Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 663 träffar
 • Föreläsning om lägesbild – en del i att utveckla länets krisberedskap

  Föreläsning om lägesbild
  2015-08-27

  Jonas Landgren från Chalmers tekniska högskola föreläste i måndags i hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg. Ämnet var hur lägesbilder underlättar bedömningar av händelser och bidrar till samordnade åtg...

 • Eldningsförbudet upphävt

  Föreläsning om lägesbild
  2015-08-25 Pressmeddelande:

  Från och med 2015-08-25 kl. 11.00 hävs det generella eldningsförbudet för Kronobergs län.

 • Förlängning av beredskap för skogsbrandbevakning med flyg i Gävleborgs län

  Föreläsning om lägesbild
  2015-08-25

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag fattat beslut om att förlänga beredskapsperioden för skogsbrandbevakning med flyg t.o.m. den 13 september. Underlag för beslutet har skett genom samråd med SMHI samt länets räddningschefer.

 • Risk för buller från stridsflygplan

  Foto: Försvarsmakten
  2015-08-24

  Med start idag och två veckor framåt genomför försvarsmakten två stora övningar, bland annat med flyg. Detta kan komma att orsaka buller i sydöstra Sverige.

 • Riskfyllt att vistas på Storholmen och runt Fardume träsk

  Pressmeddelande.
  2015-08-21

  I samverkan med räddningstjänsten på Gotland och Storstockholms räddningscentral avråder Länsstyrelsen Gotland allmänheten att åka ut till Storholmen eller vistas runt träsket på grund av de allvarlig...

 • Eldningsförbudet i hela Kalmar län fortsätter

  eld, foto Smålandsbilder.se
  2015-08-20

  [Uppdaterad] Värmen och torkan i länet i fortsätter. SMHI:s prognoser visar att det just nu råder extremt stor brandrisk i länet, och vid Länsstyrelsens veckomöte med länets kommuner idag, bestämdes ...

 • Eldningsförbud på hela Gotland

  Eld. Foto: Pixabay
  2015-08-19

  Nu är det förbjudet att elda på hela Gotland.

 • Anmäl dig till klimatanpassningsdagen

  Martin Fransson
  2015-08-12

  Du som arbetar med frågor relaterade till fysisk planering, kulturarv, säkerhet, vatten och miljö i länets kommuner – anmäl dig senast 19 augusti till Länsstyrelsens klimatanpassningsdag.

 • Hearing för Sveriges handlingsplan för oljeskadeskydd

  Strand
  2015-08-12

  Sveriges nya strategi för oljeskadeskydd ska nu kompletteras med en handlingsplan som konkretiserarar strategins prioriterade arbetsområden. I september bjuds berörda aktörer in för att lämna synpunk...

 • Utdelning av nya larmmottagare i inre beredskapszonen

  Ny RDS-mottagare
  2015-07-31

  Boende i den inre beredskapszonen runt Forsmarks kärnkraftverk kommer att få nya larmmottagare till sin fastighet. Inledningsvis delas larmmottagarna ut till sommarboende i området och i höst sker utd...

 • Distribution av nya RDS-mottagare i inre beredskapszonen

  De nya RDS-mottagarna
  2015-07-13

  Nu inleds utdelningen av de nya RDS-mottagarna i den inre beredskapszonen runt Ringhals kärnkraftverk strax norr om Varberg. Inledningsvis delas mottagarna ut till sommarboende i området och i höst på...

 • Kurs för att öka samverkan vid samhällsstörningar

  Regional samverkanskurs 2015
  2015-07-06

  Välkommen till årets regionala samverkanskurs (RSK). Kursen har som mål att öka förmågan till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid samhällsstörningar.

 • Stärkt beredskap vid värmeböljor

  Regional samverkanskurs 2015
  2015-07-02 Pressmeddelande:

  Inför sommaren 2015 har Klimatsamverkan Skåne tagit fram en plan för att öka beredskapen för värmeböljor. Även en webbutbildning för anställda inom vård och samhällsplanering har byggts upp.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Regional samverkanskurs 2015
  2015-07-02

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Regional samverkanskurs 2015
  2015-07-02

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare
  2015-07-02

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal akt...

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare
  2015-07-02

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under tisdags förmiddag nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Rekommendationer för ny bebyggelse vid Östersjökusten

  Nya rekommendationer
  2015-07-02

  Världshaven stiger och med dem även Östersjöns nivå. Om ett par decennier har havsnivån passerat den landhöjning vi har idag i länet och kustnära bebyggelse behöver anpassas till de nya förutsättn...

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Nya rekommendationer
  2015-07-01

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Kris och panik i Almedalen
  2015-06-30

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal akt...