedskapen. I årets analys har tre riskområden granskats – informationssäkerhet, so...

 • Skolledningar samtalade om skolans utmaningar med anledning av flyktingsituationen

  Bil som kör på översvämmad väg
  2016-02-01

  Skola och utbildningsverksamhet runtom i länet möter just nu stora utmaningar. Nyanlända barn vill börja i skolan. Köerna till SFI-utbildningarna är olyckligt långa i många kommuner. Det är brist på lärarresurser och rätt språkkompetens.

 • Lägesbild av flyktingssituationen i Dalarna vecka 4

  Bil som kör på översvämmad väg
  2016-01-28

  Läget är fortfarande ansträngt, även om det har stabiliserats. Socialtjänst och överförmyndarverksamhet är de områden som är mest utsatta. Några aktörer i länet har nu nedgraderat sin påverkangrad, vilket är positivt. Samordningsstaben på Länsstyrelsen Dalarna arbetar med flyktingssituationen i samo...

 • En kunskapshöjande dag mot våldsbejakande extremism

  Bil som kör på översvämmad väg
  2016-01-25

  Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Länsstyrelsen Gävleborg har påbörjat ett arbete inom ramen mot våldsbejakande extremism. Som ett första st...

 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna vecka 3

  Bil som kör på översvämmad väg
  2016-01-21

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten. I Dalarnas län samverkar aktörer med gemensamt ansvar att göra vad de kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla som vistas och ...

 • Något mer stabilt läge vad gäller flyktingssituationen

  " "
  2016-01-19

  Jämfört med situationen för en månad sedan syns en viss förbättring, framförallt när det gäller socialtjänsten och tillgång till överförmyndare. Ett område som blivit mer ansträngt är skolan, där fler...

 • Lägesbild flyktingsituationen i Västmanland v 1-2

  " "
  2016-01-15

  Idag finns 1069 ensamkommande barn samt 5041 asylsökande i Västmanland, enligt Migrationsverket. Migrationsverket har löpande dialog med respektive kommun om både nyanlända och öppnandet av nya asylboenden. Läget är fortsatt ansträngt för socialtjänsten i länet, i synnerhet vad gäller mottagandet...

 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna vecka 2

  " "
  2016-01-14

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten. Kommuner öppnar nya boenden och en ny högstadieskola har öppnat i Särna.

 • Ny beredskapsdirektör i Hallands län

  Beredskapsdirektör Niklas Nordgren
  2016-01-11

  Niklas Nordgren tillträder idag den 11 januari 2016 som beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Hallands län och kommer att vara ytterst ansvarig för beredskapsfunktionen på myndigheten.

 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna från vecka 1

  Beredskapsdirektör Niklas Nordgren
  2016-01-11

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten, vilket är kopplat till antalet ärenden som handlar om att ta hand om ensamkommande asylsökande barn.

 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna vecka 53

  Beredskapsdirektör Niklas Nordgren
  2015-12-30

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt mycket ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten.

 • Lägesbild av flyktingssituationen i Dalarna vecka 52

  Beredskapsdirektör Niklas Nordgren
  2015-12-28

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt mycket ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten. Nya boenden öppnar i länet.

 • Få störningar när stormen Staffan drog in över länet

  Ett ledkryss som är iskallt.
  2015-12-26 Pressmeddelande:

  – Vi är tacksamma att det inte blev mer skador och störningar. Framför allt känns det ju bra att inga människor skadades, säger Gunbritt Nilsson, Tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Jämtlands län....

 • Allmänheten uppmanas att hålla sig inomhus under juldagskvällen och natten

  Första snön har fallit.
  2015-12-25 Pressmeddelande:

  25-30 meter per sekund. Nordvästlig vind och kraftigt snöfall. Mycket dålig sikt. Allmänheten uppmanas att hålla sig inomhus när stormen Staffan drar in i länet vid 16-tiden i dag.

 • Regionalt samverkansmöte med anledning av hårt väder i julhelgen

  Snöskoter i snörök.
  2015-12-23 Pressmeddelande:

  Ett 20-tal organisationer i länet hade möte på onsdagseftermiddagen. Skälet var att SMHI varnar för intensivt lågtryck i länet. En kombination av hårda vindar och snö drabbar länet – främst fjällen – ...

 • Nu finns en riskhanteringsplan för översvämning av Fyrisån

  Översvämmad Fyriså
  2015-12-22

  Länsstyrelsen har tagit fram en plan för att begränsa negativa effekter av en översvämning av Fyrisån i centrala Uppsala. Planen har tagits fram i samråd med lokala, regionala och centrala aktörer.

 • Åtgärdsplaner för att hantera översvämning i Falun, Vansbro och Malung är nu klara

  Översvämningsdirektivet
  2015-12-22

  Malung, Vansbro och Falun finns med bland de 18 tätorter i landet som löper störst risk att drabbas av en översvämning. Tillsammans med kommunerna har Länsstyrelsen Dalarna tagit fram planer för han...

 • Lägesbild flyktingsituationen i Västmanland v 50-51

  Översvämningsdirektivet
  2015-12-18

  Läget är mycket allvarligt för socialtjänsten i länet, i synnerhet vad gäller mottagandet av ensamkommande barn. Flera verksamheter rapporterar brist på personal. Nästa lägesrapport kommer i vecka 3, 2016.

 • Lägesbild för flyktingsituationen för Dalarna vecka 51

  Översvämningsdirektivet
  2015-12-18

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt mycket ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten.