Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 773 träffar
 • Länsstyrelsens arbete med beredskap kring kärnteknisk olycka

  2016-04-27

  Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk. Åtgärder Länsstyrelsen Gävleborg vidtagit inom vårt ansvarsområde att hantera en kär...

 • Inkommen information till säkerhetspolisen

  2016-04-26

  Säkerhetspolisen arbetar med att bedöma information som har inkommit till dem. Informationen bedöms i nuläget inte påverka terrorhotnivån för Sverige, som ligger kvar på en förhöjd nivå.

 • SMHI varnar för stora snömängder och hård vind

  2016-04-25

  SMHI har utfärdat en varning klass 2 för länet, främst kustområdet: Från måndag middag till måndag kväll snöfall som kan ge 5-10 cm. Vid Skelleftebukten kan det lokalt komma 15-20 cm. Vid kusten dessutom blåsigt med frisk nordostlig vind.

 • FOI utvecklar verktyg för kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser

  2016-04-22

  I dagarna presenterade Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, resultatet av en studie som kartlagt och ringat in utmaningarna i kommunernas arbete med risk-och sårbarhetsanalyser. Med detta som grund tas nu nästa steg i utvecklingen av en verktygslåda med stöd för RSA-processens olika delar.

 • Stärkt krisberedskap ska minska samhällets sårbarhet vid extremväder

  Skogsbrand
  2016-04-22

  Den 25 april kommer inrikesminister Anders Ygeman, Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och meterolog Pererik Åberg från SVT till Sundsvall.

 • Nya riktlinjer för bebyggelse nära transporter av farligt gods

  Farligt gods - tankbil
  2016-04-11

  Länsstyrelsen har arbetat fram nya riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Syftet är att förtydliga hur Länsstyrelsen i Stockholms län ser på ris...

 • Bli en del av samhällets krisberedskap

  Stöd vid kris och krig, medverkande
  2016-04-11

  Den 23 april har du möjlighet att träffa ett antal organisationer på Stortorget i Växjö för att ta del av hur samhället arbetar tillsammans i kris. Är du intresserad av att engagera dig och bli en del...

 • Lägesrapport flyktingsituationen i Västmanland april

  Stöd vid kris och krig, medverkande
  2016-04-10

  De senaste sju dagarna har 502 personer sökt asyl i Sverige varav 20 är ensamkommande barn. Den 5 april skickade länets kommuner och landsting in en aktuell lägesrapport om flyktingsituationen till Länsstyrelsen. Läget har inte ändrats så mycket sedan den förra lägesrapporten, 8 mars, utan är fortfa...

 • Långsiktiga konsekvenser av ett ökat flyktingmottagande

  Stöd vid kris och krig, medverkande
  2016-04-08

  Inom ramen för krisberedskapssamarbetet Samverkan Östergötland bildades en analysgrupp i december förra året. Gruppen, vars syfte har varit att analysera de långsiktiga effekterna av flyktingmottagandet, ska nu presentera sina resultat.

 • Kort om risker i Uppsala län

  Bränning skog
  2016-04-08

  Varje år sammanställer länsstyrelsen en regional risk- och sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen ska ge en samlad bild över vilka risker som finns i Uppsala län, samt beskriva vilken förmåga ...

 • Sambruk Jämtland genomför räddningsövning i fjällterräng

  Sambruk logotyp
  2016-04-05 Pressmeddelande:

  Den 9 april 2016 genomför projektet Sambruk Jämtland en räddningsövning i området kring Edsåsdalen, där räddningstjänsten samverkar med fjällräddningen. Scenariot är brand i en fjällstation.

 • Krisberedskapen i Halland

  Övning
  2016-04-05

  Som svar till Hallandspostens ledare 1 april svarar här Niklas Nordgren, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Hallands län.

 • Bättre beredskap för skyfall behövs

  Övning
  2016-04-05 Pressmeddelande:

  Höstens översvämning i Hallsberg hanterades förhållandevis bra av såväl kommun som räddningstjänst. Det framgår av Länsstyrelsens utredning. För att öka beredskapen inför framtida skyfall föreslår utredningen en översvämningskartering av Täljeån. Arbetet med karteringen har redan startat, i samarbet...

 • Förslag för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden

  Övning
  2016-03-31

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) överlämnade på torsdagen den 31 mars 2016 sin slutrapport "Ansvar, samverkan och handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014" till inrikesminister Anders Ygeman.

 • Samverkan minskar samhällets sårbarhet

  SOTI arbetar med teknisk infrastruktur
  2016-03-30

  I dag träffas flera myndigheter för att utbyta erfarenheter och stärka sitt samarbete inom krisberedskap för teknisk infrastruktur. Värd för mötet är Länsstyrelsen i Jönköpings län.

 • Gemensamma övningar för ökad beredskap

  SOTI arbetar med teknisk infrastruktur
  2016-03-23 Pressmeddelande:

  Den senaste tiden har flera europeiska länder drabbats av storskaliga terroristattacker. Samtidigt uppger många anställda inom svensk polis, räddningstjänst och ambulans att de känner sig oförberedda på att hantera sådana attentat. I Kronoberg övar polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans för...

 • Kommunikationssystemet Rakel testades med gott resultat

  Bild av rakelenhet
  2016-03-23

  Med anledning av helgens överbelastningsattacker mot svenska nyhetssajter och terrordåden i Bryssel igår genomförde Länsstyrelsen idag ett sambandstest i kommunikationssystemet Rakel. Testet genomförd...

 • Krisberedskap – för social hållbarhet

  Krisberedskap – för social hållbarhet
  2016-03-22

  Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har utvecklat en vägledning för att inkludera sociala risker i risk-och sårbarhetsanalyser i ett förebyggande perspektiv. Utgångspunkten har vari...

 • Flyktingsituationen tema på kriskommunikationsseminarium

  startbild
  2016-03-17

  – För att förstå flyktingars behov måste du tala med dem, sa Adnan Abdul Gahni, när han tillsammans med Marie Therese Harfouche och Ann-Christine Thunman förde ett samtal om asylsökandes behov, Samtal...

 • Kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland – se filmen

  Kriskommunikationssamverkan 2016
  2016-03-11

  Vid samhällsstörningar behöver ansvariga aktörer samverka och samordna sin kommunikation. Nu finns det en film som beskriver varför detta är viktigt och hur vi jobbar med kriskommunikationssamverkan i...