Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 567 träffar
 • Viktigt meddelande till allmänheten – nu även i din fasta telefon

  Katastrofer och annat elände. Nu i en telefon nära dig.
  2014-09-01

  Från och med 1 september kompletteras systemet Viktigt meddelande till allmänheten med talmeddelande till fast telefoni. På sikt ska det också bli möjligt att varna genom sms-utskick till mobiltelefon...

 • Öjesjövägen öppnas 30/8

  Katastrofer och annat elände. Nu i en telefon nära dig.
  2014-08-29

  Det har funnits ett stort intresse från allmänheten av att få se det branddrabbade området. Det har ställt till problem för de boende i området och för räddningstjänsten. Vi uppmanar fortfarande dig som inte bor i området att inte åka till skogsbrandsområdet. Men för att minska problemen med besöka...

 • Signalen Viktigt meddelande testas på måndag

  Katastrofer och annat elände. Nu i en telefon nära dig.
  2014-08-29

  Klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen Viktigt meddelande till Allmänheten. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter.

 • Larmprov kring Ringhals

  VMAlogga
  2014-08-29

  Måndagen den 1 september testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten klockan 15.00 och RDS-larmet kl 19.00.

 • Generaldirektören och landshövdingen möts om Skånes framtida klimat

  Helena Lindberg, träffade i dag Margareta Pålsson
  2014-08-28

  23 000 skånska hus riskerar att drabbas av skador om havsnivån stiger med en meter. På initiativ av Länsstyrelsen Skåne träffade i dag landshövdingen Kristianstads kommunstyrelse och Myndigheten för s...

 • Owe Thörn samordnar räddningstjänsten kring skogsbranden

  Helena Lindberg, träffade i dag Margareta Pålsson
  2014-08-28

  Owe Thörn, tidigare räddningschef i Eskilstuna, har egentligen slutat jobba. Men när Länsstyrelsen i Västmanland behövde hans hjälp ställde han självklart upp. Nu är han samordnare i den särskilda organisationen för hanteringen av skogsbranden.

 • Översvämningarna – Kokningsrekommendation för dricksvattnet i Getinge

  Suseån Getinge
  2014-08-27

  En kokningsrekommendation har utfärdats för ca 630 hushåll och verksamheter i Getinge samhälle.

 • Försvarsministern besökte Krisitnehamns kommun

  Suseån Getinge
  2014-08-27

  Onsdag 27 augusti besökte försvarsminister Karin Enström Kristinehamns kommun för att bilda sig en uppfattning om hur översvämningen hanterades och hur efterarbetet fortskrider.

 • Läget för länets branddrabbade naturreservat

  Suseån Getinge
  2014-08-26

  Länets naturreservat har klarat branden oväntat bra på vissa områden enligt flygbilder. Nu väntar vi på att se läget från marken.

 • Ersättning för de som deltagit i arbetet med skogsbranden i Västmanland

  Suseån Getinge
  2014-08-26

  Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd o...

 • Vägar öppnade i det brandhärjade området

  Suseån Getinge
  2014-08-24

  Att vägar inom området öppnas handlar främst om att servicefunktioner som till exempel sophämtning och post kan börja fungera för de boende, men också om att elbolag och andra ska kunna komma in och utföra underhållsarbeten.

 • Uppdatering kl 16.00 Översvämningar i delar av länet

  Översvämningar i delar av länet
  2014-08-22

  Den senaste tidens kraftiga regn har påverkat länet, bland annat genom översvämningar och störningar i väg- och järnvägstrafiken.

 • Uppdatering 13.00 Klass 1-varning för höga flöden

  Översvämningar i delar av länet
  2014-08-22

  Uppdatering 2014-08-22 13.00 Vattenflödena minskar kraftigt i alla vattendrag söder om Vänern. SMHI har därför nedgraderat varningsnivån till en klass 1-varning. Klass 1-varningen gäller även för Nissans och Ätrans avrinningsområde. Läs mer på SMHI:s webbplats.

 • Länsstyrelsen deltar på MellanskogsElmia 2014

  Översvämningar i delar av länet
  2014-08-21

  Länsstyrelsen deltar på mässan MellanskogsElmia 2014. Mässan är i Sala och pågår 22-23 augusti.

 • Regnkaos i Kristinehamn

  Översvämningar i delar av länet
  2014-08-21

  Kristinehamn har i dag drabbats av ett omfattande regnoväder som orsakar stora problem.

 • Samverkansmöte angående skogsbranden

  Samverkansmöte
  2014-08-20

  Onsdagen den 20 augusti bjöd Länsstyrelsen i Västmanland in till ett samverkansmöte med berörda aktörer. Där berättade landshövdingen Ingemar Skogö bland annat om hur länsstyrelsen arbetar med hanteri...

 • Särskild organisation för hanteringen av skogsbranden i Västmanland

  Foto från särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland
  2014-08-20

  Länsstyrelsen i Västmanland ska samordna det långsiktiga arbetet med att hantera konsekvenserna av skogsbranden i Västmanland tills händelsen anses vara avslutad. Det sker genom en särskild organisati...

 • Snabbare varning när det händer något

  Foto från särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland
  2014-08-20

  Viktigt meddelande till allmänheten, VMA kompletteras nu med en tjänst där man kan få samma varning direkt i sin telefon.

 • Snabbare varning via telefon

  Bildtext: svara du kan vara i fara!
  2014-08-19

  SOS Alarm har nu ett nytt system för att snabbare nå ut med VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).

 • Länsstyrelsen skickar personal till Västmanland

  Bildtext: svara du kan vara i fara!
  2014-08-19

  Tisdag-fredag denna vecka kommer beredskapsdirektör Håkan Söderholm att finnas i Västerås för att stödja Länsstyrelsen Västmanland i arbetet med den stora skogsbranden.